Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

DSC 7184     Organizowana od ponad ćwierć wieku, z inicjatywy redaktorki Radia Lublin Ewy Dados, Charytatywna Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, w tym roku w Krasnobrodzie odbyła się po raz 24. Podobnie jak wcześniejsze edycje była okazją do wsparcia potrzebujących, ale również do integracji licznego grona osób, które w różny sposób włączyły się w jej organizację. Niektórzy z nich wspierają akcję od samego początku.

Podczas ostatniej edycji akcji, która odbyła się w niedzielę 25 listopada 2018 roku zbierane były takie dary rzeczowe jak: artykuły spożywcze, słodycze, środki czystości, książki, zabawki i artykuły szkolne.
Ponad 30-osobowa grupa wolontariuszy (osób dorosłych tworzących krasnobrodzki sztab akcji) przy wsparciu równie licznej grupy przyjaciół akcji (młodzieży) pełniła dyżury w sklepach czekając na darczyńców od godzin rannych do popołudniowych. Dary zbierane były w Markecie Spożywczym KJW Adamczukowie, Delikatesach Centrum, Biedronce oraz Sklepie Spożywczym Państwa Kurantowiczów na Podklasztorze. Ponadto dary można było przekazać także przy kaplicy w Kaczórkach oraz w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Zbiórce darów w KDK tradycyjnie już towarzyszył koncert, na który biletem wstępu były słodycze.
Wykonawcami koncertu, który rozpoczął się o godz. 15.00 byli mali i trochę więksi artyści i młodzież – uczniowie szkół z terenu miasta i gminy Krasnobród. Program był zróżnicowany, tak że każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Były wiersze, piosenki, taniec i scenki teatralne. Niektóre z nich o treściach poważnych, patriotycznych w nawiązaniu do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, inne zabawne, pełne humoru, który wywoływał uśmiech, a nawet śmiech licznie zgromadzonej publiczności.
Koncert rozpoczęły przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Krasnobrodzie programem „Kto Ty jesteś? – Polak mały”. Kolejne prezentacje artystyczne to: „Dzień z życia piątoklasistów” – Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim, program wokalno-taneczny oraz występy wokalistek Amelii Szymańskiej i Pauliny Romaszko – Szkoła Podstawowa w Kaczórkach, wytęp wokalno-instrumentalny Gabrysi Szpyry z Krasnobrodu, układ taneczny, montaż słowno-muzyczny „Kram z wierszami”, nowa wersja „Czerwonego Kapturka” – Zespół Szkół w Krasnobrodzie, skecz „Egzamin” – koło teatralne „Babiniec” z Krasnobrodzkiego Domu Kultury. Koncert zakończyli uczniowie krasnobrodzkiego gimnazjum programem „Gimnazjaliści dzieciom – Rzepka i inne wiersze na wesoło”.
Publiczność dobrze bawiła się również podczas prowadzonej podczas koncertu aukcji, na której licytowane były fanty (głównie różnego rodzaju ozdoby świąteczne, prace plastyczne oraz szachy z figurkami z wosku) przekazane na ten cel przez: Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie, Zespół Szkół w Krasnobrodzie, Roztoczańską Spółdzielnię Socjalną „Warto” oraz Pana Grzegorza Sachajkę i Panią Małgorzatę Gielmudę. Dzięki aktywności uczestników aukcji, którzy chętnie zgłaszali kolejne propozycje, fanty o niskiej cenie wywoławczej często osiągały dosyć wysokie ceny. Dzięki temu wylicytowana łączna kwota wyniosła 1.119,00 zł.
Zgodnie z zasadą akcji PDPZ, która mówi, że podczas akcji nie zbieramy pieniędzy, licytacja była prowadzona w złotówkach, ale uregulowanie należności za wylicytowane fanty były dokonywane w formie rzeczowej.
Podczas tegorocznej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę w Krasnobrodzie zebrano 689 kg darów, które przekazane zostały do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie – współorganizatora zajmującego się ich rozdaniem osobom potrzebującym. Z zebranych darów wykonano 57 paczek.

 Podziękowania

     Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację 26 edycji Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę w Krasnobrodzie:
Wolontariuszom zbierającym dary, którymi byli: nauczyciele Zespołu Szkół w Krasnobrodzie – Renata Gancarz, Marzena Jabłońska, Alicja Pomaniec, Danuta Korzeniowska, Justyna Kwaśniewska, Edyta Smoląg, Bogusława Pawluk, Danuta Pawelec, Angelika Nowińska-Borowiec, Józef Wryszcz, Beata Twardowska, Beata Gmyz, Alina Piela, Dominika Smyk i Halina Gontarz, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kaczórkach – Karolina Bukała Monika Pasieczna i Ewa Adamowicz, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim – Alicja Głąb, a także Zuzanna Bełz z Krasnobrodzkiego Domu Kultury, Wanda Sachajko i Kazimierz Misztal – burmistrz Krasnobrodu; wolontariuszom zajmującym się innymi akcyjnymi zadaniami: Zofii Podolak, Dorocie Daniłowicz, Ewie Birskiej-Furman, Donacie Roczkowskiej, Wojciechowi Tabała z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie oraz Marzenie Mazurek, Marioli Kaweckiej i Jarosławowi Monastyrskiemu z KDK.
Przyjaciołom akcji – młodzieży ze Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w Zespole Szkół w Krasnobrodzie pod opieką p. Danuty Korzeniowskiej – za pomoc w zbiórce darów.
Właścicielom sklepów, w których zbierane były dary za umożliwienie zbiórki: Państwu Małgorzacie i Januszowie Kurantowiczom, Kazimierzowi, Jolancie i Wacławowi Adamczukom oraz kierownictwu sklepów Biedronka i Delikatesy Centrum.
Księżom Proboszczom – ks. prałatowi dr Eugeniuszowi Derdziukowi i ks. Romanowi Sawicowi z krasnobrodzkich parafii oraz ks. Arturowi Sokołowi z parafii w Bondyrzu za promowanie akcji w ramach ogłoszeń parafialnych.
Ofiarodawcom fantów na aukcję – pani kierownik Urszuli Czapli z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, pani dyrektor Gabrieli Przytuła z Powiatowego Ośrodkowi Wsparcia w Krasnobrodzie, pani dyrektor Elżbiecie Działa, pani Halinie Gontarz z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie, a także panu Grzegorzowi Sachajko i Pani Małgorzacie Gielmuda z Krasnobrodu.
Wykonawcom koncertu – wszystkim występującym podczas koncertu oraz nauczycielom i opiekunom artystów, którzy mieli swój udział w przygotowaniu poszczególnych punktów jego programu.
Darczyńcom – za przekazane dary, ofiarowane w sklepach, przy kaplicy, czy też w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
W sposób szczególny dziękuję pani Bożenie Korzeniowskiej – dyrektor BETASOAP Sp. z o.o. w Szewni Dolnej za przekazanie znaczącego daru w postaci produktów firmy (mydła).
Dziękuję również pani kierownik Mirosławie Konopce i pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie za pomoc w organizacji akcji oraz przygotowanie paczek oraz przekazanie ich osobom potrzebującym wsparcia.

Mariola Czapla
Szef sztabu Akcji w Krasnobrodzie

Galeria

Piszą o nas

Możesz również polubić…

Skip to content