Sesja nagraniowa i fotograficzna zespołu „Wójtowianie”

WW związku z realizacją projektu pt. „Wsparcie aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Krasnobród” mającego na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Nasze Roztocze” poprzez nagranie płyty zespołu ludowego „Wójtowianie” z Krasnobrodu, w dniach 19-21 października 2019 roku w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyła się sesja nagraniowa. Nagrań utworów wykonywanych przez „Wójtowian” dokonał Lech Pukos – Gunslinger Studio z Lublina w sali widowiskowej KDK, która na czas trzydniowej sesji pełniła funkcję studia nagrań.
Zespół bardzo dobrze przygotował się do tego zadania. Utwory planowane do umieszczenia na płycie były wcześniej wyćwiczone, więc współpraca z panem Leszkiem układała się bardzo dobrze, a samo nagrywanie przebiegło dosyć sprawnie. Dzięki temu udało się nagrać nieco więcej utworów niż planowane minimum.

     Po zakończonym nagraniu, zarejestrowany materiał muzyczny będzie jeszcze poddany obróbce, a po niej otrzymamy gotowy materiał do wydania płyty.
Płyta będzie wydana w ilości 3000 egzemplarzy wraz z opakowaniem w postaci digipacku z kieszonką, w której zostanie zamieszczona 12 stronicowa wkładka tekstowa. Projekt zakłada, że na płycie CD znajdzie się min. 15 utworów.
W sobotę 19 października, przed rozpoczęciem nagrań, korzystając z pięknej pogody „Wójtowianie” udali się też na krótką sesję fotograficzną, której efekty w postaci zdjęć będą wykorzystane między innymi do materiałów poligraficznych związanych z wydaniem płyty. Zdjęcia były robione w wielobarwnej o tej porze roku Dolinie Świętego Rocha oraz nad zalewem. „Wojtowianie” pięknie prezentowali się na tle złotej polskiej jesieni.
Całkowita wartość projektu, to kwota 17 030,00 zł, w tym dofinansowanie 15 327,00 zł, wkład własny KDK – 1 703,00 zł. Termin zakończenia realizacji projektu – 31.12.2019r.
Projekt jest realizowany przy dofinansowaniu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Będzie to już trzecia płyta zespołu i podobnie jak wcześniejsze jest związana z jubileuszem, tym razem 25-lecia działalności „Wójtowian”, który obchodzony był w październiku 2018 roku.
Serdecznie dziękuję wszystkim „Wójtowianom” za poświęcony czas, a szczególnie te ostatnie 3 dni od soboty do poniedziałku oraz pracę i trud poniesionych w związku z sesją nagraniową oraz fotograficzną.

Mariola Czapla – dyrektor KDK

Galeria

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Możesz również polubić…

Skip to content