Diecezjalne Święto Plonów

DSC 1439

 Od wielu już lat w drugą niedzielę września Krasnobród staje się miejscem dziękczynienia za zebrane plony. Tak też i było w tym roku, w dniu 11 września. W związku z odbywającymi się uroczystościami „Diecezjalnego Święta Plonów” przyjechali tu rolnicy i liczne delegacje z pięknymi wieńcami dożynkowymi z różnych miejscowości diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Wszyscy zebrali się przy Kaplicy Objawień na Wodzie, gdzie odmówili różaniec w intencji rolników i potrzebujących chleba. Modlitwę prowadzili: ksiądz prałat Eugeniusz Derdziuk – kustosz krasnobrodzkiego sanktuarium oraz wolontariusze diecezjalnej Caritas. Następnie w wielobarwnym korowodzie dożynkowym, z Krasnobrodzką Orkiestrą Dętą, starostami dożynek i przedstawicielami władz na czele, przeszli na plac kościelny, gdzie odbyła się główna, religijna część uroczystości. Przybyłych powitał ks. prałat Eugeniusz Derdziuk – kustosz krasnobrodzkiego sanktuarium. Następnie z koncertem pieśni religijnych wystąpił miejscowy zespół folklorystyczny „Wójtowianie”. Podczas koncertu można było podziwiać piękne wieńce dożynkowe i obejrzeć dawne maszyny oraz sprzęty rolnicze i gospodarstwa domowego. Ekspozycja przygotowana przez Pana Grzegorza Sachajko z Krasnobrodu pokazywała „drogę” od ziarna zboża do bochna chleba. Były tam m.in.: cep, wóz drabiniasty do zwożenia zboża, żarna, kierat, pług, brony, dzieżki.

Suma dożynkowa

W samo południe rozpoczęła się sumie dożynkowa koncelebrowana, której przewodniczył ks. bp. Mariusz Leszczyński – biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Przed rozpoczęciem eucharystii Ksiądz Biskup jako gospodarz dożynek odebrał od starostów dożynek piękny bochen chleba. W tym roku tę zaszczytną funkcję pełnili: Paulina Kiesz z Lipowca w gminie Tereszpol i Krzysztof Sobczuk z Wysokiego w gminie Zamość.

Po homilii wygłoszonej przez Księdza Biskupa przyszedł czas na poświęcenie wieńców. Ksiądz Biskup wraz z towarzyszącymi mu księżmi i starostami dożynek przeszedł obok ustawionych w szeregach delegacji z wieńcami i dokonał ich poświęcenia, a ks. Józef Bednarski – Diecezjalny Duszpasterz Rolników wręczył każdej delegacji pamiątkowy dyplom. Większość z tych delegacji przygotowała też dary ołtarza, które zostały złożone w uroczystej procesji na ręce Gospodarza Dożynek. Były to głównie okazałe bochny chleba, kwiaty i owoce. Na zakończenie Mszy św. odbyła się Procesja Eucharystyczna z wieńcami dożynkowymi, którą poprzedziły słowa podziękowania i wdzięczności skierowane przez ks. Józefa Bednarskiego – Diecezjalnego Duszpasterza Rolników do wszystkich zaangażowanych w organizację tegorocznego Święta Polonów. Ostatnim punktem religijnej części święta plonów było dzielenie chlebem złożonym w ramach darów ołtarza wszystkich uczestników uroczystości. Chlebem częstowali: księża, władze samorządowe, zespół „Wójtowianie” członkinie stowarzyszenia „Ach Zielone” z Zielonego i „Uroczy zakątek” z Majdanu Małego.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił miejscowy chór parafialny i Krasnobrodzka Orkiestra Dęta.

Wystawy rolnicze

Druga, artystyczna część Diecezjalnego Święta Plonów odbyła się na placu sąsiadującym z sanktuarium. Tam na specjalnie przygotowanych stoiskach na uczestników uroczystości czekali przedstawiciele instytucji i zakładów działających na rzecz rolnictwa i związanych z rolnictwem takich jak: Lubelska Izba Rolnicza w Zamościu, Centrala Nasienna O/Z Zamość, Zamojskie Zakłady Zbożowe, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O/Z w Zamościu, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w  Zamościu (na stoisku odbyły się konkursy z nagrodami o zasadach bezpieczeństwa w rolnictwie) oraz Zespół Doradztwa Rolniczego O/Z w Sitnie z interesującą wystawą rolniczą. Były też stoiska Plantacji Matcze i twórców ludowych.

Finał akcji „Kromka Chleba”

Podczas dożynek odbył się także, zorganizowany przez CARITAS Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, finał społecznej akcji „Kromka Chleba”. Akcja ta „ma ona na celu nie tylko gromadzenie środków pozwalających na zakup żywności dla biednych, ale przede wszystkim uwrażliwienie całej naszej społeczności na problemy bezrobotnych, bezdomnych, ubogich”. W związku z tym obok stoisk firm związanych z rolnictwem było też ogromne stoisko, w którym wolontariusze CARITAS oferowali chleb i różnego rodzaju wypieki przekazane na ten cel przez liczne piekarnie, zakłady cukiernicze, sklepy i inne firmy z Zamościa i okolicznych miejscowości. Warto też dodać, że wolontariusze Caritas zapewnili też opiekę medyczną podczas uroczystości.

