Kontynuacja współpracy polsko-słowackiej

DSC 8652W odpowiedzi na zaproszenie burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala, w dniach 2-3 marca 2017 roku, przebywała w naszym mieście delegacja władz samorządowych i mieszkańców partnerskiej miejscowości Krásny Brod na Słowacji. Delegacji przewodniczył Vladimír Bajaj – starosta Krásnego Brodu, a wraz z nim przyjechali: Slavomir Čerevka, Martin Chachalák, Gabriela Chudinová, Mária Kuzmová i Ivan Burjak.

Współpraca Krasnobrodu i Krásnego Brodu trwa od 2004 roku, choć oficjalna umowa o współpracy została podpisana rok później.

W tym czasie odbyło się wiele roboczych spotkań przedstawicieli obydwu miejscowości, których efektem była wymiana kulturalna polegająca na udziale słowackiego zespołu folklorystycznego „Krasnobridčanka” w naszych imprezach plenerowych takich jak „Majówka Roztoczańska” i „Dni Krasnobrodu” oraz uczestnictwie naszych zespołów „Wójtowianie” i „Krasnobrodzkie Echo” w wydarzeniach kulturalnych na Słowacji. Przy okazji tych spotkań i występów odbywała się też prezentacja i degustacja specjałów kulinarnych obydwu miejscowości. W wymianie brały też udział drużyny piłkarskie, które rozegrały mecze towarzyskie w Polsce i na Słowacji. Aktywna współpraca trwała do roku 2010. Potem, po zmianie władz samorządowych w Krasnobrodzie odbyło się tylko jedno spotkanie – Słowacy byli u nas w marcu 2011 roku. Niestety spotkanie to nie zaowocowało realizacją wspólnych przedsięwzięć.

Obecna wizyta, która odbyła się po 6-letniej przerwie miała na celu wznowienie i ożywienie współpracy, stąd też podczas pobytu w Krasnobrodzie nasi goście spotkali się z władzami samorządowymi miasta i gminy oraz pracownikami Urzędu Miejskiego: burmistrzem Kazimierzem Misztalem, doradcą burmistrza Januszem Osiem, przewodniczącym Rady Miejskiej Rolandem Wyrostkiewiczem i skarbnikiem gminy Elżbietą Nowak, a także dyrektorami jednostek samorządowych: Zakładu Gospodarki Komunalnej – Jackiem Gmyzem i Krasnobrodzkiego Domu Kultury – Mariolą Czapla. W spotkaniach uczestniczył również Krzysztof Nowak – mieszkaniec Krasnobrodu, którego z Krásnym Brodem łączą serdeczne kontakty od samego początku nawiązanej współpracy.

W czasie prowadzonych rozmów poruszane były różne tematy, m.in. dotyczące gospodarki, kultury, oświaty oraz pozyskiwania środków unijnych. Nasi goście udali się też na krótką wycieczkę po naszym mieście. Zobaczyli zalew, Kaplicę Św. Rocha i Kaplicę na Wodzie i Sanktuarium Maryjne oraz ekspozycje muzealne przy sanktuarium i ptaszarnię. Ci, którzy byli już w Krasnobrodzie przypomnieli sobie te miejsca, a osoby które były u nas po raz pierwszy miały okazję je poznać. Wszystkim bardzo podobało się nasze miasto i zaciekawiła jego historia.

Wizyta przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze. Jej efektem jest deklaracja władz samorządowych obydwu miejscowości dotycząca kontynuowania dalszej współpracy i organizacji wspólnych przedsięwzięć. Na pierwsze z nich nie będziemy musieli długo czekać, gdyż nasi partnerzy ze Słowacji zaprosili nas do siebie. Ustalono, że rewizyta odbędzie się w lipcu 2017 roku. Konkretny termin wyjazdu na Słowację oraz skład delegacji zostaną ustalone w nieco późniejszym terminie.

                                                                                                                      Mariola Czapla

Galeria

Może Ci się również spodoba

Skip to content