Orszak Trzech Króli w Krasnobrodzie

DSC 8825Inicjatywa organizacji Orszaku Trzech Króli z roku na rok zyskuje większą liczbę zwolenników. Coraz więcej miejscowości podejmuje się organizacji tych wielkich, plenerowych jasełek. Dzięki zaangażowaniu głównego organizatora – Fundacji „Orszak Trzech Króli” oraz organizatorów lokalnych w dniu 6 stycznia 2019 roku orszaki przeszły ulicami 752 miejscowości w Polsce i 22

poza jej granicami (ponad 100 więcej niż w roku poprzednim). Hasło tegorocznego orszaku „Odnowi oblicze ziemi”, nawiązuje do pamiętnych słów św. Jana Pawła II.
W Krasnobrodzie orszak odbył się po raz czwarty (w tym po raz trzeci przy współpracy z Fundacją OTK). Tradycyjnie krasnobrodzki orszak zorganizowany został przez Krasnobrodzki Dom Kultury, Parafię Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie oraz Burmistrza Krasnobrodu, jego współorganizatorami są sąsiednie parafie – Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie i Świętej Opatrzności Bożej w Bondyrzu.
Do odegrania poszczególnych scen na trasie orszaku zaproszone zostały kolejne miejscowości z terenu gminy i parafii Krasnobród. Pozytywnie na to zaproszenie odpowiedzieli mieszkańcy Nowej Wisi, Klocówki i Starej Huty. którzy stali się aktorami poszczególnych scen orszakowych ujętych w scenariuszu. A scenariusz, podobnie jak we wszystkich poprzednich edycjach opracował Paweł Murdzek – nauczyciel polonista z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie, który był też reżyserem tego niecodziennego spektaklu.

Oprócz ról odgrywanych przez reprezentantów wyżej wymienionych miejscowości, w przedstawieniu nie mogło zabraknąć tytułowych postaci, tj. trzech królów. O wytypowanie osób odgrywających te role zadbali proboszczowie parafii współorganizujących orszak: ks. Eugeniusz Derdziuk i ks. Roman Sawic z Krasnobrodu oraz ks. Artur Sokół z Bondyrza. Królami byli: Sławomir Nowosielecki (król Kacper) – reprezentujący Parafię NNMP w Krasnobrodzie, Wojciech Żurakowski (król Baltazar) – reprezentujący Parafię Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie i Adam Choma (król Melchior) z Parafii Świętej Opatrzności Bożej w Bondyrzu.
Rozpoczęcie orszaku zaplanowano na godz. 11.00 na placu Siekluckiego, ale wspólne kolędowanie w centrum miasta rozpoczęło się nieco wcześniej.
Oprawę muzyczną zapewniły krasnobrodzkie zespoły: Wójtowianie, Parafialna Schola Dziecięca, Krasnobrodzka Orkiestra Dęta, Chór Parafialny oraz młodzież z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie.
Dzięki strojom, w których występowali aktorzy i inni uczestnicy oraz flagom orszakowym i koronom otrzymanym z Fundacji Orszak Trzech Króli, którymi obdarowani zostali zebrani na placu, nasz orszak był wielobarwny.
Zapraszam na trasę orszaku.

Kolędowanie na Placu Siekluckiego
Przed wyruszeniem orszaku, na placu Siekluckiego odbyło się wspólne śpiewanie kolęd. Kolędowaniu przewodniczyła reprezentacja uczniów Zespołu Szkół w Krasnobrodzie: Gabriela Szpyra, Alicja Kałuża i Weronika Osuch pod kierunkiem nauczycielki tej szkoły Marzeny Kałuży. Wraz z nimi gościnnie śpiewała p. Elżbieta Sierzyńska.
W śpiewaniu kolęd pomocne były śpiewniki orszakowe rozdane uczestnikom orszaku, które tak jak co roku otrzymaliśmy z Fundacji „Orszak Trzech Króli”.

