III Orszak Trzech Króli w Krasnobrodzie

DSC 4038

W dniu 6 stycznia 2018 roku odbyła się dziesiąta edycja Orszaku Orzech Króli – plenerowych jasełek wystawianych na ulicach wiosek, miast i miasteczek w Polsce oraz zagranicą, którego organizatorem jest Fundacja „Orszak Trzech Króli”. Orszak wędrował w tym roku w 644 miejscowości pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich”.

Wśród tego grona był również Krasnobród, w którym orszak odbył się po raz trzeci. Jego trasa, tak jak w poprzednich edycjach, prowadziła z placu Siekluckiego do Sanktuarium Maryjnego.
Autorem scenariusza i reżyserem tego wydarzenia był Paweł Murdzek – nauczyciel Zespołu Szkół w Krasnobrodzie. Przygotowaniem poszczególnych scen zajęli się mieszkańcy Majdanu Wielkiego i Dominikanówki oraz nauczyciele Zespołu Szkół w Krasnobrodzie.

Królowie, tak jak w roku ubiegłym, reprezentowali trzy sąsiadujące ze sobą parafie: król Kacper (Europa) – Sylwester Zub Parafię Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie, Melchior (Azja) – Adam Choma Parafię Świętej Opatrzności Bożej w Bondyrzu i Baltazar (Afryka) – Jakub Jańczuk Parafię NNMP w Krasnobrodzie. Do organizacji orszaku zaangażowały się też różne grupy – zespoły muzyczne i wokalne, harcerze, strażacy i wiele indywidualnych osób.
Organizatorami krasnobrodzkiego orszaku byli: Krasnobrodzki Dom Kultury, Burmistrz Krasnobrodu, Parafia Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie oraz Fundacja „Orszak Trzech Króli”, zaś współorganizatorami parafie: Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie i Świętej Opatrzności Bożej w Bondyrzu.
Orszak Trzech Króli, to piękne wydarzenie, dzięki któremu kultywujemy nasze tradycje. Orszak to także idealna forma aktywizacji i integracji lokalnych społeczności. Potwierdzeniem tego jest liczne grono uczestników tego wydarzenia. Na pewno duży wpływ na frekwencję miała również pogoda, która w tym roku była niemalże wiosenna, w przeciwieństwie do roku ubiegłego, kiedy było około 20 stopni mrozu.
Zapraszam na trasę naszego orszaku.

Kolędowanie na Placu Siekluckiego
Orszak miał swój początek na placu Siekluckiego w centrum miasta, gdzie o godzinie 10.45 zebrali się uczestnicy tego wydarzenia i odbyło się wspólne śpiewanie kolęd. Poprowadził je zespół wokalny składający się z uczniów Zespołu Szkół w Krasnobrodzie (Gabriela Wołowiec, Joanna Działa, Bartłomiej Roczkowski, Damian Rembisz, Gabriela Szpyra, Gabriela Dobek, Sandra Złotorzyńska, Martyna Przytuła, Katarzyna Kołpa, Paula Kawka, Alicja Kałuża, Dominika Koperwas, Eryk Cybulski, Agnieszka Wołowiec) przygotowany przez Marzenę Kałużę, nauczycielkę tej szkoły.
W śpiewaniu kolęd pomocne były śpiewniki orszakowe rozdane uczestnikom orszaku, które otrzymaliśmy z Fundacji „Orszak Trzech Króli”. W ramach pakietu promocyjnego były też korony oraz naklejki, którymi obdarowani zostali zebrani na placu. Dzięki koronom, strojom, w które przebrali się aktorzy odgrywający poszczególne sceny oraz flagom nasz orszak był wielobarwny.

