ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNEJ PN. „DNI KRASNOBRODU”

Wartość całkowita projektu: 39.039,20 zł
Wkład własny: 15.865,80 zł.
Kwota dofinansowania: 23.173,40 zł

Projekt realizowany w 2012r. obejmował organizację dwudniowej imprezy pn. „Dni Krasnobrodu”.
Program artystyczny festynu obejmował występy zespołów wokalno-instrumentalnych oraz konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych. Imprezie towarzyszyły stoiska promujące zdrowy tryb życia i urodę, a także stoiska informacyjno-konsultacyjne kosmetyczne i fryzjerskie. Drugiego dnia imprezy odbył się XXII Przegląd Orkiestr Dętych w którym uczestniczyły orkiestry z kilku powiatów województwa lubelskiego.
projekty były realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER działanie 4.1/413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekty realizowane były poprzez Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze”.

Możesz również polubić…

Skip to content