23-24.11.2019 – Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019

DSC 4576Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019 w Krasnobrodzie była organizowana nieco inaczej niż w poprzednich edycjach, gdyż zbiórka darów rzeczowych była rozłożona na dwa dni – sobotę i niedzielę 23 i 24 listopada. Poza tym pojawiły się nowe inicjatywy mające na celu zwiększenie efektów zbiórki.
Zbiórka darów
W sobotę, w godz. od 8.00 – 14.00 dary (artykuły spożywcze, słodycze, środki czystości, artykuły szkolne, zabawki, książki) zbierane były w Krasnobrodzie, w sklepach: AMC Market Adamczuk, Biedronka i Delikatesy Centrum, natomiast w niedzielę: w sklepie spożywczym na Podklasztorze, przy Kaplicy w Kaczórkach oraz w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Koncert charytatywny
Zbiórce darów w KDK, towarzyszył tradycyjnie koncert, który rozpoczął się o godz. 15.00. Biletem wstępu były słodycze. Program koncertu był zróżnicowany. Dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Krasnobród, a także uczestnicy zajęć prowadzonych w KDK wystąpili z inscenizacjami i prezentacjami muzycznymi (wokalnymi i instrumentalnymi). Koło teatralne „Babiniec” z KDK działające pod kierunkiem Marioli Kaweckiej zaprezentowało dwa skecze „Antygona” i „Śpiąca Królewna”, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim śpiewały piosenki i wystąpiły z pełną humoru, ale też cennych spostrzeżeń inscenizacją, a uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaczórkach zaprezentowali układ taneczny oraz przedstawienie pt. „Królewna Śmieszka”. Programy zostały przygotowane pod opieką nauczycieli – Joanny Kwiatkowskiej i Marioli Czekirdy oraz Anny Szkałuby. Podczas koncertu wystąpili też instrumentaliści: Hanna Maruszak grając na gitarze, a także uczestnicy zajęć nauki gry na instrumentach dętych prowadzonych w KDK przez kapelmistrza Mateusza Krawca: Jagoda Skiba, Bartłomiej Smoluch, Kamil Małka, Krzysztof Zub, Marianka Sachajko oraz rodzeństwo Norbert i Ala Buryło, z którymi wystąpił też ich nauczyciel. Wystąpiła też Gabriela Szpyra uczęszczająca na zajęcia nauki gry na gitarze prowadzone w KDK przez Jarosława Monastyrskiego, która zaśpiewała dwie piosenki akompaniując sobie na gitarze.
Pod koniec koncertu wystąpili uczniowie klasy VII b Zespołu Szkół w Krasnobrodzie z humorystyczną inscenizacją pt. „Trudny szkolny dzień” przygotowaną pod kierunkiem nauczycielki p. Renaty Koperwas, a potem ich koledzy z ZS zaprezentowali etiudy teatralne przygotowane pod kierunkiem p. Haliny Gontarz.
Wszystkie prezentacje publiczność nagradzała dużymi brawami.
Aukcja
Poszczególne występy przeplatane były aukcją, podczas której licytowano piękne upominki przygotowane i przekazane na rzez akcji PDPZ przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, Spółdzielnię Socjalną „Warto”, Zespół Szkół w Krasnobrodzie i Deko Raj Małgorzata Gielmuda. Były to m. in.: stroiki bożonarodzeniowe, maskotki-przytulanki, obrazki, prace wykonane z wikliny tradycyjnej i papierowej oraz rózgi.
Warto podkreślić, że zebrana na sali publiczność bardzo aktywnie włączyła się do aukcji licytując poszczególne upominki, spośród których niektóre uzyskiwały ceny ponad 100 zł. Wszystkie aukcyjne fanty, a było ich ponad 40, znalazły swoich odbiorców. W sumie wartość zebranych darów dzięki aukcji powiększyła się o 1.397,00 zł – taką właśnie łączną kwotę wylicytowano i za nią zakupiono produkty na rzecz akcji. Zgodnie bowiem z jej zasadami w ramach akcji PDPZ nie można zbierać pieniędzy.
Słodkie stoisko KGW Krasnobród
