Diecezjalne Święto Plonów

DSC 0500Przedstawiciele kilkudziesięciu parafii z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej przybyło w niedzielę 10 września do Krasnobrodu, na Diecezjalne Święto Plonów.
Organizatorami uroczystości byli Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek, Diecezjalny Duszpasterz Rolników – ksiądz Józef Bednarski, Proboszcz Krasnobrodzkiego Sanktuarium Maryjnego ks. prałat Eugeniusz Derdziuk i Kazimierz Misztal – burmistrz miasta. Zbiórka delegacji z wieńcami miała miejsce przy Kaplicy Objawień na Wodzie, pod przewodnictwem przedstawicielek Legionu Maryi odmówiono różaniec w intencji rolników.
Następnie wszyscy przybyli, w korowodzie dożynkowym, z Krasnobrodzką Orkiestrą Dętą, starostami dożynek i przedstawicielami władz, przeszli na plac kościelny, gdzie odbyła się główna część uroczystości.
Tam, po powitaniu przez kustosza sanktuarium, ks. Eugeniusza Derdziuka odbył się koncert miejscowego Zespołu Folklorystycznego „Wójtowianie”.
W południe Krasnobrodzka Orkiestra Dęta zagrała hejnał maryjny, który był wstępem do uroczystej mszy świętej. Przed rozpoczęciem eucharystii Ksiądz Biskup Marian Rojek, jako gospodarz uroczystości przyjął od starostów dożynek bochen chleba.
W tym roku funkcję starostów pełnili: Halina Kwik z Korchowa w gminie, która wraz z mężem prowadzi ekologiczne gospodarstwo o powierzchni 9 hektarów, nastawione na uprawę malin, truskawek i porzeczek i Jacek Adamczuk z gminy Zamość mieszkający w Sitańcu Wolicy, który wraz z żoną 20-hektarowe gospodarstwo, zajmując się uprawą zbóż i warzyw. Poza pracą na roli jest przewodniczącym zarządu gminnego NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność i przewodniczącym rady powiatowej tej organizacji.
Po uroczystym przekazaniu chleba rozpoczęła się msza święta podczas której słowo boże wygłosił Ks. Biskup.
O oprawę muzyczną eucharystii zadbali: Krasnobrodzka Orkiestra dęta i chór parafialny. Następnie dokonano poświęcenia wieńców i złożono dary ołtarza przez delegacje z poszczególnych parafii. Potem słowa podziękowania do delegacji parafialnych skierował Diecezjalny Duszpasterz Rolników.
Mszę świętą zakończyła tradycyjna procesja eucharystyczna z wieńcami.
Ostatnim punktem religijnej dożynek było częstowanie chlebem złożonym w ramach darów ołtarza wszystkich uczestników uroczystości.
Dalsza część obchodów Święta Plonów odbyła się na placu przy Informacji Turystycznej, gdzie na scenie zaprezentował się zespół ludowy „Grabowiczanki”, oraz wspomniany wcześniej zespół folklorystyczny „Wójtowianie”. Miało tam też miejsce podsumowanie trzeciej edycji Roztoczańskiej Listy Przebojów Ludowych Katolickiego Radia Zamość, którego dokonał Dyrektor tej rozgłośni ks. Krystian Bordzań, oraz rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Na placu można też było obejrzeć wystawy rolnicze oraz sztuki ludowej.
Poniżej prezentujemy protokół z rozstrzygnięcia Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy:

KOMISJA KONKURSOWA w składzie:
Przewodnicząca:
Pani Marzena Maziarczyk – Zespół Doradztwa Rolniczego w Sitnie,
Członkowie:
Pani Halina Gontarz – nauczyciel sztuki, Zespołu Szkół w Krasnobrodzie
Pani Marzena Mazurek – Instruktor ds. plastyki, Krasnobrodzki Dom Kultury
Pan Janusz Oś – Doradca Burmistrza Krasnobrodu, Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Pan Janusz Nawój – Kierownik KRUS Zamość, po obejrzeniu 62 wieńców dożynkowych postanowili przyznać następujące nagrody:

I Miejsce – SOŁECTWO MOKRE – GMINA ZAMOŚĆ
II Miejsce – SOŁECTWO LIPSKO POLESIE – GMINA ZAMOŚĆ
III Miejsce – OLESZYCE – GMINA LUBACZÓW

NAGRODY dla zwycięzców konkursu (za I, II i III miejsca):
1. Statuetki– Fundator – Ks. Józef Bednarski, Diecezjalny Duszpasterz Rolników
2. Nagrody – vouchery na materiał siewny – pszenica ozima – Fundator – Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o. Odbiór nagród w Centrali Nasiennej w Zamościu
3. Dyplomy
4. Mąka
za I miejsce – 30 kg
za II miejsce – 20 kg
za III miejsce – 10 kg
Nagrody ufundowane przez Zamojskie Zakłady Zbożowe. Ponadto każda z delegacja z wieńcem dożynkowym otrzymała upominek w postaci – 5 kg mąki również ufundowane przez ZZZ.
5. Laureat I miejsca konkursu – będzie reprezentował Diecezję Zamojsko-Lubaczowską na Dożynkach w Częstochowie w roku 2018
Wręczenia nagród i dyplomów dokonali: Senator Jerzy Chróścikowski, Ks. Józef Bednarski- Diecezjalny Duszpasterz Rolników, Kazimierz Misztal – Burmistrz Krasnobrodu, Marek Skomorowski – Prezes Zamojskich Zakładów Zbożowych, Starostowie dożynek: Halina Kwik i Jacek Adamczuk oraz członkowie komisji konkursowej.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania:

– Starostom dożynek Halinie Kwik i Jackowi Adamczukowi
– Mariuszowi Zającowi – Burmistrzowi Tyszowiec
– Zamojskim Zakładom Zbożowym –
– Dyrektorowi Centrali Nasiennej w Zamościu Stanisławowi Stepaniukowi
– Piotrowi Kurancowi – Kierownikowi Biura LIR o/Z w Zamościu
– Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówka terenowa w Zamościu
– Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie
– Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Zamościu
– Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin w Zamościu
– Polskiej Grupie Energetycznej
– Elżbiecie Dudek -twórczyni ludowej
– Lilianie i Kazimierzowi Saj- właścicielom Gospodarstwa Rolnego w Marysinie- gmina Tyszowce
– Właścicielom Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Agrozam” ze Żdanowa
– Adamowi Kurantowiczowi – właścicielowi Masarni w Hrubieszowie
– Kazimierze Łepik – właścicielce Piekarni w Zamościu
– Krzysztofowi i Pawłowi Kłyżom – właścicielom Piekarni w Krasnobrodzie
– Grzegorzowi Sachajko z Krasnobrodu
– Warsztatom Terapii Zajęciowej w Dominikanówce
– Krasnobrodzkiej Orkiestrze Dętej
– Zespołowi folklorystycznemu „Wójtowianie”
– Paniom ze Stowarzyszenia „Uroczy zakątek” z Majdanu Małego
– Paniom ze Stowarzyszenia „Ach Zielone” z Zielonego
– Zespołowi Szkół w Krasnobrodzie
– ks. dyrektorowi Krystianowi Bordzaniowi z Katolickiego Radia Zamość
– Pracownikom Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
– Pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie
– Pracownikom Krasnobrodzkiego Domu Kultury

Galeria

Relacja filmowa

Może Ci się również spodoba

Skip to content