Narodowe Święto Niepodległości 2019 z Honorowym Obywatelem Gminy Krasnobród ks. prałatem Romanem Marszalcem

DSC 4311W dniu 11 listopada 2019 roku, w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w całej Polsce, ale również w wielu miejscach na świecie obchodzone było Narodowe Święto Niepodległości.
Wśród tych miejsc był również i Krasnobród, w którym od wielu lat obchody tego święta mają bardzo uroczysty charakter. Tak też było i w roku bieżącym.
W uroczystościach wzięli udział: władze samorządowe Krasnobrodu z burmistrzem Krasnobrodu Kazimierzem Misztalem oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Radosławem Ciosem-Mairot na czele, poczty sztandarowe szkół i kombatantów, dyrektorzy i kierownicy oraz delegacje zakładów pracy, instytucji i stowarzyszeń, harcerze oraz mieszkańcy miasta i gminy Krasnobród.

Pierwsza część obchodów to tradycyjnie uroczystości religijno-patriotyczne, które odbyły się w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Rozpoczęły się one od programu patriotycznego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Krasnobrodzie. Młodzież i dzieci, przygotowani pod kierunkiem swoich nauczycieli: Małgorzaty Sawulskiej, Małgorzaty Lipczewskiej-Litwińczuk, Karoliny Piotrowskiej i Magdaleny Antoniak, zaprezentowali piękny montaż teatralno-słowno-muzyczny, w którym przedstawili trudne losy naszej Ojczyzny podczas niewoli, jej dróg do wolności, aż do odzyskania upragnionej przez Polaków niepodległości. Piękne recytacje i śpiewy młodych wykonawców, stroje oraz rekwizyty sprawiły, że odbiorcy mogli przenieść się myślami w czasy, o których była mowa. To było wzruszające przedstawienie, które sprawiło, że nie jednemu z odbiorców pojawiła się łezka w oku. Na zakończenie wszyscy występujący, w podziękowaniu za piękny występ, otrzymali gromkie brawa od zebranych w krasnobrodzkim sanktuarium.
Po części artystycznej rozpoczęła się Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona przez miejscowego proboszcza ks. prałata dr Eugeniusza Derdziuka, który wygłosił również homilię. Uroczystą oprawę Mszy św. zapewnił miejscowy Chór Parafialny oraz Krasnobrodzka Orkiestra Dęta.
W dalszej części obchodów Narodowego Święta Niepodległości był przemarsz pod pomnik 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, który powstał roku temu jako dar społeczności lokalnej i został uroczyście odsłonięty 11 listopada 2018 roku podczas obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Przemarsz prowadziła Krasnobrodzka Orkiestra Dęta wykonując piękne utwory patriotyczne. Za nią szły poczty sztandarowe, delegacje z wiązankami kwiatów oraz mieszkańcy, którzy nieśli dużą, 30-metrową flagę narodową. Po przybyciu pod pomnik wszyscy zebrani, przy akompaniamencie Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej, odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal (tekst w załączniku), a po nim delegacje reprezentujące zakłady pracy, instytucje, związki i stowarzyszenia złożyły wiązanki pod pomnikiem, przy którym wartę honorową trzymali krasnobrodzcy harcerze.
Druga część obchodów Święta Niepodległości odbyła się po południu w Krasnobrodzkim Domu Kultury. O godzinie 14.00 rozpoczęła się nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej, podczas której radni zdecydowali o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Krasnobród ks. prałatowi Romanowi Marszalcowi, byłemu wieloletniemu proboszczowi Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, kustoszowi krasnobrodzkiego Sanktuarium Maryjnego.
