Odblaskowa Gmina – zaproszenie na spotkanie

Plakat odblaskowa gminaW okresie od listopada 2016 r. – marca 2017 r. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie po raz pierwszy zorganizowała program profilaktyczno – edukacyjny pod nazwą „Odblaskowa Gmina”, którego celem było i nadal jest kształtowanie właściwych postaw wśród pieszych, jako niechronionych użytkowników dróg. Ideą programu było przeprowadzenie jak największej ilości spotkań z mieszkańcami gmin województwa lubelskiego, na których pełnoletnim mieszkańcom zostałaby przybliżona wiedza na temat obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Należało również nawiązać współpracę z przedstawicielami gmin celem uzgodnienia dogodnych terminów spotkań.

Na przełomie listopada 2016 r. i marca 2017 r. w Gminie Krasnobród zostało przeprowadzonych 5 spotkań. Odbyły się one w Starej Hucie dla mieszkańców tej miejscowości, Huciska, Potoku Senderki. Kolejne spotkanie odbyło się w Kaczórkach dla sołectw Hutki oraz Kaczórki. Ostatnie trzy spotkania odbyły się Majdanie Małym, Wólce Husińskiej i Malewszczyźnie dla mieszkańców tychże miejscowości. Efektem nawiązanej współpracy pomiędzy tut. Posterunkiem Policji, a przedstawicielem Urzędu Miasta i Gminy, tj. Burmistrzem Krasnobrodu, Panem Kazimierzem Misztal było sfinansowanie zakupu elementów odblaskowych w postaci opasek celem rozdania ich przybyłym na spotkania mieszkańcom.
Na jesieni 2017 r. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie po raz drugi zorganizowała program edukacyjno-profilaktyczny pod nazwą „Odblaskowa Gmina”. Spotkania z mieszkańcami należało zaplanować na okres od listopada 2017 r. – marca 2018 r. W Gminie Krasnobród zostało zaplanowanych na ten okres 5 spotkań, z których 3 już się odbyły. Dotychczas zorganizowano spotkania w Zielonym, Majdanie Wielkim i Dominikanówce. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na dzień 28 stycznia 2018 r. o godz. 10:30 w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Jest ono skierowane przede wszystkim do mieszkańców Majdanu Wielkiego – Borki, Grabnika, Nowej Wsi oraz Szuru. Ostatnie spotkanie zaplanowane jest w Remizie OSP w Hutkowie, odbędzie się ono w lutym 2018 r., jednak dokładna data nie jest jeszcze ustalona.
Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie również i w tym okresie sfinansował zakup opasek odblaskowych, które były rozdawane na każdym spotkaniu.

Możesz również polubić…

Skip to content