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

Po wieloletniej przerwie, w ramach uroczystości dożynkowych, odbył się „Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Piróg – Zespół Doradztwa Rolniczego w Sitnie (przewodnicząca) oraz członkowie: Marzena Mazurek – Instruktor ds. plastyki, Krasnobrodzki Dom Kultury,  Janusz Oś – Doradca Burmistrza Krasnobrodu, Urząd Miejski w Krasnobrodzie dokonała oceny i wyłoniła laureatów konkursu. Pierwsze miejsce zajął wieniec z Parafii św. Piotra i Pawła w Tarnawatce. Jest to okazały wieniec przedstawiający postać św. Izydora – patrona rolników. Drugie miejsce zajął wieniec z Parafii Świętej Trójcy w Antoniówce w gminie Komarów-Osada, a trzecie z sołectwa Lipsko Polesie w gminie Zamość. Laureaci otrzymali specjalne statuetki, które ufundował Diecezjalny Duszpasterz Rolników ksiądz Józef Bednarski oraz talony na materiał siewny (I – 300 kg, II – 200 kg, III – 150 kg) od Centrali Nasiennej w Zamościu. Natomiast nagrodą specjalną dla laureata I miejsca jest udział w ogólnopolskim święcie plonów na Jasnej Górze w Częstochowie w roku 2017 i reprezentowanie tam Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Warto też dodać, że każda delegacja z wieńcem dożynkowym otrzymała upominek w postaci mąki od Zamojskich Zakładów Zbożowych.

Nagrody wręczali organizatorzy konkursu, fundatorzy nagród i członkowie komisji konkursowej.

Program artystyczny – podsumowanie drugiej edycji Roztoczańskiej Listy Przebojów Ludowych

Dużym zainteresowaniem wśród uczestników dożynek oprócz wystaw, cieszą również występy artystyczne, które są nierozłączną częścią tego święta. W tym roku, na specjalnie w tym celu przygotowanej scenie, jako pierwszy wystąpił, reprezentujący gospodarzy zespół folklorystyczny „Wójtowianie”, a następnie dwa zespoły z gminy Trzeszczany – „Stokrotki” z Nieledwi i „Ostrowiacy” z Ostrówka. W ramach części artystycznej odbyło się też podsumowanie drugiej edycji Roztoczańskiej Listy Przebojów Ludowych Katolickiego Radia Zamość. Wyniki ogłosił i nagrody oraz wyróżnienia wręczył ks. Krystian Bordzań – dyrektor Katolickiego Radia Zamość. Zdobywcą pierwszego miejsca jest wspomniany już zespół „Ostrowiacy” z Ostrówka, zaś Zespół „Wójtowianie” – zdobywca I miejsca w pierwszej edycji, w tym roku znalazł się w gronie zespołów wyróżnionych.  Laureatom i wyróżnionym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Mariola Czapla

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wszechstronną pomoc w organizacji Diecezjalnego Święta Plonów. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do niżej wymienionych osób i instytucji, którymi są:

– Pan Piotr Olszówki – poseł na Sejm RP

– Pan Zbigniew Naklicki – wójt Gminy Susiec

– Pan Marek Skomorowski – prezes Zamojskich Zakładów Zbożowych

– Pan Lucjan Cichosz – członek Zarządu Małopolskiej Hodowli Roślin w Krakowie

– Pan Stanisław Stepaniuk – dyrektor Centrali Nasiennej w Zamościu

– Pan Bogusław Janociński – członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej

– Pan Piotr Kuranc – kierownik Biura LIR, Odział Zamiejscowy w Zamościu

– Pan Krzysztof Gałaszkiewicz – dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie

– Pan Henryk Cisak – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Zamościu

– Pan Stanisław Bondyra – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Tomaszowie Lubelskim

– Pan Paweł Kiryciuk – kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sitnie

– Pan Janusz Nawój – kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zamościu

– Ks. Adam Sobczak – dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

– Ks. Krystian Bordzań – dyrektor Katolickiego Radia Zamość

– Pan Andrzej Czapla – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie

– Pani Urszula Czapla – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce

– Krasnobrodzka Orkiestra Dęta

– Zespół folklorystyczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu

– Pan Grzegorz Sachajko z Krasnobrodu

– Piekarnia Krzysztof i Paweł Kłyż z Krasnobrodu

– Państwo Zbigniew i Bożena Kiesz z Lipowca

– Państwo Liliana i Kazimierz Saj z Marysina

– Panowie Marian i Mateusz Baraniuk „Plantacja Matcze” – producent borówki z gm. Horodło

– Członkinie Stowarzyszenia „Uroczy zakątek” z Majdanu Małego

– Członkinie Stowarzyszenia „Ach Zielone” z Zielonego

Organizatorzy

Galeria

Możesz również polubić…

Skip to content