W tegoroczną akcję włączyło się również krasnobrodzkie Koło Gospodyń Wiejskich poprzez przygotowanie w KDK swojego „słodkiego” stoiska. Panie upiekły pyszne ciasta, których można było popróbować na miejscu, ale była też możliwość zakupienia „gościńca” z zestawem ciast do degustacji w domu. Uzyskany dochód w kwocie 400 zł członkinie koła zamieniły na dary rzeczowe i przekazały na rzecz akcji PDPZ.
Stoisko informacyjne MGOPS
Stoisko w KDK przygotował też Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie – współorganizator akcji. Jego obsługą zajmowały się pracownice ośrodka wraz z panią kierownik Bożeną Ożgą, które udzielały informacji na temat „Karty Dużej Rodziny” oraz „Karty Seniora”. Na miejscu można było też wypełnić dokumenty niezbędne do uzyskania obu kart oraz otrzymać materiały promocyjne.
Ponadto, informacje o formach wsparcia dużych rodzin i seniorów przekazane były podczas koncertu i uzupełnione prezentacją multimedialną.
Podsumowanie
XXVII edycja Ogólnopolskiej Akcji PDPZ 2019 na pewno można zaliczyć do udanych. Między innymi względu na efekty zbiórki – zebrano łącznie 709,45 kg darów, czyli o 20 kg więcej niż w ubiegłym roku. Na wynik ten miała wpływ między innymi aukcja, która prowadzona była w ramach koncertu. Pozyskano podczas niej kwotę 1397 zł, co jest nowym rekordem.
Zebrane dary przekazane zostały do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie – współorganizatora zajmującego się ich rozdaniem osobom potrzebującym. Pomocą rzeczową objęto 120 rodzin z terenu miasta i gminy Krasnobród.
Cieszy fakt, że w czasie tegorocznej akcji pojawiły się nowe inicjatywy mające na celu ubogacenie imprezy, zwiększenie efektów zbiórki oraz pomoc potrzebującym. Pierwszą z nich było stoisko z ciastami przygotowane przez KGW Krasnobród. Dochód z ich sprzedaży zamieniony na dary rzeczowe zasilił konto akcji. Pomysł się sprawdził i zyskał uznanie odbiorców. Pozostaje mieć nadzieję, że za rok panie z KGW włączą się do akcji.
Druga inicjatywa to promocja form wsparcia rodzin i seniorów w postaci „Karty Dużej Rodziny” oraz „Karty Seniora”, z którą wystąpiła Bożena Ożga – kierownik MGOPS w Krasnobrodzie i realizowała wraz z pracownikami. Zainteresowani „Kartą Dużej Rodziny” w KDK mogli przy pomocy pracowników MGOPS wypełnić niezbędne dokumenty i dopełnić wszelkich formalności.
Akcja PDPZ 2019 była akcją, która odbyła się w naszym mieście po raz 25. Organizację akcji w Krasnobrodzie zainicjowała w 1995 roku Małgorzata Misztal, która była też jej szefem przez kilka pierwszych lat. Rozpoczęta przez nią inicjatywa na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń naszego miasta i ma swoich kontynuatorów. Niektórzy z nich są w akcji od samego początku, aż do chwili obecnej.
25 lat akcji PDPZ, to tony zebranych darów, to setki potrzebujących, których obdarowano paczkami, to liczne koncerty towarzyszące zbiórce, to rzesze osób, które były zaangażowane w organizację akcji i zbiórkę darów, to także tysiące uśmiechniętych słoneczek – symboli akcji, rozdanych darczyńcom.
Choć w przeciągu blisko trzydziestu lat znacznie poprawiła się sytuacja materialna dzieci i rodzin, to nadal są osoby, które potrzebują pomocy. Wychodząc temu naprzeciw, od trzech lat, zgodnie z regulaminem, pomimo iż akcja nazywa się „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” to dary można przekazywać nie tylko dzieciom i ich rodzinom, ale również innym osobom potrzebującym pomocy, np. osobom starszym.
Akcja PDPZ to także ćwierć wieku współpracy z Panią Ewą Dados – pomysłodawczynią i głównym szefem akcji, Kawalerem Orderu Uśmiechu, redaktorką Radia Lublin – instytucji, przy której od samego początku akcja ma swoją główną siedzibę. Dziękujemy za miłą współpracę.
Warto organizować takie akcje, aby pomagać innym, ale także dlatego że uczą nas jak dzielić się z innymi, mobilizują do aktywności i integrują społeczność lokalną.

