Rozstrzygnięcie konkursu „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

DSC 063422 marca 2016r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury dokonano oceny prac nadesłanych do powiatowych eliminacji XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieżypod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”.

Komisja w składzie:

Przewodniczący – Elżbieta Gnyp – artystka, malarz

Członkowie mł. bryg. Andrzej Szozda – Komenda Miejska PSP Zamość, Marzena Mazurek – instruktor ds. plastyki – Krasnobrodzki Dom Kultury, Sekretarz Mariola Kawecka – instruktor ds. kultury – Krasnobrodzki Dom

Kultury, dokonała oceny 191 prac  plastycznych zgłoszonych z terenu Powiatu Zamojskiego i przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie Konkursu, następującym osobom:

I grupa – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

I miejsce – Karol Litwin – Szkoła Podstawowa w Grabowcu

II miejsce – Aleksandra Biela – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zielonem

III miejsce – Karolina Szczytowska – Szkoła Podstawowa w Kaczórkach

Wyróżnienie :

Martyna Budzyńska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zielonem

Sebastian Teterycz – Szkoła Podstawowa w Kaczórkach

Paulina Pyś – Szkoła Podstawowa w Łabuniach – Filia w Ruszowie

Wiktoria Szymańska – Szkoła Podstawowa w Kaczórkach

Filip Oleszek – Zespół szkół w Zwierzyńcu- Szkoła Podstawowa

II grupa – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

I miejsce – Roksana Adamczuk – Zespół Szkół w Grabowcu

II miejsce – Kamila Powroźnik – Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie

III miejsce – Arkadiusz Choma – Zespół Szkół w Zwierzyńcu

Wyróżnienie:

Aleksandra Bełz – Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie

Karolina Lalik -Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie

III grupa – uczniowie gimnazjów

I miejsce – Justyna Kościuk – Gimnazjum w Miączynie

II miejsce – Maciej Górnik – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie

III miejsce – Karolina Tytuła – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie

Wyróżnień w tej kategorii nie przyznano.

IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-
-wychowawczych, świetlic terapeutycznych (do 18 r. ż.)

W powyższej kategorii prace nie wpłynęły.

Wszystkich laureatów i wyróżnionych zapraszamy na  uroczyste podsumowanie Konkursu połączone z wręczeniem nagród i wystawą prac, które odbędzie się w Krasnobrodzkim Domu Kultury 8 kwietnia 2016r. o godzinie 10.00.

Możesz również polubić…

Skip to content