Scena I
Ogłoszenie spisu i wyruszenie do Betlejem
(plac Siekluckiego)
Nowością w scenariuszu tegorocznego orszaku było to, że w pierwszej scenie na placu Siekluckiego wzięli udział aktorzy zaangażowani do poszczególnych scen na trasie orszaku. Stąd też w centrum miasta rozegrane były cztery krótkie scenki zapowiadające wydarzenia, które miały miejsce w dalszej części orszaku. Wystąpili w nich: I scena – Herod (Grzegorz Piwko), jego Sługa (Marek Pawluk) i posłaniec (Paweł Korga), II scena – Gospodarz (Wiesław Nizio) i Gospodyni (Ewelina Kołtun), III scena – Józef (Dariusz Grodzki) i Maryja (Dorota Grodzka), IV scena – pastuszkowie: Stach (Norbert Pasieczny) i Wojciech (Radosław Kawka). W dialogach poszczególnych scen wplecione były wątki dotyczące Krasnobrodu, m.in. podkreślające uroki Krasnobrodu i jego uzdrowiskowy charakter.
W scenie rozpoczynającej orszak wystąpił również Herold (Radosław Cios-Mairot), który zapowiedział przybycie Trzech Króli oraz wspólne z nimi pielgrzymowanie do Nowonarodzonego Pana. Po zapowiedzi Herolda na plac przybyli trzej monarchowie: Kacper (Sylwester Zub), Melchior (Adam Choma) i Baltazar (Jakub Jańczuk). Przyjechali oni bryczką (powoził nią właściciel zaprzęgu Krzysztof Kłyż), w eskorcie strażaków z OSP w Dominikanówce.
Wśród uczestników tegorocznego orszaku były też inne postaci związane z rocznicami, które obchodziliśmy w 2017 roku. W związku 100. rocznicą objawień fatimskich były to dzieci z Fatimy: Łucja (Kornelia Pryciuk), Hiacynta (Marianna Sachajko) i Franciszek (Łukasz Pomaniec) niosące różaniec oraz św. Brat Albert Chmielowski (Andrzej Olchawa), w związku z tym, że rok 2017 był rokiem św. Brata Alberta.
Tradycyjnie już zebranych na placu Siekluckiego powitali i do dalszego wspólnego, orszakowego kolędowania zaprosili ks. Eugeniusz Derdziuk – proboszcz Parafii NNMP i burmistrz Kazimierz Misztal (w stroju pastuszka).
Potem orszak wyruszył w kierunku Krasnobrodzkiego Domu Kultury. Na jego czele była gwiazda betlejemska niesiona przez krasnobrodzkich harcerzy ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, a za nią trzej królowie jadący w bryczce oraz wszyscy wcześniej wymienieni, do których dołączyli niosący sztandary orszakowe, m. in. przewodniczący Rady Miejskiej Roland Wyrostkiewicz (w stroju pastuszka) oraz zastępca burmistrza Janusz Oś. Orszak tworzyli także pozostali aktorzy, zespół „Wójtowianie”, parafialna schola dziecięca (w strojach aniołków), zespół wokalny z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie, który prowadził kolędowanie podczas przemarszu oraz mieszkańcy miasta i gminy Krasnobród i sąsiednich miejscowości.

Scena II
Maryja z Józefem poszukują noclegu
(przygotowanie – mieszkańcy Majdanu Wielkiego)
Scenę przy Krasnobrodzkim Domu Kultury rozpoczął zespół „Wójtowianie”, wykonując utwór pt. „Gwiazda zaświtała nowa na wschodzie”. (scenografia – drewniana gospoda, na ladzie znajdują się różnego rodzaju stare naczynia). Przy ladzie stoją biesiadnicy (Angelika Kawalec, Magdalena Cisek, Dominik Tyrka) oraz Gospodyni (Ewelina Kołtun), która ich obsługuje, obok Syn gospodarzy (Przemysław Nadłonek), który pomaga w obsłudze gości.
Tutaj rozegrana została scena, w której Maryja z Józefem (Dorota i Dariusz Grodzcy) poszukują noclegu. Po rozmowie właściciela gospody – Gospodarza (Wiesław Nizio) z Józefem, okazuje się, że nie ma dla nich miejsca w gospodzie. Mogą liczyć jedynie na miejsce w szopie za miastem, do której się udają. W scenie tej był też dialog pomiędzy gospodarzami, podczas którego gospodyni mówiła o chęci zysku i podkreślała wartość pieniądza. Z takim podejściem do życia nie zgadzał się ich syn, który zbuntował się takiej postawie rodziców.
Scena przy KDK zakończyła się kolędą „Nie było miejsca dla Ciebie” w wykonaniu „Wójtowian”.
Następnie uczestnicy orszaku, śpiewając, wyruszyli w dalszą drogę, do kolejnej sceny.

