TAM ZA DWOREM, ZA JEZIOREM – ilustracje do pieśni ludowych

Wystawa obejmuje ponad 100 oryginalnych ilustracji które są efektem Warsztatów Ilustratorów odbywających się w Krasnobrodzie w 2012r. Prace opatrzone są tekstami pieśni lub ich fragmentami. Wystawie towarzyszy książka pod tym samym tytułem, która jest zbiorem pieśni i piosenek śpiewanych na wsi podczas darcia piór, wicia wianków, wesel, a także bez specjalnej okazji, z potrzeby serca, podczas pracy w domu, obrządku gospodarskiego, pasienia krów itp. Tekstom towarzyszą ilustracje wykonane przez współczesnych artystów, laureatów wielu nagród, twórców i kontynuatorów znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”, którzy od 1984 roku przyjeżdżają do Krasnobrodu na środowiskowe spotkania twórcze. Krasnobród jest dla nich miejscem inspiracji, konfrontacji i międzypokoleniowej wymiany doświadczeń, gdzie pracują nad wspólnym tematem. Przez ostatnie dwa lata inspiracją do pracy twórczej były pieśni i piosenki ludowe. Ilustracje powstałe w efekcie krasnobrodzkich spotkań złożyły się na wystawę, dla której książka „Tam za dworem, za jeziorem” jest swoistym katalogiem.
A u t o r z y i l u s t r a c j i:
Julian Bohdanowicz, Tomasz Borowski, Elżbieta Dudek, Artur Gołębiowski, Hanna Grodzka-Nowak, Jolanta Kolary, Zbigniew Kołaczek, Halina Kuźnicka, Bartłomiej Kuźnicki, Krystyna Lipka-Sztarbałło, Jolanta Marcolla, Franciszek Maśluszczak, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Krystyna Michałowska, Marian Nowiński, Leszek Ołdak, Wanda Orlińska, Zuzanna Orlińska, Bogusław Orliński, Jowita Płoszajska, Małgorzata Sawicka-Woronowicz, Anna Sędziwy, Janusz Stanny, Katarzyna Stanny, Rafał Strent, Elżbieta Wasiuczyńska, Teresa Wilbik, Zdzisław Witwicki, Joanna Zimowska-Kwak.

Wernisaż wystawy połączony z promocją książki odbył się w KDK 10 października 2013r.

Możesz również polubić…

Skip to content