Podziękowania
Organizacja Akcji PDPZ 2019 w Krasnobrodzie była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji, którym serdecznie dziękuję za wszelką pomoc w tym przedsięwzięciu.
Dziękuję:
Wolontariuszom zbierającym dary, którymi byli: dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół w Krasnobrodzie – Elżbieta Działa, Krystyna Czapla, Magdalena Antoniak, Danuta Korzeniowska, Justyna Kwaśniewska, Beata Twardowska, Danuta Pawelec, Alina Piela, Barbara Dziura, Beata Gmyz, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kaczórkach – Katarzyna Lalik i Katarzyna Nowosad, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim – Alicja Głąb, Krystyna Szozda, Zdzisława Fus, a także Zuzanna Bełz i Marzena Mazurek z Krasnobrodzkiego Domu Kultury, Wanda Sachajko oraz Zofia Podolak z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, która wraz z pracownicami MGOPS Donatą Roczkowską i Dagmarą Nowak zajmowała się także zwożeniem darów. Dziękuję również Marioli Kaweckiej i Jarosławowi Monastyrskiemu z KDK – wolontariuszom zajmującym się innymi akcyjnymi zadaniami.
Przyjaciołom akcji – młodzieży ze Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w Zespole Szkół w Krasnobrodzie pod opieką p. Danuty Korzeniowskiej oraz uczniom szkół podstawowych w Kaczórkach i Majdanie Wielkim – za pomoc w zbiórce darów, swoją pomoc zaoferwali: Agnieszka Koman, Maja Podolak, Julia Piechowiak , Wiktoria Bukała, Kinga Majdanik, Wiktoria Działa, Natalia Kopczyńska, Julia Mróz, Angelika Rzepecka, Daria Bryła, Martyna Mękal, Kinga Piskor, Marianna Sachajko , Barbara Gałka, Zuzanna Adamczuk, Szymon Tracz, Kacper Konopka, Weronika Tyrka, Małgorzata Rzepecka, Dominik Gromek, Mateusz Borek, Agnieszka Prus, Kinga Cisek, Mateusz Piskor, Oliwia Działa, Paula Koniec, Kacper Wietrzyk, Wiktoria Zub, Karol Wróblewski, Michał Piela, Aleksandra Dziura, Patryk Adamowicz, Dominika Skóra, Dawid Pakuła, Maja Gradziuk, Dominika Surmacz, Kamila Tytuła, Martyna Piwko, Natalia Jasina, Adrian Romaszko, Aleksandra Żmuda, Natalia Kawka, Katarzyna Piłat.
Właścicielom sklepów, w których zbierane były dary za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki: Kazimierzowi, Jolancie i Wacławowi Adamczukom – właścicielom sklepu AMC Market Adamczuk, Małgorzacie i Januszowie Kurantowiczom – właścicielom Sklepu spożywczego na Podklasztorze oraz kierownictwu sklepów Biedronka i Delikatesy Centrum.
Księżom Proboszczom – ks. prałatowi dr Eugeniuszowi Derdziukowi i ks. Romanowi Sawicowi z krasnobrodzkich parafii oraz ks. Arturowi Sokołowi z parafii w Bondyrzu za promowanie akcji w ramach ogłoszeń parafialnych.
Ofiarodawcom fantów na aukcję – pani kierownik Urszuli Czapli z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, pani dyrektor Gabrieli Przytuła z Powiatowego Ośrodkowi Wsparcia w Krasnobrodzie, pani Magdalenie Drożdż – prezes Spółdzielni Socjalne „Warto”, pani Halinie Gontarz z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie, a także Małgorzacie Gielmudzie z kwiaciarni „Deko-Raj”.
Wykonawcom koncertu – wszystkim występującym podczas koncertu oraz nauczycielom, instruktorom i opiekunom młodych artystów, którzy mieli swój udział w przygotowaniu poszczególnych punktów jego programu.
Wystawom – Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Krasnobrodzie za pyszne ciasta serwowane na stoisku.
Darczyńcom – za przekazane dary, ofiarowane w sklepach, przy kaplicy, czy też w Krasnobrodzkim Domu Kultury. W sposób szczególny dziękuję pani Bożenie Korzeniowskiej – dyrektor BETASOAP Sp. z o.o. w Szewni Dolnej za przekazanie cennego daru w postaci produktów firmy (ponad 1000 szt. mydła).
Dziękuję również pani kierownik Bożenie Ożga i pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie za przygotowanie stoiska informacyjnego, pomoc w organizacji akcji (zbiórka, zwożenie, liczenie zebranych darów) oraz przygotowanie paczek i przekazanie ich osobom potrzebującym.

                                                                                                                                                                          Mariola Czapla
                                                                                                                                                                          Szef Sztabu Akcji PDPZ
                                                                                                                                                                          w Krasnobrodzie

Galeria

Możesz również polubić…

Skip to content