Konkurs „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

Wzorem lat ubiegłych Krasnobrodzki Dom Kultury będzie współorganizatorem powiatowego etapu XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży, który w tym roku odbędzie się pod hasłem ,,W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Organizatorem konkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Natomiast organizatorami na szczeblu powiatowym są Starostwo Powiatowe w Zamościu i Krasnobrodzki Dom Kultury przy współudziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Zgodnie z regulaminem: „Tegoroczna edycja pod hasłem ,,W trosce o nasze bezpieczeństwo” dotyczy kształtowania prawidłowych zachowań oraz postaw wśród dzieci i młodzieży, w domu, na ulicy, w szkole na wycieczce, podczas nauki i zabawy. Konkurs ma na celu zainteresowanie problemem, co może sie stać, gdy nie zachowujemy podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także ukazanie strażaków – ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Poprzez sztukę można zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz nauczyć prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. Zadaniem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Ważne jest także, aby zdobyta wiedza towarzyszyła młodym ludziom przez całe życie”. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z podziałem na następujące grupy: I grupa – uczniowie klas I-III, II grupa – uczniowie klas IV-VI, III grupa – uczniowie gimnazjum, IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych.Dopuszczalna technika wykonania prac to: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszane. Nie będą uwzględniane: prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z użyciem produktów spożywczych (kasze, makarony, ryż) oraz z plasteliny. Dopuszczalny format prac konkursowych: A4; A3.  Szczegóły i regulamin Konkursu znajduje się na stronie www.straz.gov.pl w zakładce konkursy. Wybrane do etapu powiatowego prace konkursowe należy przesłać do Krasnobrodzkiego Domu Kultury w terminie do 15.03.2016r. Termin uroczystego podsumowania Konkursu połączonego z wystawą pokonkursową zostanie podany w późniejszym terminie na stronie internetowej www.krasnobrod.pl.

Możesz również polubić…

Skip to content