ŻYWOTY ŚWIĘTYCH

Ilustracje są plonem V Ogólnopolskich Warsztatów Ilustratorów, które odbywały się w Krasnobrodzie od 30 sierpnia do 12 września 2010 r. i zostały zorganizowane przez Krasnobrodzki Dom Kultury. Uczestniczyli w nich wybitni ilustratorzy z całej Polski, laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych prądów, kierunków i kilku pokoleń, wśród nich twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”: Hanna Grodzka-Nowak, Zbigniew Kołaczek, Hanna i Bartłomiej Kuźniccy, Karin Majdowska, Franciszek Maśluszczak, Krystyna Michałowska, prof. Marian Nowiński, Wanda i Bogusław Orlińscy, Stanisław Ożóg, Jowita Płoszajska, Małgorzata Sawicka-Woronowicz, Anna Sędziwy, prof. Janusz Stanny, Katarzyna Stanny, Elżbieta Wasiuczyńska, Halina Zakrzewska-Zaleska
Artyści mieli za zadanie przedstawienie postaci najbardziej znanych świętych ponieważ tematem tego twórczego spotkania były żywoty świętych.
Kierownictwo artystyczne, podobnie jak w latach ubiegłych sprawował prof. Janusz Stanny – wybitny artysta, współtwórca „polskiej szkoły ilustracji”, laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym dwukrotnie Nagrody Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci. Przez ponad 30 lat kierował Pracownią Książki i Ilustracji w warszawskiej ASP. Od strony merytorycznej pracę twórczą ilustratorów wspierał prowadząc konsultacje ks. dr Piotr Mierzwa z Rzeszowa. Kuratorem warsztatów była Maria Grażyna Szpyra – od prawie 30 lat zajmująca się promocją polskiej ilustracji w Polsce i za granicą, która za całokształt działań w tej dziedzinie otrzymała w 2006 roku Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Możesz również polubić…

Skip to content