Narodowe Święto Niepodległości – uroczystości religijno-patriotyczne

DSC 6679Główne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniu 11 listopada 2018 roku, w dniu Narodowego Święta Niepodległości w całej Polsce, ale również i w wielu miejscach na świecie odbywały się uroczystości związane z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tak też było i w Krasnobrodzie.
Główny program krasnobrodzkich obchodów 100-lecia niepodległości składał się z kilku części.

Uroczystości religijno-patriotyczne
W niedzielny poranek 11 listopada 2018 roku o godz. 9.00 wszyscy chętni do wspólnego świętowania 100-lecia niepodległości w gminie Krasnobród zgromadzili się w Kościele Nawiedzenia NMP, aby uczestniczyć w uroczystej mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny. Sprawował ją ks. proboszcz Eugeniusz Derdziuk, a homilię wygłosił ks. Piotr Jakubiak. Oprawę muzyczną zapewniła Krasnobrodzka Orkiestra Dęta pod kierownictwem kapelmistrza Mateusza Krawca i organista Józef Bąk, a czytania, modlitwę wiernych, psalmy oraz procesję z darami ołtarza przygotowali i poprowadzili nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Krasnobrodzie.

Uczestnicy uroczystości przed wejściem do kościoła zostali obdarowani przez uczniów SP w Kaczórkach kartkami z życzeniami z okazji 100-lecia niepodległości oraz kotylionami patriotycznymi wykonanymi podczas warsztatów plastycznych w KDK, które wręczały dzieci – uczestnicy tych zajęć. Tradycyjnie też mszę św. poprzedził program patriotyczny, który w tym roku wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach.

Poświęcenie lipowej Alei Niepodległości
Po mszy świętej wszyscy udali się na plac przykościelny, gdzie Ksiądz Proboszcz poświęcił lipową Aleję Niepodległości, składającą się z około 40 sadzonek drzew posadzonych wzdłuż muru ogradzającego plac. Część drzewek została już ufundowana przez parafian oraz inne osoby spoza parafii, w tym pełniące ważne funkcje urzędowe (kurator, Wojewoda Lubelski), o czym informuje pamiątkowa tablica (plansza). Część zaś czaka na fundatorów. Akcja sadzenia lip były zorganizowana przy wsparciu i zaangażowaniu Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zwierzyniec oraz Parków Krajobrazowych, których przedstawiciele uczestniczyli w poświęceniu alei.

Przemarsz ulicami miasta
Realizując dalszy program uczestnicy obchodów 100-lecia niepodległości utworzyli korowód z Krasnobrodzką Orkiestrą Dętą na czele, pocztami sztandarowymi związku kombatantów i szkół, delegacjami zakładów, instytucji, stowarzyszeń oraz mieszkańcami miasta i gminy Krasnobród oraz gośćmi spoza gminy, w tym także z USA. Korowód przeszedł ulicami Tomaszowską i 3 Maja pięknie udekorowanymi biało-czerwonymi flagami umocowanymi na słupach oświetleniowych, aby dotrzeć na miejsce dalszych uroczystości – pod Pomnik 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, usytuowany w sąsiedztwie siedziby Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie. Przemarsz odbył się w rytm utworów patriotycznych wykonywanych przez orkiestrę. Jego uczestnicy nieśli dużą, blisko 30-metrową flagę narodową,
Uroczystości przy pomniku
Tam poczet flagowy, składający się z harcerzy ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” – Szczep św. Rocha w Krasnobrodzie działający przy Zespole Szkół dokonał podniesienia flagi państwowej na maszt i odśpiewano Hymn Państwowy przy akompaniamencie Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, a po odsłonięciu Pomnika 100-lecia Niepodległości i wmurowaniu kapsuły czasu zgromadzone delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem.

Pomnik 100-lecia Niepodległości
Pomnik jest inicjatywą społeczną. Powstał z inicjatywy członków „Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Krasnobród”, którzy spośród swojego grona wybrali grupę osób tworzących „Komitet Społeczny Budowy Pomnika 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Krasnobrodzie”.
Pomnik ma formę płyty pamiątkowej o wymiarach 180 x 70 x 10 cm wykonanej z czarnego marmuru. Na niej znajduje się orzeł w koronie oraz napisy związane z rocznicą, a także informacje o wydarzeniach z historii Polski i Krasnobrodu z okresu ostatnich 100 lat. Autorem projektu pomnika i jego wykonawcą jest miejscowy artysta-rzeźbiarz Andrzej Gontarz.
Pomnik został zlokalizowany na działce gminnej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.
Zgodnie z wieloletnią tradycją budowy pomników w Krasnobrodzie, tj. fundowania ich przez społeczeństwo, między innymi tak jak Pomnik Konstytucji 3 Maja, Pomnik Powstańców Styczniowych, również Pomnik 100-lecia Odzyskania Niepodległości powstał dzięki ofiarności darczyńców, którzy wspierali tę inicjatywę poprzez dobrowolne wpłaty środków finansowych, przekazanie materiałów, świadczenie usług, czy też poprzez swój wkład pracy.

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika
Odsłonięcia Pomnika 100-lecia Niepodległości dokonali: Kazimierz Misztal – burmistrz Krasnobrodu, Mariola Czapla – przedstawicielka Komitetu Organizacyjnego obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości i ks. prałat Eugeniusz Derdziuk – proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, który dokonał również poświęcenia pomnika.

Wmurowanie kapsuły czasu
Wydarzeniem towarzyszącym odsłonięciu pomnika było wmurowanie „Kapsuły czasu” – specjalnego pojemnika wykonanego ze stali nierdzewnej, w którym ukryto informacje i pamiątki przeznaczone dla przyszłych pokoleń.
Kapsułę wmurowali: Kazimierz Misztal – burmistrz Krasnobrodu, Janusz Oś – zastępca Burmistrza Krasnobrodu, Andrzej Gontarz – artysta-rzeźbiarz, autor projektu pomnika, Courtney DeVito z USA – specjalista ds. komunikacji firmy „Nativiana Roztocze” (firma, która buduje w miejscowości Grabnik rozlewnię wody) oraz dzieci: Marianka Sachajko i Franio Sachajko – reprezentujący najmłodszą część społeczeństwa Krasnobrodu.

Galeria

Film cz. 1 – 100-lecie niepodległości Polski w Krasnobrodzie 11.11.2018

Film cz. 2 – 100-lecie niepodległości Polski w Krasnobrodzie 11.11.2018

Możesz również polubić…

Skip to content