„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

DSC 5078   

Prawie ćwierć wieku temu redaktorka Radia Lublin Ewa Dados zainicjowała akcję charytatywną pod nazwą „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” mającą na celu pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Początkowo akcja była inicjatywą lokalną organizowaną w Lublinie, potem stopniowo obejmowała coraz szerszy zasięg stając się akcją regionalną, a obecnie ma zasięg ogólnopolski. Nieprzerwanie organizowana jest przy udziale Radia Lublin.

Dwa lata później, to jest w roku 1995 akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” została po raz pierwszy zorganizowana w Krasnobrodzie i od tego czasu odbywa się nieprzerwanie co roku do chwili obecnej. Pierwsze edycje naszej akcji były zorganizowane z inicjatywy i pod kierownictwem Małgorzaty Misztal, wówczas instruktora tańca w domu kultury.

Tegoroczna główna zbiórka darów odbyła się nieco wcześniej niż zwykle, bo w niedzielę 20 listopada. Została zorganizowana przy zaangażowaniu wielu osób, instytucji i firm. Niektórzy z nich są związani z nią od samego jej początku.  Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, która odbyła się w Krasnobrodzie, podobnie jak w latach ubiegłych składała się z dwóch części, tj. zbiórki darów oraz koncertu towarzyszącego zbiórce.

Dary rzeczowe takie jak: artykuły spożywcze, słodycze, środki czystości, zabawki, książki, artykuły szkolne zbierane były w tym roku w sklepach w Krasnobrodzie: Market Spożywczy, Biedronka, Delikatesy Centrum i Sklep Spożywczy Państwa Kurantowiczów na Podklasztorze, a także w Krasnobrodzkim Domu Kultury oraz przy kaplicy w Kaczórkach.

Po zakończeniu zbiórki darów w sklepach, o godz. 15.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury rozpoczął się koncert, na który biletem wstępu były słodycze zbierane dla biednych dzieci. Tutaj też zbierane były inne dary. Koncert miał bogaty program, w którym było dużo muzyki, tańca i prezentacji teatralnych. Głównymi wykonawcami koncertu były dzieci i młodzież ze szkół z terenu miasta i gminy Krasnobród, ale wystąpili też uczestnicy zajęć muzycznych w KDK oraz seniorzy z Klubu Samopomocy. Jako pierwsi na scenie pojawili się mali artyści ze Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim. Przedszkolaki wystąpiły z inscenizacją pt. „Żabki”, a potem zaprezentowali się uczniowie tej szkoły w przedstawieniu pt. „Kopciuszek na wesoło” i „Jesiennym koncercie”. Nad całością czuwali nauczyciele: Krystyna Szozda, Maria Kończewska i Mariola Czekirda. Po raz pierwszy na scenie KDK, a także w ramach koncertu akcyjnego wystąpili seniorzy z Klubu Samopomocy działającego przy Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Krasnobrodzie. Przedstawili oni skecz pt. „Śmiechoterapia” oraz inscenizację do wiersza pt. „Chłop i Baba”. Obie prezentacje były pełne humoru i sprawiły, że publiczność reagowała gromkim śmiechem. Występ „Klubu Samopomocy” został przygotowany pod kierunkiem pracowników POW – Agnieszki Kowalczuk, Barbary Konopka i Jadwigi Nowak-Kukuryka. W dalszej części koncertu z programem wokalno-tanecznym wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaczórkach. Ich występ został przygotowany pod kierunkiem nauczycielki tej szkoły Anny Szkałuba. Po przedstawieniach, piosenkach i tańcach przyszedł czas na prezentacje instrumentalne w wykonaniu uczestników zajęć muzycznych prowadzonych w Krasnobrodzkim Domu Kultury, którzy uczą się gry na instrumentach dętych. Grający na trąbkach: Dominika Koperwas, Norbert Buryło i Kinga Pasieczna wystąpili z programem patriotycznym. Wszyscy rozwijają swoje umiejętności muzyczne pod kierunkiem kapelmistrza Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej Mateusza Krawca. Kolejnymi artystami występującymi w koncercie byli uczniowie Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie. Pierwszaki, przygotowane przez nauczycielki – Marzenę Jabłońską i Barbarę Dziura, zaprezentowały dwa układy taneczne, zaś uczniowie klas trzecich wystąpili z koncertem piosenek. Tych ostatnich do występu przygotowały panie Danuta Pawelec, Wiesława Dąbrowska i Dorota Umińska. W koncercie akcyjnym nie mogło zabraknąć uczniów zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, którzy tradycyjnie zamykają koncert akcyjny. Wystąpili oni w pantomimie pt. „Krzesło” oraz przedstawieniu pt. „Bajka z morałem”. Młodzież została przygotowana do występu pod kierunkiem swoich pedagogów – Marty Mielniczek, Haliny Gontarz i Bogusławy Pawluk. Pomiędzy tymi prezentacjami wystąpiła młoda wokalistka Aleksandra Bełz – laureatka wielu konkursów piosenki. Pomysłowość twórców poszczególnych prezentacji, dobór repertuaru, gra aktorska i różnorodne, wielobarwne troje sprawiły, że wszystkie prezentacje dostarczyły wielu niezapomnianych wrażeń. Publiczność dziękowała za to wszystko gromkimi brawami. W ramach koncertu odbyła się też aukcja, podczas której licytowano upominki (m.in. przedmioty dekoracyjne wykonane z wikliny papierowej, gliny czy masy solnej, ozdoby świąteczne i obrazy)przekazane na ten cel przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie i Panią Małgorzatę Bełz. Licytacja odbywała się w złotówkach, ale w związku z tym, że podczas akcji nie zbiera się pieniędzy „zapłata” za wylicytowane przedmioty odbywała się w formie rzeczowej. Wartość darów przekazanych w ramach aukcji, to kwota prawie 900 zł. W sumie zebrano 657 kg darów (o ponad 15 kg więcej niż w roku 2015), które zostały przekazane do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. Z zebranych darów pracownicy MGOPS przygotowali 58 paczek, które rozdali rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Podziękowania za udział w Akcji PDPZ

Składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizację Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrać Zimę” w Krasnobrodzie w 2016 roku.

Dziękuję księżom proboszczom: Eugeniuszowi Derdziukowi z Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, Romanowi Sawicowi z Parafii Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie i Arturowi Sokołowi z Parafii Świętej Opatrzności Bożej w Bondyrzu za propagowanie akcji poprzez ogłoszenia parafialne.

Wielkie podziękowania składam też Właścicielom i Kierownictwu sklepów, w których odbywały się zbiórki darów, a były to: AMC Market Spożywczy – Kazimierz, Jolanta, Wacław Adamczukowie, Sklep Biedronka, Delikatesy Centrum, Sklep Spożywczy p. Kurantowiczów na Podklasztorze.

Bardzo dziękuję wszystkich, którzy zbierali dary, byli to wolontariusze: Kazimierz Misztal, Zuzanna Bełz, Maria Kończewska, Dorota Szwal, Wanda Sachajko, Danuta Korzeniowska, Anna Czapla, Aneta Gancarz, Joanna Cios, Beata Gmyz, Amelia Kleban, Monika Pasieczna, Marzena Przytuła, Ewa Adamowicz, ks. Artur Sokół, Marzena Mazurek, Edyta Smoląg, Halina Gontarz oraz przyjaciele Akcji – krasnobrodzka młodzież, głównie ze szkolnego Klubu Wolontariatu działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, ale nie tylko. W tym roku przyjaciółmi akcji byli: Julia Deryło, Maja Nędzyńska, Paulina Chwedorowicz, Kinga Buczak, Gabriela Skóra, Natalia Roczkowska, Eryk Cybulski,Gabriela Szpyra, Karolina Smoluch, Karol Kostrubiec, Mateusz Bukała, Dominika Kostrubiec, Szymon Molenda, Magdalena Monastyrska, Marcelina Nadłonek, Daria Gontarz, Marta Szykuła, Dominika Radlińska, Łucja Bryła.

Serdecznie dziękuję także wszystkim przygotowującym i realizującym koncert, który towarzyszył akcji. Dziękuję dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, które wzięły w nim udział oraz osobom przygotowującym poszczególne prezentacje, tj. nauczycielom szkół z terenu miasta i gminy Krasnobród: Marii Kończewskiej, Krystynie Szozda, Marioli Czekirda, Annie Szkałuba, Wiesławie Dąbrowskiej, Danucie Pawelec, Dorocie Umińskiej, Marzenie Jabłońskiej, Barbarze Dziura, Marcie Mielniczek, Halinie Gontarz i Bogusławie Pawluk, Pracownikom Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie: Agnieszce Kowalczuk, Barbarze Konopka, Jadwidze Nowak-Kukuryka oraz instruktorom KDK: Mateuszowi Krawcowi, Marzenie Mazurek i Jarosławowi Monastyrskiemu.

Dziękuję również ofiarodawcom za przekazanie upominków na aukcję prowadzoną podczas koncertu. W tym roku przekazali je: Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie i Aleksandra Bełz.

Podziękowania składam także na ręce pani kierownik Mirosławy Konopka oraz pań: Zofii Podolak, Ewy Birskiej-Furman Doroty Daniłowicz i Bogumiły Roczkowskiej – pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie za zwożenie darów oraz przygotowanie paczek i rozdysponowanie ich wśród potrzebujących.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do naszych DARCZYŃCÓW – wszystkich, którzy podzielili się z potrzebującymi i przekazali dary serca. Serdeczne dziękuję pani Bożenie Korzeniowskiej – Dyrektorowi firmy BETASOAP Sp. z o.o. w Szewni Dolnej za przekazanie cennego daru w postaci produktów tej firmy.

Mariola Czapla

Szef sztabu Akcji PDPZ w Krasnobrodzie


Galeria

Możesz również polubić…

Skip to content