JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

W dniu 14 lutego 2019r. w Krasnobrodzie odbyła się uroczystość Jubileuszu Złotych Godów, zorganizowany dla 20 par małżeńskich z terenu miasta i gminy Krasnobród. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele Nawiedzenia NMP odprawioną przez proboszcza ks. prałata Eugeniusza Derdziuka i ks. Romana Sawica proboszcza parafii Zesłania Ducha Św., który wygłosił homilię. W uroczystościach uczestniczyli: Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, Zastępca Burmistrza Janusz Oś, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie Radosław Cios-Mairot oraz rodziny dostojnych Jubilatów. Podczas Mszy Jubilaci odnowili przysięgę małżeńską. Dalsze uroczystości miały miejsce w KDK. W pierwszej części kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Adamczuk powitała przybyłych na uroczystość. Następnie małżonkowie obchodzący ten szczególny jubileusz, trzymając się za ręce podziękowali sobie za wspólnie przeżyte 50 lat. Potem przyszedł czas na wręczenie odznaczeń za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, które wręczył Jubilatom Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal. Jubilaci otrzymali także z rąk Zastępcy Burmistrza Krasnobrodu Janusza Osia listy gratulacyjne, kwiaty, które wręczał Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Cios-Mairot oraz upominki w postaci książek od ks. dr. Eugeniusza Derdziuka. Następnie przyszedł czas na pamiątkowe wspólne zdjęcie, a po nim część artystyczną w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim, przygotowaną pod pieką p. Marioli Czekirda. Po czym głos zabrał Burmistrz Krasnobrodu składając życzenia Jubilatom w niecodzienny sposób. Zaprezentował się bowiem jako solista śpiewając piosenkę „O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna…”. Na zakończenie odbył się poczęstunek dla wszystkich zebranych. Zanim jednak Jubilaci i zaproszeni goście przystąpili do degustacji wzniesiono toast lampką szampana i wspólnie odśpiewano tradycyjne „Sto lat”. Całe spotkanie zostało umilanie muzyką i śpiewem w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Wójtowianie”. Jak zawsze ich występ spotkał się z wielkim uznaniem, nie zabrakło wspólnego śpiewania i tańców. Uroczystość przebiegła w podniosłej, wzruszającej atmosferze oraz poczuciu radości ze wspólnego spotkania

Oto dostojni Jubilaci:

Kazimiera i Wiktor Gałan z Borek

Zofia i Julian Dworniczak z Dominikanówki

Helena i Jan Gawron z Dominikanówki

Urszula i Bronisław Piela z Grabnika

Teresa i Antoni Dudek z Hutek

Teresa i Jan Skóra z Hutek

Joanna i Roman Cybura z Kaczórek

Barbara Suchorowska-Kozdra i Mieczysław Kozdra z Kaczórek

Genowefa i Roman Chmiel z Krasnobrodu

Maria i Ryszard Ożga z Krasnobrodu

Wiesława i Stanisław Wiśniewscy z Krasnobrodu

Kazimiera i Mieczysław Kawalec z Krasnobrodu-Podklasztoru

Jadwiga i Jan Niedźwiedź z Krasnobrodu-Podklasztoru

Janina i Stanisław Żurawscy z Krasnobrodu-Podklasztoru

Barbara i Franciszek Dąbrowscy z Krasnobrodu-Podzamku

Weronika i Tadeusz Dąbrowscy z Krasnobrodu-Podzamku

Marianna i Adam Piwko z Majdanu Małego

Teresa i Stanisław Pitak z Majdanu Wielkiego

Zofia i Tadeusz Sowa z Senderek

Genowefa i Stefan Sowa z Senderek

Galeria

Możesz również polubić…

Skip to content