Na początku wszyscy zebrani w sali widowiskowej KDK, gdzie odbywała się sesja odśpiewali hymn narodowy. Potem głos zabrał burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, który wręczył obecnemu na uroczystościach ks. kanonikowi prof. zw. dr hab. Edwardowi Walewandrowi z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Medal 100-lecia Niepodległości za zasługi na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród. Następnie, zanim radni zagłosowali za przyjęciem uchwały przyznającej tytuł Honorowego Obywatela Gminy Krasnobród ks. prałatowi Romanowi Marszalcowi, Burmistrz Krasnobrodu jako wnioskodawca uchwały uzasadnił swoją propozycję przedstawiając pokrótce zasługi ks. prałata Romana Marszalca. Bardziej szczegółową charakterystykę kandydata do tego zaszczytnego tytułu przedstawił w wygłoszonej laudacji ks. kanonik prof. zw. dr hab. Edward Walewander (tekst w załączniku).
Po jednogłośnym podjęciu uchwały przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Cios-Mairot wręczył ks. prałatowi Romanowi Marszalcowi uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Krasnobród, a Burmistrz okolicznościowy grawerton. Były też kwiaty, które w imieniu Rady Miejskiej wręczyła radna Anna Szkałuba.
Następnie ks. prałat Roman Marszalec w swoim wystąpieniu podziękował za to zaszczytne wyróżnienie i podzielił się wspomnieniami i refleksjami ze swojego życia.
Potem przyszedł czas na gratulacje i kwiaty, które złożyli: radni powiatowi – Agnieszka Adamczuk i Kazimierz Mielnicki, dyrektorzy szkół terenu gminy Krasnobród: Elżbieta Działa – ZS Krasnobród, Małgorzata Kawałek – SP Majdan Wielki i Elżbieta Zub – SP Kaczórki, wraz z Moniką Żur – dyrektorem Zamojskiej Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty, która odczytała list od Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk, ks. prałat Eugeniusz Derdziuk, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce Urszula Czapla i dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury Mariola Czapla, a także delegacje: Majdanu Małego – radny Jan Kopczyński i sołtys Urszula Piwko, Hutkowa – radny Krzysztof Gęśla i sołtys Krystyna Wróbel oraz Krasnobrodzkiego Stowarzyszenia Turystycznego – prezes Małgorzata Dobrut.
Zwieńczeniem uroczystości był koncert „Radość z Niepodległej” w wykonaniu Moniki Grajewskiej. W programie koncertu były piękne polskie pieśni i piosenki patriotyczne, religijne i ludowe. Wybrane utwory, wraz z wokalistką, śpiewała również zgromadzona na sali publiczność, korzystając z przygotowanych wcześniej śpiewników.
Po koncercie wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz degustację pysznego tortu przygotowanego z okazji nadania honorowego obywatelstwa ks. prałatowi Romanowi Marszalcowi.
Oprócz słodkości na uczestników uroczystości czekał także zespół „Wójtowinianie”, który zaśpiewał wraz z zebranym „Sto lat” dla Księdza Prałata, a potem umilał czas wykonując piosenki ze swojego bogatego repertuaru, w tym ulubione utwory ks. Romana Marszalca – piosenkę o Krasnobrodzie pt. „Tutaj, gdzie Wieprza” oraz „Rozłączenie” (Za Niemen).
Organizatorami obchodów Narodowego Święta Niepodległości byli: Burmistrz Krasnobrodu, Proboszcz Parafii NNMP w Krasnobrodzie i Krasnobrodzki Dom Kultury.
Cała uroczystość została utrwalona poprzez nagranie video przez Firmę K-Film Studio z Majdanu Wielkiego. Wkrótce filmowa relacja będzie umieszczona na stronach internetowych Gminy Krasnobród i Krasnobrodzkiego Domu Kultury.

                                                                                                                                                                                  Mariola Czapla

Przemówienie Burmistrza Krasnobrodu

Laudacja ks.prof. E.Walewandra

Film – Narodowe Święto Niepodległości 2019 – cz. 1 uroczystości religijno-patriotyczne

Film – Narodowe Święto Niepodległości 2019 – cz. 2 Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej i „Radość z Niepodległej”

Retransmisja Sesji Rady Miejskiej – 11.11.2019r.

Galeria – obchody religijno-patriotyczne

Galeria – Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej i koncert „Radość z Niepodległej”

Możesz również polubić…

Skip to content