100 – lecie OSP w Krasnobrodzie

DSC 3335W niedzielę 9 października 2016 r. w Krasnobrodzie odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia działalności miejscowej jednostki OSP.
Rozpoczęła się ona w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie Mszą św. koncelebrowaną. Sprawowali ją: ks. prałat dr Wiesław Galant kapelan Straży Pożarnych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, który wygłosił homilię i modlił się w intencji strażaków z OSP Krasnobród i ich rodzin oraz ks. prałat Roman Marszalec – były wieloletni miejscowy proboszcz, który modlił się za zmarłych druhów. Oprawę Mszy św. zapewniła Krasnobrodzka Orkiestra Dęta, która prowadziła też przemarsz strażaków ze strażnicy do kościoła, a po zakończonej eucharystii do Krasnobrodzkiego Domu Kultury, gdzie odbyła się dalsza część jubileuszu.
Uroczystości w sali widowiskowej KDK rozpoczęły się od złożenia meldunku Wiceprezesowi Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Lublinie druhowi Kazimierzowi Stockiemu przez dowódcę uroczystości, którym był Naczelnik OSP w Krasnobrodzie druh Franciszek Łubiarz, wprowadzenia Sztandaru OSP Krasnobród oraz Hymnu Państwowego.
Uroczystego otwarcia jubileuszu i powitania gości dokonał Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal.
Obchody jubileuszu 100-lecia OSP w Krasnobrodzie swoją obecnością zaszczycili: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, reprezentujący Posła na Sejm RP Jarosława Sachajko – Pani Aneta Chromiec i Pan Mateusz Zawiślak, członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, Starosta Zamojski Henryk Matej, Diecezjalny Kapelan Straży Pożarnych ks. prałat dr Wiesław Galant, proboszcz-senior Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie ks. prałat Roman Marszalec, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu bryg. Jacek Sobczyński, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Lublinie druh Kazimierz Stocki, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Zamościu i członek Zarządu Głównego druh Kazimierz Mielnicki, Członek Honorowy Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej pułkownik w stanie spoczynku Mieczysław Skiba, druhna Maria Pieńkosz – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu, Doradca Burmistrza Krasnobrodu Janusz Oś, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie Roland Wyrostkiewicz, Komendant Gminny ZOSP RP w Krasnobrodzie druh Zbigniew Wiatrzyk i Mieczysław Kościński – prezes Krasnobrodzkiego Towarzystwa Regionalnego.
W uroczystościach uczestniczyli też druhowie prezesi i naczelnicy z jednostek OSP z terenu gminy Krasnobród, rodziny strażaków – jubilatów oraz Krasnobrodzka Orkiestra Dęta i Zespół Folklorystyczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu.
Na zakończenie swojego wystąpienia Burmistrz Krasnobrodu pogratulował Jubilatom 100-lecia działalności, podziękował za dotychczasową owocną współpracę i złożył życzenia jubileuszowe.
W dalszej części uroczystości głos zabrał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnobrodzie druh Marcin Tabała, który przedstawi rys historyczny jednostki.
Po wysłuchaniu informacji o dziejach jednostki przyszedł czas na wręczanie odznaczeń związkowych wyróżniającym się strażakom ochotnikom. Zanim to jednak nastąpiło Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu i członek Zarządu Głównego druh Kazimierz Mielnicki dokonał odznaczenia sztandaru Złotym Znakiem Związku, którym odznaczona została Jednostka OSP w Krasnobrodzie. Treść uchwały o nadaniu tego odznaczenia odczytał Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druh Kazimierz Stocki.
Wręczanie odznaczeń dla strażaków rozpoczęto od druhów: Kazimierza Greli, który uhonorowany został Złotym Znakiem Związku i Tadeusza Roczkowskiego, który otrzymał Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza. Odznaczenia zostały przyznane decyzją Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.
Kolejnymi odznaczeniami przyznanymi przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP uhonorowani zostali:
Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa:
1. Franciszek Łubiarz
2. Janusz Oś
3. Sławomir Umiński
4. Zdzisław Gałka
5. Paweł Roczkowski
6. Jacek Szpyra
7. Marcin Kozyra
8. Marcin Roczkowski
9. Wojciech Grela
10. Andrzej Greszta

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa:
1. Marcin Tabała
2. Paweł Łubiarz
3. Halina Szewczuk
4. Halina Gontarz
5. Stanisław Nizio
6. Rafał Gradziuk
7. Piotr Greszta
8. Piotr Stalski
9. Grzegorz Ratyna
10. Sebastian Sokoliński

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa:
1. Mateusz Łach
2. Adam Łubiarz
3. Marcin Bodys
4. Piotr Sachajko
5. Łukasz Perzyński
6. Mateusz Kołtun
7. Łukasz Ratyna
8. Maksymilian Kurantowicz
9. Jarosław Dobek
10. Tomasz Dziura

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu odznaką „STRAŻAK WZOROWY” wyróżnieni zostali:
1. Adrian Kurantowicz
2. Michał Zawiślak
3. Sylwester Sawiak
4. Mateusz Tabała
5. Apoloniusz Kudełko
6. Patryk Grela

