Rozstrzygnięcie XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

Już po raz kolejny w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowych eliminacji XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo” . Tradycyjnie głównymi  organizatorami konkursu byli: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich zaś współorganizatorami Starostwo Powiatowe w Zamościu, które było jednocześnie fundatorem nagród, oraz Krasnobrodzki Dom Kultury gdzie 22 marca 2016 r Komisja Konkursowa w składzie:
Elżbieta Gnyp – artystka, malarz (przewodnicząca), 
mł. bryg. Andrzej Szozda – Komenda Miejska PSP Zamość, Marzena Mazurek – instruktor ds. plastyki KDK i Mariola Kawecka – instruktor ds. kultury  KDK – przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie Konkursu.

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców i wyróżnionych.

I grupa – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

I miejsce – Karol Litwin – Szkoła Podstawowa w Grabowcu

II miejsce – Aleksandra Biela – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zielonem

III miejsce – Karolina Szczytowska – Szkoła Podstawowa w Kaczórkach

Wyróżnienie :

Martyna Budzyńska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zielonem

Sebastian Teterycz – Szkoła Podstawowa w Kaczórkach

Paulina Pyś – Szkoła Podstawowa w Łabuniach – Filia w Ruszowie

Wiktoria Szymańska – Szkoła Podstawowa w Kaczórkach

Filip Oleszek – Zespół szkół w Zwierzyńcu- Szkoła Podstawowa

II grupa – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

I miejsce – Roksana Adamczuk – Zespół Szkół w Grabowcu

II miejsce – Kamila Powroźnik – Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie

III miejsce – Arkadiusz Choma – Zespół Szkół w Zwierzyńcu

Wyróżnienie:

Aleksandra Bełz – Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie

Karolina Lalik -Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie

III grupa – uczniowie gimnazjów

I miejsce – Justyna Kościuk – Gimnazjum w Miączynie

II miejsce – Maciej Górnik – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie

III miejsce – Karolina Tytuła – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie

Wyróżnienie – nie przyznano

IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-
-wychowawczych, świetlic terapeutycznych (do 18 r. ż.)

W powyższej kategorii prace nie wpłynęły.

Laureatów i wyróżnionych wraz z opiekunami zapraszamy na 8 kwietnia 2016r. do Krasnobrodzkiego Domu Kultury, na uroczyste podsumowanie konkursu.

Możesz również polubić…

Skip to content