Scena I
Ogłoszenie spisu i wyruszenie do Betlejem
(plac Siekluckiego)
Podobnie jak rok temu, w pierwszej scenie na placu Siekluckiego wzięli udział aktorzy zaangażowani do poszczególnych scen na trasie orszaku. Stąd też w centrum miasta rozegrane były cztery krótkie scenki zapowiadające wydarzenia, które miały miejsce w dalszej części orszaku. Wystąpili w nich: I scena – Herod (Mateusz Kołtun), jego Sługa (Zbigniew Lizut) i Posłaniec (Mateusz Pryciuk), Herold (Radosław Cios-Mairot), II scena – Gospodarz (Grzegorz Kuśmierz) i Gospodyni (Maria Kuczmaszewska), III scena – Józef (Marcin Tytuła) i Maryja (Aneta Tytuła), IV scena – pastuszkowie: Stach (Dariusz Szabat) i Wojciech (Marek Lalik).
Wśród uczestników tegorocznego orszaku były też postacie związane z obchodzoną w 2018 roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Byli to legioniści: Grzegorz Adamczuk i Bartłomiej Roczkowski.
W dialogach poszczególnych scen wplecione były wątki dotyczące Krasnobrodu i okolicznych miejscowości, podkreślające ich walory przyrodnicze i kulturowe.
W scenie rozpoczynającej orszak wystąpił również Herold (Radosław Cios-Mairot), który powiedział: Mieszkańcy Krasnobrodu i okolic, tych bliższych i dalszych! Wszyscy tu zebrani! Słuchajcie! Słuchajcie! Chrystus się narodził!
Radosna ta nowina i radosne zdarzenie sprawiają, że przybędą do nas niezwykli goście – Trzej Królowie z dalekich krain: król Kacper przywędruje z europejskich krajów; król Melchior z dalekiej Azji, a król Baltazar z gorącej Afryki.
Potem będziemy z nimi pielgrzymować do Pana Nowonarodzonego. Wtedy zobaczycie jak Maryja i Józef szukali noclegu, by znaleźć lichą betlejemską szopę, w której narodził się Zbawiciel – Świata Odkupiciel; jak anioł budził pastuszków, co działo się w pałacu Heroda, a na koniec wraz z dostojnymi Królami złożymy dary naszych serc.
Będziemy szli i śpiewali, a głosów nie żałujcie, bo to na chwałę Bożą!
Nim ruszymy, wielce szanownych gości powita miłościwie nam panujący burmistrz Kazimierz.
Po zapowiedzi Herolda na plac przybyli trzej monarchowie: Kacper (Sławomir Nowosielecki), Melchior (Adam Choma) i Baltazar (Wojciech Żurakowski). Przyjechali oni na saniach, którymi powoził właściciel zaprzęgu Edward Dzirba z Majdanu Małego.
Zgodnie z zapowiedzią powitał ich burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, a następnie zaprosił wszystkich do dalszego wspólnego, orszakowego kolędowania.
Wszyscy wyruszyli w kierunku Krasnobrodzkiego Domu Kultury. Orszak prowadziła gwiazda betlejemska niesiona przez krasnobrodzkich harcerzy ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” I Szczep im. Św. Rocha działający przy Parafii NNMP w Krasnobrodzie. Za nią, w saniach jechali trzej królowie, a potem pozostali uczestnicy orszaku.

Scena II
Maryja z Józefem poszukują noclegu
(przygotowanie – mieszkańcy Klocówki)
Scenę przy Krasnobrodzkim Domu Kultury rozpoczął zespół „Wójtowianie”. W nawiązaniu do obchodzonej niedawno 100. rocznicy odzyskania niepodległości zaśpiewał kolędę pt. „Bóg się rodzi” ze słowami z okresu I wojny światowej:

Bóg się rodzi, Pan nad Pany
Wiarę w Polskę sam przynosi
Wolność, równość, równe stany
Dziecię niebios dziś nam głosi
Pękły niewoli kajdany
Wolni gdzie ciemiężcy stali
Wolność już staje się ciałem
I zamieszka między nami.

W górę serca polskie dzieci,
Ojczyzna nam zmartwychwstała
Od pałaców, do chat kmieci
Wszakże na szaniec Polska cała
Dzięki Stwórcy sercem całym
Żerują się za krzywdami
Niech równość stanie się ciałem
I zamieszka między nami.

Boże wielki przed Twym tronem
Zgromadzony lud Twój staje.
Z czołem, cieniem pochylonym,
Głęboko Ci cześć oddaje.
Zbudź w narodzie równość, zgodę
Między wszystkimi stanami.
Niech po cierpieniach w nagrodę
Miłość mieszka między nami.

