Uroczystości patriotyczne w Lasowcach

Dnia 4 lutego, tradycyjnie jak co roku, malutka miejscowość Lasowce – położona na zachodnich krańcach gminy Krasnobród, odwiedzana jest przez wielu gości. Staje się tak za sprawą uroczystości patriotycznych, które odbywają się zawsze w tym dniu, w rocznicę bitwy stoczonej tutaj przez oddziały Armii Krajowej z Niemcami.
W roku 2016 obchodziliśmy 73 rocznicę tych tragicznych wydarzeń. Uroczystości, których organizatorami byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu i Burmistrz Krasnobrodu odbyły się pod pomnikiem upamiętniającym poległych w czasie tych walk żołnierzy AK i mieszkańców Lasowiec.
Zaproszenie do udziału w uroczystościach przyjęli: przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Wojska Polskiego, Służby Więziennej, Policji, Straży Pożarnej, a także delegacje kół rejonowych ŚZŻ AK z Józefowa, Starego Zamościa, Horyńca Zdroju, Komarowa, Skierbieszowa, Suśca, Tyszowiec, Zamościa i Krasnobrodu, duchowni, dyrektorzy i przedstawiciele zakładów pracy i instytucji, strażacy, uczniowie, harcerze oraz mieszkańcy miasta i gminy Krasnobród. W uroczystościach wzięło też udział 10 pocztów sztandarowych, m.in. z kół rejonowych Związku AK, szkół i wojska, Kompania Honorowa Wojska Polskiego z 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu i Krasnobrodzka Orkiestra Dęta.
Wszystkich zebranych powitał burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal. Następnie słowno-muzyczny program artystyczny przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach pod kierunkiem Katarzyny Buczak – nauczycielki tej szkoły i harcerze z 10 Drużyny Harcerskiej „Traperski krąg” z Suśca, którzy uczestniczyli w uroczystościach wraz ze swoją drużynową – podharcmistrzem Anną Rojek.
Historię wydarzeń z 1943 roku przypomniał w swoim wystąpieniu wiceprezes zamojskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej por. Andrzej Jaroszyński. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Głos zabrała również Patrycja Kowal, która odczytała list poseł Agaty Borowiec skierowany do uczestników uroczystości.
W dalszej części uroczystości została odprawiona Msza św. w intencji poległych żołnierzy AK i mieszkańców Lasowiec, a także żyjących uczestników tych wydarzeń. Przewodniczył jej ks. prałat Roman Marszalec – były wieloletni proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, a homilię wygłosił ks. prałat dr Eugeniusz Derdziuk – obecny proboszcz tej parafii. Mszę koncelebrowali także: ks. płk Bogusław Romankiewicz – kapelan WP, ks. dr kan. Czesław Galek – kapelan AK, ks. Błażej Górski – proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu i ks. Paweł Słonopas – proboszcz Parafii Świętej Bożej Opatrzności w Bondyrzu.
Oprawę Mszy św. zapewnili uczniowie szkoły w Kaczórkach pod opieką ks. Tomasza Turka – wikariusza parafii w Bondyrzu.
Po modlitwie odbył się ceremoniał wojskowy w ramach, którego dowódca Kompanii Honorowej złożył meldunek z-cy dowódcy 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu mjr Leszkowi Winogrodzkiemu, następnie apel pamięci odczytał kpt. Wojciech Brykner. Zwieńczeniem tej części uroczystości była salwa honorowa, a po niej złożenie wiązanek pod pomnikiem przez liczne delegacje. Wiązanki złożyli: Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek w asyście żołnierzy, delegacja ŚZŻAK Okręg Zamość w składzie: prezes ŚZŻAK Okręg Zamość poseł Sławomir Zawiślak oraz wiceprezesi mjr Tadeusz Kopeć i por. Andrzej Jaroszyński, w imieniu poseł Agaty Borowiec – asystentka Patrycja Kowal i Henryk Paska, w imieniu Rady Powiatu Zamojskiego – przewodniczący Rady Jan Słomiany i radny powiatowy Janusz Oś, w imieniu Prezydenta Zamościa Andrzeja Wnuka – Krzysztof Rusztyn – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego i radny Rady Miasta Zamość Piotr Kurzepa, w imieniu Zarządu PKP LHS – Andrzej Skiba – członek Zarządu, a także delegacje: służb mundurowych, w skład której wchodzili: mjr Leszek Winogrodzki – z-ca dowódcy i kpt. Wojciech Brykner z 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, mjr Jerzy Żołądek – z-ca komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu, mjr Krzysztof Stefanowski – dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu, bryg. Jacek Sobczyński – komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu i mł. insp. Rober Szewc – z-ca komendanta Miejskiego Policji w Zamościu, delegacja Prawa i Sprawiedliwości z Hrubieszowa z przewodniczącym Radosławem Maksymowiczem, radnym powiatu hrubieszowskiego, Roztoczańskiego Parku Narodowego z dyrektorem Zdzisławem Strupieniukiem i Nadleśnictwa Zwierzyniec z nadleśniczym Lucjanem Bednarzem, a także burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba, wójt gminy Adamów i władze samorządowe Krasnobrodu – burmistrz Kazimierz Misztal, przewodniczący Rady Miejskiej Roland Wyrostkiewicz i sekretarz gminy Kazimierz Gęśla. Wśród składających wieńce były też delegacje Kół Rejonowych ŚZŻAK z Tyszowiec, Józefowa, Skierbieszowa i Horyńca-Zdroju, szkół i instytucji z terenu gminy Krasnobród, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu oraz delegacja gospodarzy – mieszkańców sołectwa Stara Huta z sołtysem Andrzejem Gancarzem.
Gdy wszystkie wiązanki zostały już złożone, przedstawiciel Koła Związku Żołnierzy AK z Horyńca Zdroju, przeczytał dwa wiersze o treści patriotycznej, a potem był czas na wspólne pamiątkowe zdjęcia.
Oprawę muzyczną tegorocznych uroczystości zapewniła Krasnobrodzka Orkiestra Dęta pod kierownictwem kapelmistrza Mateusza Krawca i organista Andrzej Kowalski.
Po części oficjalnej uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na ognisko, przy którym można było się ogrzać i zjeść ciepły bigos i pieczoną kiełbasę. W związku z tym, że tegoroczne uroczystości odbywały się w tłusty czwartek były też pyszne pączki.
W tym roku uroczystości odbywały się w nietypowej, prawie wiosennej scenerii, choć nie zabrakło też oznak zimy w postaci przelotnych, chwilami obfitych opadów śniegu.

Galeria

Może Ci się również spodoba

Skip to content