Żegnamy i wspominamy Zdzisława Witwickiego

pożegnanie Zdzisława Witwickiego

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 11 października 2019 roku zmarł przeżywszy 98 lat Zdzisław Witwicki – wybitny artysta grafik, autor ilustracji do książek dla dzieci, laureat wielu nagród i wyróżnień, redaktor artystyczny Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia”, uczestnik Ogólnopolskich Plenerów i Warsztatów Ilustratorów w Krasnobrodzie. Zdzisław Witwicki urodził się 28.06.1921 r. w Pruszkowie. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa i na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom uzyskał w pracowni grafiki prof. T. Kulisiewicza w roku 1955. Jest jednym z twórców znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”, laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. takich jak: Nagroda Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży, wyróżnienie na Międzynarodowej Wystawie „Najpiękniejsze Książki Świata” we Frankfurcie nad Menem, wyróżnienie na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Edytorskiej IBA w Lipsku, Złoty Medal (w zespole) na VIII Biennale Sztuki w Sao Paulo, wyróżnienie na wystawie Współczesna Polska Sztuka Książki, Medal Polskiej Sekcji IBBY za całokształt twórczości. Przez 34 lata był redaktorem artystycznym w Instytucie Wydawniczym „Nasza Księgarnia”.
Zilustrował ponad 70 książek dla dzieci, w tym tak znane i lubiane jak: „O wróbelku Elemelku” Hanny Łochockiej, „Z przygód krasnala Hałabały” Lucyny Krzemienieckiej, „Krasnalek Gapcio” Wiery Badalskiej, czy „Apolejka i jej osiołek” Marii Krüger. Wiele z nich wydano w językach obcych – czeskim, niemieckim, rosyjskim, węgierskim, fińskim, holenderskim i francuskim. Jest autorem ilustracji do dzieł klasyków literatury polskiej – Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Jana Kochanowskiego, Henryka Sienkiewicza, czy Bolesława Leśmiana. Ponadto wykonał kilkaset ilustracji do czasopism dla dzieci i młodzieży, kalendarzy, przeźroczy, projektował pocztówki okolicznościowe, plansze dla przedszkoli, koperty do płyt itp.
Prace swoje prezentował na ponad 200 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.
Od dnia 1 września 2008 roku Przedszkole Nr 31 przy ul. Kruczej w Warszawie nosi imię Zdzisława Witwickiego.

Zdzisław Witwicki o sobie
Miałem chyba wielkie szczęście w życiu, że mogłem pracować w dziedzinie sztuki zwanej ilustracją. I to ilustracją dla dzieci. Przez kilkadziesiąt lat robiłem to, co najbardziej robić lubiłem. Malowałem obrazki dla najwrażliwszego odbiorcy na świecie. Czy może dla artysty być coś wspanialszego?
Uczyłem się tego ilustrowania głównie dzięki długoletniej pracy w charakterze redaktora artystycznego w Wydawnictwie „Nasza Księgarnia”, gdzie po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zaproponowano mi pracę. I znów muszę mówić o szczęściu. Gdyż było to najwspanialsze miejsce do tej nauki. Tam dzięki kontaktom z najlepszymi artystami tej specjalności mogłem się uczyć i zdobywać warsztatowe doświadczenia. Miałem też szczęście ilustrować teksty bardzo dobrych autorów, co stwarza zawsze możliwość najpełniejszej wypowiedzi plastycznej.
Czy ta nauka dała jakieś wyniki? Tego nie jestem tak bardzo pewien… Wiem tylko, że uprawianie sztuki to sens mojego życia, muszę to robić, nie wyobrażam sobie, że mógłbym robić coś innego.
(Katalog wystawy „Zdzisław Witwicki – ilustracje”, Krasnobrodzki Dom Kultury, 2008)

Zdzisław Witwicki i Krasnobród
Zdzisław Witwicki po raz pierwszy przyjechał do Krasnobrodu w 1984 na Ogólnopolski Plener Ilustratorów zorganizowany przez Marię Grażynę Szpyrę, ówczesną dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Zamościu. Przez wiele kolejnych lat był stałym uczestnikiem tych spotkań.
Później, od roku 2006 uczestniczył też Ogólnopolskich Warsztatach Ilustratorów w Krasnobrodzie organizowanych przez KDK i kuratora Marię Grażynę Szpyrę. Jego prace były eksponowane na wystawach prezentujących efekty pobytu ilustratorów w Krasnobrodzie. Gdy ze względu na stan zdrowia nie mógł przyjechać na warsztaty, przesyłał ilustracje, które tworzył w swojej pracowni, wzbogacając w ten sposób kolejne wystawy.
Bliższa współpraca Zdzisława Witwickiego z Krasnobrodzkim Domem Kultury rozpoczęła się w roku 2008 w związku z przygotowaniem retrospektywnej wystawy prezentującej dorobek artysty oraz wydaniem katalogu, który artysta sam zaprojektował. Projekt ten zainicjowany przez Marię Grażynę Szpyrę był realizowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otwarcie wystawy połączone z promocją albumu odbyło w czerwcu 2008 roku w KDK.
Wystawa prezentowana była potem w wielu galeriach nie tylko na terenie Polski, ale również poza jej granicami – w Instytutach Polskich w Pradze i w Bratysławie.
Zdzisław Witwicki to nie tylko wybitny Artysta, ale także wspaniały człowiek, pełen ciepła i dobroci, z dużą dawką humoru, z którym miło się współpracowało i można było porozmawiać na wszystkie tematy.
Bardzo lubił słuchać piosenek naszego zespołu folklorystycznego „Wójtowianie”, który zawsze towarzyszył wernisażom wystaw i umilał czas spotkań z ilustratorami. Często śpiewał je razem z zespołem.
O Zdzisławie Witwickim i jego twórczości pięknie mówią słowa napisane przez wybitnego artystę prof. Janusza Stannego we wstępie to katalogu wystawy „Zdzisław Witwicki – ilustracje”: „…człowiek, który je (dzieła) tworzy jest z kategorii tych ludzi, którzy swoim humorem i optymizmem dają nam nadzieję, że świat jest dobry, a poprzez sztukę może być jeszcze lepszy. Zdzisio tworzy taką właśnie sztukę, za co jesteśmy mu wdzięczni”.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci, a przypominać go będą książki z jego pięknymi ilustracjami, oryginalne ilustracje i zdjęcia zgromadzone w archiwum KDK.
Miałam wielkie szczęście w życiu, że mogłam poznać i współpracować z tak wybitną osobowością.

Mariola Czapla
Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury

Zapraszam do obejrzenia zdjęć i relacji z wybranych wydarzeń z udziałem Zdzisława Witwickiego, które były publikowane na łamach „Gazety Krasnobrodzkiej”, ale również w na stronach internetowych, m. in.:

Wernisaż wystawy „Zdzisław Witwicki – ilustracje” 2008

Wystawa „Zdzisław Witwicki – ilustracje” w Pradze 2010
Wystawa „Zdzisław Witwicki – ilustracje” w Bratysławie 2010
Wystawa „Juliusz Słowacki w ilustracji” 2011

Galeria

Możesz również polubić…

Skip to content