O KRASNOLUDKACH I O SIEROTCE MARYSI – ilustracje do książki Marii Konopnickiej

Wystawa „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi” składa się z 95 oryginalnych ilustracji powstałych na IV Ogólnopolskich Warsztatach Ilustratorów zorganizowanych w Krasnobrodzie przez Krasnobrodzki Dom Kultury w 2009 r. Każda praca opatrzona jest fragmentem tekstu baśni, co dodatkowo podnosi atrakcyjność wystawy i zachęca do przeczytania całej książki. Autorami ilustracji są wybitni artyści, laureaci wielu nagród, twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”: Janusz Stanny, Zdzisław Witwicki, Elżbieta Gaudasińska, Tomasz Borowski, Krystyna Michałowska, Bogusław Orliński, Krystyna Lipka-Sztarbałło, Marian Nowiński, Mieczysław Wasilewski, Franciszek Maśluszczak, Zbigniew Kołaczek, Jolanta Kolary, Jolanta Marcolla, Joanna Zimowska-Kwak, Aleksandra Kucharska-Cybuch, Elżbieta Wasiuczyńska, Artur Gołębiowski, Stanisław Ożóg, Halina i Bartłomiej Kuźniccy, Małgorzata Sawicka-Woronowicz, Hanna Grodzka-Nowak, Katarzyna Stanny, Anna Sędziwy, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Jowita Płoszajska.
Wystawa jest częścią projektu pn. „Maria Konopnicka. O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, obejmującego wystawę ilustracji i wydanie książki „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi” ilustrowanej reprodukcjami ilustracji tworzącymi wystawę. Współczesne ilustracje mają ułatwić zrozumienie archaicznego, trudnego dla młodego czytelnika języka, a przez różnorodność rozwiązań plastycznych uatrakcyjnić i zachęcić do poznania treści książki promującej pozytywne wzorce wychowawcze oraz rozwijać wrażliwość estetyczną i wyobraźnię.

Wernisaż wystawy – Krasnobrodzki Dom Kultury 02.09.2010r.
Wystawa wraz z promocją książki – Krasnobrodzki Dom Kultury 31 maja 2012r.

Możesz również polubić…

Skip to content