Parlamentarzyści i Wojewoda Lubelski na spotkaniu w Krasnobrodzie

DSC 8845W niedzielę 19 marca 2017 roku w Krasnobrodzkim Domu Kultury mieszkańcy miasta i gminy Krasnobród mieli okazję spotkać się z parlamentarzystami, wojewodą lubelskim oraz kierownictwem kilku instytucji związanych z rolnictwem i leśnictwem.

                W spotkaniu uczestniczyli: poseł Sławomir Zawiślak – inicjator tego spotkania, senator Jerzy Chróścikowski, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krzysztof Gałaszkiewicz, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Zamościu Henryk Cisak, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie Krzysztof Pilip, nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec Lucjan Bednarz oraz kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zamościu Janusz Nawój. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele władz samorządowych Krasnobrodu – burmistrz Kazimierz Misztal i przewodniczący Rady Miejskiej Roland Wyrostkiewicz.

               

Uczestnicy spotkania, w krótkim wystąpieniach poinformowali zebranych o swojej aktualnej działalności, a następnie odpowiadali na pytania zadawane przez mieszkańców.

                Pan Wojewoda poinformował m.in. o działaniach związanych z modernizacją infrastruktury drogowej i kolejowej w naszym regionie, wspomniał też o sprawach związanych ze służbą zdrowia. Potwierdził, iż została już podpisana umowa z Powiatem Zamojskim na dofinansowanie, długo oczekiwanego przez mieszkańców naszego miasta i gminy, remontu drogi powiatowej relacji Jacnia – Tomaszów Lubelski na odcinku Jacnia – Krasnobród.

                Dominującym tematem spotkania było rolnictwo. O różnych sprawach związanych z rolnictwem mówili parlamentarzyści – poseł Sławomir Zawiślak i senator Jerzy Chróścikowski, a także pozostali uczestnicy spotkania. Poruszano też m.in. sprawy dotyczące Unii Europejskiej, ochrony środowiska, wysokości rewaloryzacji rent i emerytur, rynku pracy, a także przedsiębiorczości, w tym przetwórstwa i handlu.

                Spotkanie było niecodzienną okazją dla mieszkańców naszego miasta i gminy do bezpośredniego kontaktu, w jednym miejscu, z tylu tak ważnymi osobami piastującymi wysokie funkcje i reprezentującymi ważne urzędy, a także do uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

                Ze względu na ograniczony czas trwania spotkania nie udało się zadać wielu innych pytań i poruszyć wszystkich problemów, z którymi spotykają się mieszkańcy małych lokalnych społeczności. Pozostaje więc mieć nadzieję, że za jakiś czas będzie okazja do ponownego spotkania.

Mariola Czapla

Galeria

Możesz również polubić…

Skip to content