Scena III
Anioł u pasterzy
(przygotowanie – mieszkańcy Dominikanówki)
Kolejna scena miała miejsce na parkingu przy urzędzie miejskim. (scenografia: drewniany szałas, przy którym na sianie odpoczywają pasterze). W scenie tej, śpiących pasterzy budzi śpiew „Gloria in excselsis Deo” w wykonaniu Anioła (Ewa Monastyrska) i małych aniołków (parafialna schola dziecięca działająca przy Parafii NNMP pod kierunkiem Ewy Monastyrskiej). Anioł oznajmił pasterzom: Wojciechowi (Radosław Kawka), Maciejowi (Michał Kustra) i Stachowi (Norbert Pasieczny) wielką nowinę o narodzeniu Bożego Syna. Młodzi pasterze byli zaskoczeni i przestraszeni przybyciem anioła. Nie rozumiejąc informacji, które im przekazał zwrócili się do najstarszego z nich, doświadczonego pasterza – Ambrożego (Jan Gawron) o wyjaśnienie im tej nowiny. Po rozmowie z nim i przygotowaniu darów dla nowonarodzonego Pana wyruszają w drogę, aby oddać mu hołd i złożyć dary.
Na zakończenie sceny schola dziecięca (Marta Antoniak – akompaniament na gitarze, Borys Kostrubiec, Igor Kostrubiec, Lena Kostrubiec, Kalina Kostrubiec, Kamila Kowal, Dominika Kowal, Weronika Roczkowska, Antonina Chrzanowska, Natan Monastyrski z mamą – Ewą) zaśpiewała pastorałkę pt. „Chojka, chojka”.
Wspólnie kolędując, orszak w ustalonym wcześniej szyku, udał się w kierunku Podklasztoru.

Scena IV
Pałac Heroda
(przygotowanie – Zespół Szkół w Krasnobrodzie)
Po przybyciu na Podklasztor, przy ulicy Tomaszowskiej rozegrana została kolejna scena – „Pałac Heroda”. Jej obsadę stanowili głównie nauczyciele Zespołu Szkół w Krasnobrodzie przy wsparciu także pedagoga Krzysztofa Górnika oraz Jakuba Piwko. (scenografia: na tle budynku, którego okna i drzwi zabite są deskami stoi tron, na którym siedzi Herod).
Zanim aktorzy wcieli się w swoje role, zespół „Wójtowianie” wykonał utwór pt. „Od wschodu słońca aż do zachodu królowie jadą”.
W scenie tej Sługa (Marek Pawluk) zapowiada Herodowi (Grzegorz Piwko) przybycie Trzech Króli. Monarchowie: Kacper (Sylwester Zub), Melchior (Adam Choma) i Baltazar (Jakub Jańczuk) przynoszą Herodowi nowinę o narodzeniu nowego Króla Świata. Zapraszają go, by udał się z nimi w drogę i oddał hołd nowemu Królowi. Herod odmawia i pozostaje w swoim królestwie, prosząc jednocześnie monarchów, aby w drodze powrotnej odwiedzili go ponownie i powiedzieli, gdzie mieszka nowy Król. W tym czasie, w obawie o swój tron, Herod za namową Diabła (Krzysztof Górnik) wydaje Żołnierzom (Kazimierz Mielniczek i Jakub Piwko) rozkaz do zabicia wszystkich dzieci w państwie, licząc na zamordowanie również nowonarodzonego Króla. Po wykonaniu rozkazu do Heroda przychodzi Śmierć (Joanna Górnik) i Diabeł, aby zabrać jego duszę. Scena kończy się walką Diabła i Śmierci o tron Heroda.
Po zakończeniu sceny „Wójtowianie” zaśpiewali utwór pt. „Kolęda głosi wszystkim krajom”, następnie orszak wyruszył dalej.

Scena V
Przygotowanie
(przed bramą wejściową do sanktuarium)
Przed wejściem do sanktuarium, głos zabrał pasterz Ambroży (Jan Gawron), który przypomniał o właściwym przygotowaniu i zachowaniu się w kościele mówiąc: „Stójcie bracia. Zbliżamy się do domu Bożego. Koniec wygłupów i dowcipkowania. Ogarnijcie strój, bo przed Panem należy zachować się poważnie i być ubranym tak, aby nie siać zgorszenia. A klękać należy na dwa kolana; nie na jedno, jak byście strzelali do zająca. No, już spokój. Idziemy!”
W odpowiedzi na zaproszenie Ambrożego wielobarwny orszak wchodził do kościoła. W tym czasie Krasnobrodzka Orkiestra Dęta, która stała przed wejściem do sanktuarium zagrała kolędę pt. „Mędrcy świata”.

