„Tam za dworem, za jeziorem”

10 października 2013r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie poświecone promocji książki „Tam za dworem, za jeziorem”.
Uroczystość połączona była z wernisażem wystawy ilustracji o tym samym tytule.

K s i ą ż k a
Książka jest zbiorem 60 tekstów pieśni i piosenek ludowych śpiewanych na wsi podczas darcia piór, wicia wianków, wesel, a także bez specjalnej okazji, z potrzeby serca, podczas pracy w domu, obrządku gospodarskiego, pasienia krów itp.
Są wśród nich pieśni i piosenki sieroce, miłosne, rekruckie, przygodne przekazywane z pokolenia na pokolenie przez rodzimych mieszkańców wsi, a także przyniesione tu przez ludzi wędrujących w poszukiwaniu pracy, czy dzieci oddawane na służbę do bogatych gospodarzy.
Tekstom pieśni towarzyszy 97 barwnych ilustracji wykonanych przez współczesnych artystów, laureatów wielu nagród, twórców i kontynuatorów znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”, którzy od 1984 roku przyjeżdżają do Krasnobrodu na środowiskowe spotkania twórcze. Krasnobród jest dla nich miejscem inspiracji, konfrontacji i międzypokoleniowej wymiany doświadczeń, gdzie pod kierunkiem wybitnego artysty profesora Janusza Stannego pracują nad wspólnym tematem.
Przez ostatnie dwa lata inspiracją do pracy twórczej były pieśni i piosenki ludowe. Ilustracje powstałe w efekcie krasnobrodzkich spotkań złożyły się na wystawę, dla której książka „Tam za dworem, za jeziorem” jest swoistym katalogiem. Do projektu dołączyli inni artyści, co zwiększyło możliwości interpretacji i poszerzyło paletę dokonań formalnych.
Teksty i melodie pieśni śpiewanych przez matkę, siostry i sąsiadów zachowała w swojej pamięci 93-letnia dziś Marianna Szpyra, która dzieciństwo i młodość spędziła we wsi Kaczórki koło Krasnobrodu.
Pieśni śpiewane przez nasze babcie i prababcie powoli odchodzą w zapomnienie razem z nimi i mogą być utracone na zawsze. Zebranie ich w jednej książce pomoże zachować dla kolejnych pokoleń tę część dziedzictwa kulturowego, jakim są pieśni ludowe.
Książka została wydana w formacie A4, nakład: 1000 egz., objętość: 120 str., oprawa twarda, szyta nićmi.
A n e k s
Planowane jest wydanie aneksu zawierającego zapis nutowy melodii pieśni ludowych zawartych w książce.

W y s t a w a
Obejmuje 106 oryginalnych ilustracji. Prace opatrzone są tekstami pieśni lub ich fragmentami. Po prezentacji w Krasnobrodzkim Domu Kultury wystawa prezentowana będzie w wielu placówkach kultury na terenie kraju (galerie, muzea, biblioteki, centra kultury).

A u t o r z y i l u s t r a c j i:
Wybitni polscy artyści, laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych prądów, kierunków kilku pokoleń, wśród nich twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji: Julian Bohdanowicz, Tomasz Borowski, Elżbieta Dudek, Artur Gołębiowski, Hanna Grodzka-Nowak, Jolanta Kolary, Zbigniew Kołaczek, Halina Kuźnicka, Bartłomiej Kuźnicki, Krystyna Lipka-Sztarbałło, Jolanta Marcolla, Franciszek Maśluszczak, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Krystyna Michałowska, Marian Nowiński, Leszek Ołdak, Wanda Orlińska, Zuzanna Orlińska, Bogusław Orliński, Jowita Płoszajska, Małgorzata Sawicka-Woronowicz, Anna Sędziwy, Janusz Stanny, Katarzyna Stanny, Rafał Strent, Elżbieta Wasiuczyńska, Teresa Wilbik, Zdzisław Witwicki, Joanna Zimowska-Kwak.

Możesz również polubić…

Skip to content