Po tej kolędzie rozegrana została scena, w której Maryja z Józefem (Aneta i Marcin Tytuła) poszukują noclegu. Po rozmowie właściciela gospody – Gospodarza (Grzegorz Kuśmierz) z Józefem, okazuje się, że nie ma dla nich miejsca w gospodzie. Mogą liczyć jedynie na miejsce w szopie za miastem, do której się udają. W scenie tej Gospodyni (Maria Kuczmaszewska) nie chciała przyjąć Maryi i Józefa – biednych wędrowców, kierując się chęcią zysku i podkreślając wartość pieniądza. Taką postawę gospodarzy skrytykowali Legioniści (Grzegorz Adamczuk i Bartłomiej Roczkowski), którzy nie przyjęli zaproszenia gospodarzy do pobytu w tej gospodzie. Zadeklarowali natomiast pomoc Maryi i Józefowi w poszukiwaniu szopy.
Scena rozgrywała się na tle gospody, w której przy ladzie zastawionej naczyniami siedzieli biesiadnicy (Sławomir Bilewicz, Grażyna Gajewska, Jadwiga Gontarz, Roman Gontarz, Genowefa Korzeniowska, Jan Kuczmaszewski, Stanisław Kuczmaszewski, Mirosław Pliżga i Elżbieta Zwolak), obsługiwani przez gospodynię.
Scena przy KDK zakończyła się kolędą „W żłobie leży” ze słowami z okresu powstania styczniowego w wykonaniu „Wójtowian”:

Oto z nami tułaczami, cały polski klęka kraj.
Co chcesz Panie, uczyń z nami ale Polsce życie daj.
Przyjmiem chętnie z Twojej ręki,
Wszystkie kary, wszystkie męki
Ale Polsce męki skróć.
Boże Ojcze, Boże wielki, / bis
weź krew naszą do kropelki
Ale Polsce wolność zwróć !

Już nie w grobie ale w żłobie z Bogiem wstaje polski lud.
W niebo wznosi skrzydła obie i do lotu wprawia w ruch.
Śmiało, śmiało Boże Ptaszę, przeleć całe plemię nasze
Zanieś smętnym dobrą wieść.
Że nam w sercach Bóg się rodzi, /bis
Gwiazda wschodzi – Polskę wzbudzi,
Chwała Bogu, Polsce cześć.
Następnie uczestnicy orszaku, śpiewając kolędy wyruszyli w dalszą drogę, do kolejnej sceny.

Scena III
Anioł u pasterzy
(przygotowanie – mieszkańcy Starej Huty)

Na parkingu przy Urzędzie Miejskim, przed szałasem pokrytym zielonymi gałęziami, rozegrała się scena „Anioł u pasterzy”. Przed nim na sianie odpoczywali pasterze, których zbudził śpiew „Gloria in excselsis Deo” w wykonaniu małych aniołków (parafialna schola dziecięca działająca przy Parafii NNMP) oraz głos Anioła (Krystyna Kukiełka). Anioł oznajmił pasterzom: Wojciechowi (Marek Lalik), Maciejowi (Rafał Złotorzyński) i Stachowi (Dariusz Szabat) wielką nowinę o narodzeniu Bożego Syna. Przestraszeni przybyciem Anioła młodzi pasterze, nie rozumiejący co mówi do nich Anioł, zwrócili się z prośbą do najstarszego z nich, doświadczonego pasterza – Ambrożego (Andrzej Gancarz) o wyjaśnienie im tej nowiny. Po rozmowie z nim i przygotowaniu darów dla nowonarodzonego Pana pasterze wyruszyli w drogę, aby oddać mu hołd i złożyć dary.
Scenę poprzedziła kolęda „Chojka” wykonana przez scholę dziecięcą w składzie: Borys Kostrubiec, Igor Kostrubiec, Lena Kostrubiec, Kalina Kostrubiec, Skóra Julia, Skóra Piotr, Skóra Dawid, Korzeniowska Paulina, Bucior Martyna, Lena Kudełka Kinga Skrzyńska, Skrzyński Dawid oraz Agnieszka Kostrubiec – prowadząca scholę i Dariusz Kostrubiec (akompaniament – gitara). Na zakończenie zaśpiewała „Już gwiazdeczka się kolebie”.
Wspólnie kolędując, orszak w ustalonym wcześniej szyku, udał się w kierunku Podklasztoru.

Scena IV
Pałac Heroda
(przygotowanie – Nowa Wieś)
Scenę „Pałac Heroda” rozegraną na Podklasztorze, w niewielkiej odległości od Sanktuarium, poprzedził utwór pt. „Kiedy król Herod królował” wykonany przez „Wójtowian”.
Jej scenografię tworzył budynek, którego okna i drzwi zabite są deskami, a przed nim stoi tron Heroda.
W scenie tej Sługa (Zbigniew Lizut) zapowiada Herodowi (Mateusz Kołtun) przybycie Trzech Króli. Monarchowie: Kacper (Sławomir Nowosielecki), Melchior (Adam Choma) i Baltazar (Wojciech Żurakowski) przynoszą Herodowi nowinę o narodzeniu nowego Króla Świata. Zapraszają go, by udał się z nimi w drogę i oddał hołd nowemu Królowi. Herod odmawia i pozostaje w swoim królestwie, prosząc jednocześnie monarchów, aby w drodze powrotnej odwiedzili go ponownie i powiedzieli, gdzie mieszka nowy Król. W tym czasie, w obawie o swój tron, Herod za namową Diabła (Andrzej Pliżga) wydaje Żołnierzom (Tomasz Wrona i Jarosław Górny) rozkaz do zabicia wszystkich dzieci w państwie, licząc na zamordowanie również nowonarodzonego Króla. Po wykonaniu rozkazu do Heroda przychodzi Śmierć (Marzena Gorajska) i Diabeł, aby zabrać jego duszę. Scena kończy się walką Diabła i Śmierci o tron Heroda.
Po zakończeniu sceny orszak wyruszył dalej.

