NAGRYWANIE PŁYTY WÓJTOWIAN

Zespół folklorystyczny „Wójtowianie” nagrał nową płytę. Była to już trzecia płyta zespołu i podobnie jak wcześniejsze była związana z jubileuszem, tym razem 25-lecia działalności „Wójtowian”, który obchodzony był w październiku 2018 roku. Sesja nagraniowa odbyła się w dniach 19-21 października 2019 roku w studio nagrań zaaranżowanym w Krasnobrodzkim Domu Kultury przez firmę Lech Pukos – Gunslinger Studio z Lublina, która dokonała nagrań. Wydanie płyty było realizowane przez Krasnobrodzki Dom Kultury w ramach projektu przygotowanego wspólnie z Gminą Krasnobród pn. „Wsparcie aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Krasnobród”, w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” zProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Projekt zakładał, że na płycie CD znajdzie się min. 15 utworów. Była ona wydana w ilości 3000 egzemplarzy wraz z opakowaniem w postaci digipacku z kieszonką, w której została zamieszczona 12 stronicowa wkładka tekstowa. Termin zakończenia realizacji projektu – 31.12.2019 r.

Może Ci się również spodoba

Skip to content