„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2017

PDPZ 2017W niedzielę 26 listopada 2017r. odbyła się główna zbiórka darów organizowana w ramach Ogólnopolskiej, Charytatywnej Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Akcja ma na celu pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i jest już organizowana od ćwierć wieku. Jej pomysłodawczynią jest redaktor Ewa Dados z Radia Lublin. Zbiórka darów odbyła się również w Krasnobrodzie, w którym akcja organizowana jest od 23 lat. Tradycyjnie sztab akcji został założony w Krasnobrodzkim Domu Kultury, który koordynuje działania akcyjne realizowane przy współpracy z: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, parafiami, szkołami i Gminą Krasnobród. W ramach tej akcji nie zbiera się pieniędzy, a jedynie dary rzeczowe. Podczas krasnobrodzkiej akcji zbierane były: artykuły spożywcze, słodycze, środki czystości, zabawki, książki, artykuły szkolne.
Zbiórkę prowadzili pełnoletni wolontariusze posiadający imienne, akcyjne identyfikatory przy pomocy przyjaciół akcji (osób niepełnoletnich) ze Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego przy Zespole Szkół w Krasnobrodzie oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Kaczórkach. Dary były zbierane w krasnobrodzkich sklepach: Sklepie Spożywczym Państwa Kurantowiczów (Podklasztor), Markecie AMC Adamczuk, Delikatesach Centrum i Sklepie Biedronka oraz w Krasnobrodzkim Domu Kultury, a także przy Kaplicy w Kaczórkach.
Koncert
Tradycyjnie już zbiórce darów w Krasnobrodzkim Domu Kultury towarzyszył koncert, na który biletem wstępu były słodycze. W programie koncertu wystąpili przedszkolaki i uczniowie z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim, a także uczestniczy kół zainteresowań działających w KDK. Były inscenizacje teatralne, skecze, taniec, śpiew i muzyka.
Jako pierwsze wystąpiły dzieci z Klubu Malucha działającego w KDK w inscenizacji pt. „O żabce, która mamy nie słuchała”. Występ został przygotowany pod kierunkiem instruktorów KDK – Marioli Kaweckiej i Marzeny Mazurek. „W bałwankowej krainie” to kolejna inscenizacja, tym razem zaprezentowana przez przedszkolaki z grupy „Biedronki” pod kierunkiem Marii Domańskiej. Kolejni mali wykonawcy koncertu, którzy zaprezentowali się na scenie to dzieci – uczestnicy zajęć wokalnych w KDK prowadzonych pod kierunkiem instruktora Anety Krupy, która wystąpiła wraz z nimi.
W dalszej części koncertu było przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka” w wykonaniu Koła Teatralnego „Babiniec” z KDK działającego pod kierunkiem Marioli Kaweckiej, a po nim przyszedł czas na prezentacje wokalne w wykonaniu przedszkolaków z grupy „Motylki” przygotowane przez Wiesławę Dąbrowską i Agnieszka Piwko.
Kolejnymi wykonawcami koncertu byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim, którzy wystąpili z układem tanecznym pt. „Jesienny kujawiaczek” oraz inscenizacją pt. „Dziewczynka z zapałkami” przygotowanymi pod kierunkiem Marioli Czekirdy. Pomiędzy tymi występami był jeszcze skecz pt. „Interes” w wykonaniu Karoliny Smoluch i Gabrysi Szpyra.
Następnie wystąpił Zespół Tańca Nowoczesnego Step Dance z KDK trenującej pod kierunkiem dyplomowanego instruktora Anety Lechowicz. Tancerze zaprezentowali układy solowe i duety hip-hop, show dance i jazz. Po tańcach była muzyka instrumentalna – prezentacje gry na instrumentach dętych w wykonaniu uczestników zajęć muzycznych prowadzonych w KDK przez instruktora i kapelmistrza Mateusza Krawca. Wystąpili: Jagoda Skiba (trąbka), Alicja Buryło (trąbka), Kinga Pasieczna (trąbka). Norbert Buryło (trąbka), Dominika Koperwas (trąbka), Klaudia Gancarz (saksofon sopranowy).
Na zakończenie koncertu wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Krasnobrodzie: klasa Vb pod kierunkiem Renaty Koperwas przygotowała humorystyczną inscenizację pt. „Niby zwykła lekcja”, natomiast kl. VIIa pod kierunkiem Danuty Korzeniowskiej inscenizację „Mitologia na wesoło”. Ponadto dziewczynki z klasy Vb wykonały układ taneczny.
Wszystkie występy były bardzo mile przyjęte przez licznie zgromadzoną publiczność, która nagradzała je gromkimi brawami.
Aukcja
W czasie koncertu odbyła się też doroczna aukcja, podczas której licytowane były prace przekazane przez: Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie, Zespół Szkół w Krasnobrodzie. Były to m. in.: stroiki świąteczne, rózgi i ozdoby bożonarodzeniowe, poduszki w formie maskotek, kosz wiklinowy oraz różnego rodzaju prace plastyczne np. aniołki z masy solnej, obrazki.
Oprócz instytucji, które co roku wspierają naszą aukcję przekazując fanty, były też dodatkowe przekazane przez indywidualnych darczyńców. Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal przekazał oryginalną piłkę z meczu Mistrzostw Europy w Siatkówce 2017 z autografami reprezentacji Polski. Natomiast Grzegorz Sachajko z Krasnobrodu przekazał zestaw do gry w szachy, w którym figury były wykonane z wosku pszczelego. Zarówno figurki jak i pudełko z szachownicą Pan Grzegorz wykonał własnoręcznie.