Scena VI
Złożenie hołdu Dzieciątku Jezus
(w sanktuarium przy szopce)
Przy żłóbku są Józef z Maryją i Dzieciątkiem Jezus oraz aniołowie. Jako pierwsi pokłon i dary Dzieciątku Jezus złożyli pastuszkowie z Ambrożym na czele mówiąc: „Królu nasz i Panie, składamy Tobie dary, które są owocem naszej codziennej pracy, codziennego trudu. Prosimy Cię błogosław naszemu krajowi, naszym wsiom, miastom i naszym rodzinom. Spraw, by nasze starania o rzeczy doczesne nie przysłoniły nam drogi do zbawienia”.
Następnie Dzieciątku Jezus pokłon złożyli królowie ofiarując dary: Kacper – złoto, Melchior – kadzidło, Baltazar – mirrę, a po nich dzieci z Fatimy niosąc w darze różaniec oraz św. Brat Albert Chmielowski, który ofiarując w darze chleb powiedział: „Dobry Boże, przynoszę Ci w darze chleb. Dziękuję Ci, że łączysz ludzi w pomocy dla biednych, opuszczonych i potrzebujących. Proszę, aby każdy, kto patrzy na ubogiego, powiedział: ecce homo, aby zobaczył w nim człowieka takiego samego jak on i wyzwolił w sobie chęć niesiania pomocy, i podał mu dłoń. Matko pełna łask niech za Twoim wstawiennictwem ludzie stają się dobrzy jak chleb”.

Eucharystia
Orszak zakończył się mszą św., którą w intencji parafian odprawił ks. proboszcz Eugeniusz Derdziuk. Jej oprawę muzyczną zapewniła Krasnobrodzka Orkiestra Dęta z kapelmistrzem Mateuszem Krawcem na czele i chór parafialny działający pod kierownictwem organisty Józefa Bąka.
Na zakończenie Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację orszaku i biorącym w nim udział.

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację orszaku:
• Panu Pawłowi Murdzkowi – autorowi scenariusza i reżyserowi orszaku,
• Aktorom – mieszkańcom Dominikanówki i Majdanu Wielkiego, nauczycielom Zespołu Szkół w Krasnobrodzie i osobom im towarzyszącym, osobom grającym królów, herolda, dzieci z Fatimy, Św. Brata Alberta Chmielowskiego oraz osobom, które zadbały o odpowiednie stroje i rekwizyty, wykonały scenografię,
• Wykonawcom oprawy muzycznej i prowadzącym kolędowanie – zespołowi „Wójtowianie”, Krasnobrodzkiej Orkiestrze Dętej, zespołowi wokalnemu z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie, scholi dziecięcej i chórowi parafialnemu z Parafii Nawiedzenia NMP,
• Harcerzom ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” (Paweł Korga, Paweł Najda, Mariusz Najda, Karol Kostrubiec, Bartek Kurantowicz, Łukasz Podolak wraz ze szczepowym Józefem Wryszczem) za prowadzeni orszaku z gwiazdą oraz obsługę nagłośnienia,
• Księżom proboszczom – ks. dr Eugeniuszowi Derdziukowi, ks. Romanowi Sawicowi i ks. Arturowi Sokołowi za współorganizację orszaku i jego promocję
• Panu Krzysztofowi Kłyżowi za użyczenie bryczki wraz zaprzęgiem i jej powożenie
• Policji i strażakom z OSP w Dominikanówce, Wólce Husińskiej i Hutkowie za zapewnienie bezpieczeństwa podczas przemarszu,
• Pracownikom KDK za obsługę organizacyjną i promocję wydarzenia,
• Uczestnikom orszaku za udział w tym wydarzeniu.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wspólnie spędzony czas i miłą atmosferę, dzięki którym udało się zorganizować piękne plenerowe jasełka.
W imieniu organizatorów
Mariola Czapla

Galeria

Możesz również polubić…

Skip to content