WISŁA W ILUSTRACJACH

„Wisła w ilustracjach” to ogólnopolska wystawa, przygotowana w związku z przypadającą w 2017 roku 550. rocznicą pierwszego wolnego flisu na Wiśle i ogłoszeniem przez sejm RP roku 2017 – Rokiem Wisły. 19 października 1466 roku po trzynastoletniej wojnie z Krzyżakami został w Toruniu zawarty pokój, na mocy którego miasta pruskie nad Wisłą aż do jej ujścia w Gdańsku, weszły w skład Rzeczypospolitej jako nowa prowincja, nazwana „Prusami Królewskimi”, a później znana jako „Prusy Polskie”. Pierwszy raz w historii cały żeglowny bieg Wisły trafił pod polskie panowanie, a rok 1467 był pierwszym rokiem wolnej żeglugi na Wiśle. Rozpoczął się wtedy ponad 300 letni „Złoty Okres” żeglugi wiślanej.
Wystawa powstała po XI Ogólnopolskich Warsztatach Ilustratorów zorganizowanych w 2016 roku w Krasnobrodzie. Do udziału w niej zaproszono również artystów, którzy nie uczestniczyli w tej edycji warsztatów, co zwiększyło możliwości interpretacji i wzbogaciło paletę dokonań formalnych. Autorami ilustracji są artyści z całej Polski, laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych prądów, kierunków, kilku pokoleń, twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”: Tomasz Borowski, Elżbieta Gaudasińska, Artur Gołębiowski, Hanna Grodzka-Nowak , Andrzej Heinrich, Joanna Jung, Zbigniew Kołaczek, Wojciech Kołyszko, Donat Kowalski, Aleksandra Kucharska-Cybuch, Jolanta Marcolla, Franciszek Maśluszczak, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Krystyna Michałowska, Leszek Ołdak, Bogusław Orliński, Stanisław Ożóg, Anna Sędziwy, Katarzyna Stanny, Mieczysław Wasilewski, Elżbieta Wasiuczyńska, Teresa Wilbik, Józef Wilkoń, Agnieszka Żelewska.
Źródłem inspiracji dla twórców były teksty znanych poetów i pisarzy, podania, klechdy, legendy, średniowieczne kroniki, ważne wydarzenia z historii najnowszej oraz własne doświadczenia i przeżycia, często bardzo, bardzo osobiste…
Wśród prac zgromadzonych na wystawie można więc znaleźć ilustracje do wierszy m. in. Czesława Miłosza, Juliana Tuwima, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Jerzego Ficowskiego, Jerzego Kiersta, Tadeusza Kubiaka, Czesława Janczarskiego, prozy Marii Kuncewiczowej i Stefana Żeromskiego oraz znanych piosenek o Wiśle. Obok legend o początkach Wisły są ilustracje pokazujące zwyczaje i obrzędy (wianki, topienie Marzanny), florę i faunę terenów nadwiślańskich, czy skarby Wisły. Niektóre ilustracje nawiązują do tematu ekologii. Na wystawie nie zabrakło Kazimierza Jagiellończyka, za panowania którego Polska uzyskała dostęp do Bałtyku oraz Jana Długosza, który w swoich Kronikach wiele miejsca poświęcił opisom Wisły i nadwiślańskim grodom.
Wisła była świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń, związanych z uzyskaniem i utrzymaniem niepodległości, stąd też z afirmacją piękna, legendami kontrastują obrazy z najnowszej historii Polski, np. tama na Wiśle we Włocławku.
Projekt zrealizował Krasnobrodzki Dom Kultury wspólnie z Marią Grażyną Szpyra – inicjatorką i organizatorką ogólnopolskich plenerów i warsztatów ilustratorów, autorką i kuratorem wielu projektów, od wielu lat współpracującą z KDK w zakresie popularyzacji polskiej ilustracji i jej twórców.
Wernisaż wystawy w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbył się 31 sierpnia 2017r.

Możesz również polubić…

Skip to content