Powiat Zamojski na I Kongresie Kultury Województwa Lubelskiego

W dniach 6-7 września w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbył się I Kongres Kultury Województwa Lubelskiego pod hasłem „Kultura i Gospodarka”. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego do udziału w kongresie zapraszali jego organizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie. W Kongresie wzięło udział ponad 800 osób, byli to pracownicy sektora kultury, animatorzy, naukowcy, artyści, dziennikarze i samorządowcy.
Program kongresu był bogaty. Obejmował m.in. wykłady autorytetów z Polski i zagranicy. Wykład inauguracyjny pt. „Przyszłość kultury” wygłosił Paweł Potoczyn (wieloletni dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, dyrektor generalny SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego). O niematerialnym dziedzictwie Lubelszczyzny mówił prof. dr hab. Jan Adamowski z UMCS. Kolejne wykłady wygłosili: prof. dr hab. Piotr Dahling (Uniwersytet Warszawski) – „Pieśń Nowa a pieśń ludowa. O transcendentnych źródłach kultury”, Agnieszka Kolasa-Nowak (UMCS, Młodzi Lubią Kulturę – projekt NCK) – „Diagnoza stanu edukacji kulturalnej województwa lubelskiego”, sir John Tusa – członek zarządu Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej, Dyrektor Generalny BBC World Service (1986-1992), Dyrektor Barbican Centre w Londynie (1995-2007) – „Wspieranie oddolnych inicjatyw artystycznych fundamentem rozwoju branży kreatywnej”, oraz Robert Firmhofer (Dyrektor Centrum Nauki Kopernik) – „Nauka jest kulturą”.
Uczestnicy kongresu mieli też okazję do zwiedzania instytucji kultury województwa lubelskiego działających w Lublinie takich jak: Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego, Teatr im. Juliusza Osterwy, Muzeum Wsi Lubelskiej, Teatr Muzyczny i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego.
Zwieńczeniem pierwszego dnia kongresu był Wielki Koncert Galowy pt. „Gościniec Lubelski”, który odbył się w sala operowej CSK, jednej z trzech najlepiej wyposażonych sal w Europie, mieszczącej tysiąc osób.
Było to spotkania muzyczne wokół tradycji i współczesności. Koncert składał się z trzech części: pierwsza to muzyka źródeł, druga – muzyka inspirowana innymi kulturami, natomiast trzecia – to muzyka tradycyjna w przekazie muzycznym zespołów współczesnych.
Jego wykonawcami byli: Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Kocudzy, Kapela rodzinna Budrynów kultywująca tradycje regionu janowsko-biłgorajskiego i Roztocza Zachodniego, Boygn trio, Orkiestra św. Mikołaja z UMCS oraz Kapela ze Wsi Warszawa. Podczas finału wszyscy wykonawcy wystąpili razem. Koncert prowadzili Ewa Grochowska i Maciej Szajkowski, którzy ubogacili prezentacje muzyczne wieloma ciekawymi informacjami zarówno o wykonawcach koncertu jak i o wykonywanych przez nich utworach.
Drugi kongresowy dzień to spotkania panelowe m.in. na takie tematy jak: amatorski ruch artystyczny, edukacja kulturalna, kultura w cyberprzestrzeni, kultura tradycyjna, współpraca transgraniczna, kultura studencka, organizacje samorządowe czy przyszłość kultury. Panele dyskusyjne prowadzili moderatorzy, którymi byli wykładowcy akademiccy, przedstawiciele organizacji i pracownicy lubelskiego Centrum Spotkania Kultur. Do dyskusji włączały się również osoby z widowni.
Podczas I Kongresu Kultury Województwa Lubelskiego w CSK odbywała się również prezentacja działalności kulturalnej powiatów województwa lubelskiego. Swój udział w tym wydarzeniu miał także Powiat Zamojski. Prezentacja przygotowana przez Krasnobrodzki Dom Kultury przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Zamościu, Miejskim Domem Kultury w Szczebrzeszynie, Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną w Zwierzyńcu oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem odbywała się poprzez plakat (plansza) i stoisko informacyjne.
Na plakacie były informacje o znaczących dla Powiatu Zamojskiego wydarzeniach kulturalnych (Festiwal Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra w Krasnobrodzie oraz Zamojskie Dni Folkloru i Dożynki Powiatowe) oraz o ludziach kultury (Władysław Sitkowski ze Zwierzyńca, Leokadia Kasiura z Udrycz, Elżbieta Dudek z Gminy Sitno oraz zespół „Ale Cantare” z Gminy Zamość).
Natomiast na stoisku były prezentowane zdjęcia twórców kultury, zespołów i wydarzeń kulturalnych, wytwory rękodzieła (rzeźby Mieczysława Portki z Majdanu Wielkiego, garncarstwo Mirosława Lipskiego z Krasnobrodu, rękodzieło Elżbiety Dudek) oraz twórczość literacka Władysława Sitkowskiego, a także wydawnictwa związane z kulturą i regionem. Ponadto prezentowany był folklor poprzez muzykę ludową, która rozbrzmiewała na stoisku oraz udział przedstawicielek krasnobrodzkiego zespołu folklorystycznego „Wójtowianie” – Alicji Parkitny (kierownika zespołu) oraz Alicji Olszewskiej w regionalnych strojach zamojskich. Panie miały też okazję udzielić, krótkiej wypowiedzi dla TVP 3 i zaśpiewać fragment piosenki ze swojego bogatego repertuaru.
Obsługę stoiska zapewnili pracownicy Krasnobrodzkiego Domu Kultury – Marzena Mazurek, Jarosław Monastryski i Mariola Kawecka przy wsparciu Pani Dyrektor i pracowników Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu.
Promocję Powiatu Zamojskiego wspierała swoją obecnością także Pani Barbara Zarębska – kierownik Wydziału Infrastruktury Społecznej.
I Kongres Kultury Województwa Lubelskiego przeszedł do historii. To było ważne wydarzenie dla osób tworzących kulturę i z nią związanych. Pozostaje mieć nadzieję, że będą kolejne edycje kongresu gdzie będzie okazja do kolejnych spotkań, wymiany poglądów i doświadczeń, poznawania kultury innych regionów naszego województwa i kontynuowania promocji wydarzeń, twórców i animatorów kultury powiatu zamojskiego.

Galeria

Możesz również polubić…

Skip to content