WIERSZE, POWIASTKI i RYMOWANKI z PRZEDWOJENNEJ CZYTANKI – ilustracje do zapomnianych wierszy, bajek i opowiadań

Wystawa, prezentuje efekty pracy uczestników IX Ogólnopolskich Warsztatów Ilustratorów które odbyły się w Krasnobrodzie 2014r. Składa się z 50 prac 15 autorów. Są nimi wybitni polscy artyści, laureaci wielu nagród i wyróżnień, którzy swoją twórczością nawiązują do dorobku i tradycji „polskiej szkoły ilustracji”: Artur Gołębiowski, Hanna Grodzka-Nowak, Zbigniew Kołaczek, Halina Kuźnicka, Jolanta Marcolla, Franciszek Maśluszczak, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Krystyna Michałowska, Leszek Ołdak, Wanda Orlińska, Bogusław Orliński, Stanisław Ożóg, Jowita Płoszajska, Małgorzata Sawicka-Woronowicz i Katarzyna Stanny.
Inspiracją do powstania ilustracji składających się na wystawę były zapomniane wiersze, bajki i opowiadania z przedwojennych czytanek, z których uczyły się nasze babcie tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jednym z podstawowych źródeł ilustrowanych tekstów był podręcznik szkolny Zofii Pfauówny i Stanisława Rossowskiego „Pierwsze czytania dla szkół powszechnych” Część druga dla oddziału trzeciego. Wydanie 6., Lwów 1928. Wystawa ilustracji wzbogacona została o teksty w oryginalnym brzmieniu.
Wernisaż wystawy odbył się w Krasnobrodzkim Domu Kultury 3 września 2015 roku.

Możesz również polubić…

Skip to content