Brązową odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” odznaczony został Maksymilian Kawka.
Wręczenia odznaczeń dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu i członek Zarządu Głównego dh Kazimierz Mielnicki w asyście: wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie dh Kazimierza Stockiego, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu bryg. Jacka Sobczyńskiego oraz Członka Honorowego Zarządu Głównego ZOSP RP pułkownika w stanie spoczynku Mieczysława SKIBY.
Odznaczenia jakimi uhonorowano druhów w dalsze jkolejności były odznaki „ Za Wysługę Lat” przyznane uchwałą Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Krasnobrodzie.
Wśród nich niecodziennym było odznaczenie za 70 lat służby w OSP przyznane dla dh Tadeusza Bodysa. Oprócz oznaki otrzymał on też życzenia od uczestników spotkania i kwiaty od dh Kazimierza Mielnickiego z okazji 90 urodzin, które obchodził w 8 października 2016r., a więc w dniu poprzedzającym jubileusz.
Kolejnymi odznakami „ Za Wysługę Lat” odznaczeni zostali:
65 lat
Bolesław Szpyra
50 lat
Tadeusz Roczkowski
40 lat
Kazimierz Grela
Zdzisław Bodys
30 lat
Jan Dobek
Zdzisław Gałka
Franciszek Łubiarz
Adam Maruszak
Edmund Roczkowski
25 lat
Sławomir Umiński
Janusz Oś
Wojciech Grela
20 lat
Jacek Szpyra
Paweł Roczkowski
Marcin Roczkowski
Marcin Kozyra
Andrzej Greszta
15 lat
Sebastian Sokoliński
Paweł Sachajko
Marcin Tabała
Piotr Sachajko
Paweł Łubiarz
Grzegorz Ratyna
Rafał Gradziuk
Stanisław Nizio
Maksymilian Kurantowicz
10 lat
Piotr Stalski
Halina Szewczuk
Jarosław Dobek
Mateusz Łach
Marcin Bodys
Adam Łubiarz
Adrian Dulski
5 lat
Łukasz Ratyna
Łukasz Perzyński
Tomasz Dziura
Apoloniusz Kudełko
Mateusz Tabała
Michał Zawiślak
Mateusz Kołtun
Sylwester Sawiak
Patryk Grela
Adrian Kurantowicz
Wręczenia odznak „Za Wysługę Lat” dokonali: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu i członek Zarządu Głównego dh Kazimierz Mielnicki w asyście Komendanta Gminnego ZOSP RP w Krasnobrodzie dh Zbigniewa Wiatrzyka i Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala.
Gdy wręczono już wszystkie odznaczenia przyszedł czas na okolicznościowe wystąpienia gości. Głos zabrali: poseł Sławomir Zawiślak, przedstawiciele posła Jarosława Sachajko, przedstawiciele władz samorządowych: wojewódzkich – Arkadiusz Bratkowski i powiatowych – starosta Henryk Matej, Komendant Miejski PSP w Zamościu bryg. Jacek Sobczyński oraz przedstawiciele władz ZOSP RP: wojewódzkich – Wiceprezes dh Kazimierz Stocki i powiatowych: Prezes dh Kazimierz Mielnicki oraz nestor pożarnictwa pułkownik Mieczysław Skiba i ks. prałat Roma Marszalec.
Wszyscy przemawiający wyrażali uznanie dla służby, jaką pełnią strażacy-ochotnicy niosąc pomoc potrzebującym, często w bardzo trudnych i niebezpiecznych sytuacjach, gratulowali jubileuszu i składali życzenia, aby druhowie mieli jak najmniej niebezpiecznych akcji, a jeśli już się taka wydarzy, aby wracali z niej szczęśliwie.
Przemówienia zakończyły oficjalną część uroczystości w KDK, stąd też po nich odprowadzono sztandar a dowódca uroczystości – naczelnik OSP w Krasnobrodzie dh Franciszek Łubiarz złożył Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie dh Kazimierzowi Stockiemu meldunek o zakończeniu uroczystości.
Potem odbyła się krótka części artystyczna, słowno-muzyczna w wykonaniu dzieci z rodzin strażackich i zespołu folklorystycznego „Wójtowianie”. Do wszystkich życzeń, które otrzymali strażacy „Wójtowianie” dołączyli też swoje muzyczne życzenia.
Po wysłuchaniu programu artystycznego Prezes OSP w Krasnobrodzie dh Marcin Tabała wręczył Zespołowi „Wójtowianie” oraz Krasnobrodzkiej Orkiestrze Dętej podziękowania za wieloletnią współpracę i oprawę muzyczną obchodów 100-lecia OSP.
Uroczystości w KDK zakończyły się wspólnym pamiątkowym zdjęciem, a potem wszyscy w uporządkowanym szyku (Orkiestra, Poczet Sztandarowy, Strażacy i zaproszeni goście) udali się na Plac Siekluckiego, gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem druha Mieczysława Siekluckiego.
Uroczystości jubileuszowe zakończyły się uroczystym obiadem w Ośrodku Wypoczynkowym „Natura”, gdzie była okazja do zobaczenia prezentacji multimedialnej i zdjęć z działalności OSP Krasnobród.
Uroczystości 100-lecia OSP w Krasnobrodzie zostały uwiecznione w krótkim reportażu z uroczystości przygotowanym przez TVP 3 Lublin, który został wyemitowany w Panoramie Lubelskiej w dniu jubileuszu.

Galeria

Możesz również polubić…

Skip to content