Przeznaczone na aukcję fanty były prezentowane na scenie przez dzieci, które bardzo chętnie pomagały w przeprowadzeniu aukcji. Warto tu dodać, że cieszyła się ona dużym zainteresowaniem i przyniosła rekordowe jak dotąd efekty. Wartość wylicytowanych fantów wyniosła 1.820 zł. W związku z tym, że w ramach akcji PDPZ nie można zbierać pieniędzy, uczestnicy aukcji za wylicytowane fanty „zapłacili” darami rzeczowymi, które znacznie zwiększyły ogólny wynik zbiórki.
Wyniki zbiórki
W ramach zbiórki zebrano 776 kg darów.. Były to głównie artykuły spożywcze, słodycze, środki czystości. Warto tu wspomnieć, że oprócz darczyńców indywidualnych od wielu lat naszą akcję wspiera też firma BETASOAP Sp. z o.o. z Warszawy – Zakład Produkcji Mydła w Szewni Dolnej, która przekazała 1517 szt. mydła.
Zebrane dary przekazano do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który zajął się rozdawaniem darów osobom potrzebującym. W sumie przygotowano 60 paczek rodzinnych.
Podziękowania
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznej jubileuszowej Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Podziękowania składamy:
Wolontariuszom zbierającym dary, którymi byli: nauczyciele Zespołu Szkół w Krasnobrodzie – Renata Gancarz, Marzena Jabłońska, Danuta Korzeniowska, Celina Lalik, Sławomir Radliński, Edyta Smoląg, Bogusława Pawluk i Danuta Pawelec, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kaczórkach – Karolina Bukała, Monika Pasieczna i Ewa Sołtys, Beata Palonka – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim, Zofia Podolak z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, pracownicy Krasnobrodzkiego Domu Kultury – Zuzanna Bełz, Marzena Mazurek, Mariola Kawecka oraz Wanda Sachajko, Anna Czapla i Kazimierz Misztal – burmistrz Krasnobrodu.
Przyjaciołom akcji za pomoc w zbiórce darów. Dziękujemy członkom Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w Zespole Szkół w Krasnobrodzie pod opieką p. Danuty Korzeniowskiej. Byli to: Dominika Pasieczna, Aleksandra Barańska, Daria Gontarz, Mateusz Przygon, Katarzyna Przytuła, Kinga Majdanik, Wiktoria Działa, Hubert Kurantowicz, Katarzyna Trąba, Edyta Buczak, Karol Kawka, Norbert Obst, Gabriela Skóra, Natalia Roczkowska, Paula Kawka, Gabriela Szpyra, Dominika Koperwas, Klaudia Grela III, Dominika Radlińska, Łucja Bryła II, Kinga Buczak, Agnieszka Kowalczuk, Dominika Kostrubiec, Magdalena Monastyrska, Damian Rębisz, Marta Szykuła, Agnieszka Wołowiec, Natalia Budzyńska oraz Bartłomiej Roczkowski, który oprócz dyżuru w sklepie pomagał zwozić artykuły. Dziękujemy również przyjaciołom akcji ze Szkoły Podstawowej w Kaczórkach, którymi byli: Aleksandra Buczak, Amanda Gaczoł, Jakub Kościk, Natalia Kowalczuk, Marta Lis, Płońska Angelika, Sandra Szczerbińska, Anna Szkałuba, Anna Szpyra, Marcel Szpyra, Katarzyna Ścirka, Marta Wróbel i Emilia Teterycz.
Właścicielom sklepów za umożliwienie zbiórki darów: Państwu Małgorzacie i Januszowie Kurantowiczom, Kazimierzowi, Jolancie i Wacławowi Adamczukom oraz kierownictwu sklepów Biedronka i Delikatesy Centrum.
Księżom Proboszczom – ks. prałatowi dr Eugeniuszowi Derdziukowi z Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, ks. Romanowi Sawicowi z Parafii Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie oraz ks. Arturowi Sokołowi z Parafii Świętej Bożej Opatrzności w Bondyrzu za promowanie akcji podczas ogłoszeń parafialnych.
Ofiarodawcom fantów na aukcję – pani kierownik Urszuli Czapli oraz pracownikom i uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, pani dyrektor Gabrieli Przytuła oraz pracownikom i uczestnikom Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie, pani dyrektor Elżbiecie Działa oraz nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół w Krasnobrodzie oraz Burmistrzowi Krasnobrodu Kazimierzowi Misztalowi i panu Grzegorzowi Sachajko z Krasnobrodu.
Darczyńcom – dziękujemy wszystkim za przekazane dary, większe i mniejsze, ofiarowane w sklepach, przy kaplicy, czy też w Krasnobrodzkim Domu Kultury. W sposób szczególny dziękujemy pani Bożenie Korzeniowskiej – dyrektor BETASOAP Sp. z o.o. w Szewni Dolnej za przekazanie okazałego daru w postaci produktów firmy.
Wykonawcom koncertu – wszystkim występującym w koncercie oraz tym, którzy mieli swój udział w przygotowaniu poszczególnych punktów programu koncertu.
Dziękujemy też pani kierownik Mirosławie Konopka i pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie za przygotowanie paczek oraz przekazanie ich osobom potrzebującym pomocy.

Mariola Czapla
Szef sztabu Akcji w Krasnobrodzie

Galeria

Możesz również polubić…

Skip to content