Scena V
Przygotowanie
(przed bramą wejściową do sanktuarium)
Przed wejściem do sanktuarium, głos zabrał pasterz Ambroży (Andrzej Gancarz). Zwracając się do zebranych, przypomniał o właściwej postawie i zachowaniu się w kościele oraz o odpowiednim stroju. Tak przygotowani uczestnicy orszaku weszli do kościoła
W sanktuarium kolędą „Mędrcy świata” powitała wszystkich Krasnobrodzka Orkiestra Dęta.

Scena VI
Złożenie hołdu Dzieciątku Jezus
(w sanktuarium przy szopce)
Przy żłóbku są Józef z Maryją i Dzieciątkiem Jezus (Wojtuś Tytuła) oraz aniołowie. Jako pierwsi pokłon i dary Dzieciątku Jezus złożyli pastuszkowie z Ambrożym na czele, a po nich królowie ofiarując dary: Kacper – złoto, Melchior – kadzidło, Baltazar – mirrę.
W każdej scenie tegorocznego orszaku występowali Legioniści, podobnie było i tutaj.
Jeden z nich powiedział: Boże Dziecię, my żołnierze polscy – w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości – dziękujemy za Twoją opiekę nad naszą ojczyzną, która powstała z czynu i marzeń. Prosimy o siły i wytrwałość dla całego narodu w dbaniu o utrzymanie suwerenności i siłę w obronie wiary katolickiej. Drugi legionista dodał: Dobry Boże, przyjm od nas w darze ziemię ze wszystkich miejsc, w których byli męczeni i ginęli Polacy. I trwali w imię Boga, Honoru i Ojczyzny. Błogosław nam.

Eucharystia
Zwieńczeniem Orszaku była Msza św., którą w intencji parafian odprawił ks. Bogdan Nowicki. Jej oprawę muzyczną zapewniła Krasnobrodzka Orkiestra Dęta z kapelmistrzem Mateuszem Krawcem na czele i chór parafialny działający pod kierownictwem organisty Józefa Bąka.
Na zakończenie Ksiądz podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację orszaku i biorącym w nim udział.

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację orszaku:
• Panu Pawłowi Murdzkowi – autorowi scenariusza i reżyserowi orszaku,
• Aktorom – mieszkańcom Nowej Wsi, Starej Huty i Klocówki i osobom im towarzyszącym, grającym królów, herolda, legionistów,
• Halinie Gontarz za przygotowanie i użyczenie odpowiednich strojów i rekwizytów,
• Wykonawcom oprawy muzycznej i prowadzącym kolędowanie – zespołowi „Wójtowianie”, Krasnobrodzkiej Orkiestrze Dętej, zespołowi wokalnemu z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie, scholi dziecięcej i chórowi parafialnemu z Parafii NNMP,
• Harcerzom ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” (Paweł Najda, Mariusz Najda, Karol Kostrubiec, Bartłomiej Kurantowicz, Łukasz Podolak, Ola Dziura, Martyna Piwko, Aneta Pasieczna,
• wraz ze szczepowym Józefem Wryszczem) za prowadzenie orszaku z gwiazdą oraz obsługę nagłośnienia, Księżom proboszczom – ks. dr Eugeniuszowi Derdziukowi, ks. Romanowi Sawicowi i ks. Arturowi Sokołowi za współorganizację orszaku i jego promocję,
• Panu Edwardowi Dzirba za użyczenie sań wraz zaprzęgiem i powożenie,
• Policji i strażakom z OSP w Wólce Husińskiej za zapewnienie bezpieczeństwa podczas przemarszu,
• Pracownikom KDK za obsługę organizacyjną i promocję orszaku,
• Uczestnikom orszaku za udział w tym wydarzeniu.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, wspólnie spędzony czas i miłą atmosferę, dzięki którym udało się zorganizować piękne plenerowe jasełka.
W imieniu organizatorów
                                                                                                                                                                                                                                               Mariola Czapla

Galeria

Możesz również polubić…

Skip to content