„Wisła w ilustracjach” – zaproszenie na wernisaż ogólnopolskiej wystawy

Wisła plakat A3 z logo Roku Rzeki Wisły     31 sierpnia br. o godz. 18.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się wernisaż ogólnopolskiej wystawy „Wisła w ilustracjach”, przygotowanej w związku z przypadającą w tym roku 550. rocznicą pierwszego wolnego flisu na Wiśle i ogłoszeniem przez sejm RP roku 2017 – Rokiem Wisły.
     19 października1466 roku po trzynastoletniej wojnie z Krzyżakami został w Toruniu zawarty pokój, na mocy którego miasta pruskie nad Wisłą aż do jej ujścia w Gdańsku, weszły w skład Rzeczypospolitej jako nowa prowincja, nazwana „Prusami Królewskimi”, a później znana jako „Prusy Polskie”. Pierwszy raz w historii cały żeglowny bieg Wisły trafił pod polskie panowanie, a rok 1467 był pierwszym rokiem wolnej żeglugi na Wiśle.

Rozpoczął się wtedy ponad 300 letni „Złoty Okres” żeglugi wiślanej.
     Autorami ilustracji są artyści z całej Polski, laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych prądów, kierunków, kilku pokoleń, wśród nich twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”, m.in. J. Wilkoń, A. Heidrich, T. Wilbik, K. Michałowska, B. Orliński, M. Wasilewski, E. Gaudasińska, T. Borowski, H. Grodzka-Nowak, J. Marcolla, E. Wasiuczyńska, L. Ołdak, K. Stanny, A. Sędziwy, J. Jung, A. Żelewska, A. Michalska-Szwagierczak, A. Gołębiowski, S. Ożóg, D. Kowalski, W. Kołyszko, Z. Kołaczek, A. Kucharska Cybuch, F.Maśluszczak.
     Wystawa powstała po XI Ogólnopolskich Warsztatach Ilustratorów zorganizowanych w ubiegłym roku w Krasnobrodzie.
Do udziału w wystawie zaproszono również artystów, którzy nie uczestniczyli w tej edycji warsztatów, co zwiększyło możliwości interpretacji i wzbogaciło paletę dokonań formalnych.
     Źródłem inspiracji dla twórców były teksty znanych poetów i pisarzy, podania, klechdy, legendy, średniowieczne kroniki, ważne wydarzenia z historii najnowszej oraz własne doświadczenia i przeżycia, często bardzo, bardzo osobiste…
     Wśród prac zgromadzonych na wystawie można więc znaleźć ilustracje do wierszy m. in. Cz. Miłosza, J. Tuwima, K.K. Baczyńskiego, J. Ficowskiego, J. Kiersta, T. Kubiaka, Cz. Janczarskiego, prozy M. Kuncewiczowej, znanych piosenek o Wiśle. Obok legend o początkach Wisły są ilustracje pokazujące zwyczaje i obrzędy (wianki, topienie Marzanny), florę i faunę terenów nadwiślańskich, czy skarby Wisły. Niektóre ilustracje nawiązują do tematu ekologii. Na wystawie nie zabrakło Kazimierza Jagiellończyka, za panowania którego Polska uzyskała dostęp do Bałtyku oraz J. Długosza, który w swoich Kronikach wiele miejsca poświęcił opisom Wisły i nadwiślańskim grodom.
     Wisła była świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń, związanych z uzyskaniem i utrzymaniem niepodległości, stąd też z afirmacją piękna, legendami kontrastują obrazy z najnowszej historii Polski, np. tama na Wiśle we Włocławku.
     Projekt zrealizował Krasnobrodzki Dom Kultury wspólnie z Marią Grażyną Szpyra – inicjatorką i organizatorką ogólnopolskich plenerów i warsztatów ilustratorów, autorką i kuratorem wielu projektów, od wielu lat współpracującą z KDK w zakresie popularyzacji polskiej ilustracji i jej twórców.
     Po pokazie w Krasnobrodzie wystawa będzie prezentowana w innych placówkach na terenie Polski, w tym również w galerach leżących wzdłuż Wisły, m.in. w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.

     Krasnobrodzka wystawa jest wydarzeniem, które zostało włączone do ogólnopolskiego programu obchodów Roku Rzeki Wisły.

Do pobrania:

Zaproszenie na wernisaż wystawy „Wisła w ilustracjach”

Plakat – Wernisaż ogólnopolskiej wystawy „Wisła w ilustracjach”

Możesz również polubić…

Skip to content