06.01.2020 – Orszak Trzech Króli 2020 w Krasnobrodzie

W dniu 6 stycznia 2020 roku, po raz piąty ulicami naszego miasta przeszedł Orszak Trzech Króli. Organizatorami tego wydarzenia byli: Burmistrz Krasnobrodu, Parafia NNMP w Krasnobrodzie i Krasnobrodzki Dom Kultury, a współorganizatorami Fundacja „Orszak Trzech Króli” oraz parafie Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie i Świętej Bożej Opatrzności w Bondyrzu. Hasło tegorocznego orszaku to „Cuda, cuda ogłaszają!”

Orszak rozpoczął się na placu Siekluckiego w centrum miasta, gdzie od godz. 10.30 zaczęli gromadzić się uczestnicy, którzy zostali obdarowani przez organizatorów: gazetą orszakową, koronami, naklejkami i śpiewnikami otrzymanymi z Fundacji Orszak Trzech Króli.

Spotkanie orszakowe rozpoczęło się od kolędowania prowadzonego przez Dziecięcą Scholę z Parafii NNMP w Krasnobrodzie, która działa pod kierunkiem p. Agnieszki Kostrubiec oraz jej męża p. Dariusza Kostrubca akompaniującego na gitarze.

Potem była pierwsza scena pt. „Ogłoszenie spisu i wyruszenie do Betlejem”. Swoje scenki zgrali aktorzy, którzy wcielili się w postaci: Heroda (Dariusz Kostrubiec), sługi (Jarosław Bucior), posłańca (Mariusz Skrzyński), herolda (Radosław Cios-Mairot), gospodarza (Józef Garbacz), gospodyni (Marta Szpyra), Maryi (Milena Mazur) i Józefa (Andrzej Mazur) oraz pastuszków Stacha (Michał Mękal) i Wojciecha (Andrzej Gontarz).

Następnie na plac przybyli trzej królowie: Kacper – król Europy (Kazimierz Mielniczek), Melchior – król Azji (Adam Choma) i Baltazar – król Afryki (Jan Kopczyński), których w imieniu swoim i Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala powitał ks. prałat Eugeniusz Derdziuk – proboszcz parafii NNMP w Krasnobrodzie. Po powitaniu królów oraz wszystkich zebranych orszak wyruszył w drogę.

Na jego początku była gwiazda, którą nieśli harcerze, potem sztandary orszakowe, za którymi szli trzej królowie oraz ich orszaki, które tworzyli: „Aniołki” z dziecięcej scholi parafialnej, aktorzy poszczególnych scen orszakowych przebrani w barwne, stylowe stroje i pozostali uczestnicy tego wydarzenia.

Kolędowanie podczas przemarszu orszaku prowadziła p. Marzena Kałuża wraz z córką Alicją. Pomocne w we wspólnym śpiewaniu kolęd były orszakowe śpiewniki.

Trasa orszaku była taka sama jak w latach poprzednich. Na początku prowadziła do Krasnobrodzkiego Domu Kultury, gdzie rozegrana była II scena pt. „Maryja z Józefem poszukują noclegu”. W role gospodarzy betlejemskiej gospody (Marta Szpyra i Jozef Garbacz) i biesiadników (Marzena Gorajska, Anna Gontarz, Olimpia Garbacz, Andrzej Pliżga, Mateusz Kołtun, Tomasz Wrona, Jarosław Górny, Jadwiga Nawój, Dagmara Pryciuk) wcielili się mieszkańcy Nowej Wsi, natomiast Świętą Rodzinę zagrali państwo Milena i Andrzej Mazurowie z Krasnobrodu wraz ze swoim synkiem Wiktorem. Oprawę muzyczną tej sceny zapewnił zespół folklorystyczny „Wójtowianie”, w wykonaniu którego usłyszeliśmy dwie kolędy – przed rozpoczęciem sceny zaśpiewali „Gwiazda zaświtała”, a po jej zakończeniu  „Nie było miejsca dla Ciebie”.

Kolejna, trzecia scena pt. „Anioł u Pasterzy” miała miejsce przy budynku Urzędu Miejskiego. Jej przygotowaniem – scenografią i oprawą muzyczną zajął się zespół „Krasnobrodzki Gospel”. Członkowie zespołu zagrali również role pastuszków: Andrzej Gontarz – Wojciecha, Michał Mękal – Stacha, Damian Rębisz – Macieja, Bartek Roczkowski – Ambrożego oraz Wiesław Nizio, natomiast w rolę anioła wcielił się Leszek Dobek.

Potem orszak udał się w kierunku Podklasztoru, aby zatrzymać się na ulicy Tomaszowskiej, nieco przed sanktuarium, gdzie usytuowana była scena IV „Pałac Heroda”, którą przygotowali mieszkańcy Osiedla Podklasztor, a w postacie wcielili się: Dariusz Kostrubiec – Herod, Jarosław Bucior – sługa, Katarzyna Skóra – śmierć, Agnieszka Kostrubiec – diabeł, Dawid Skrzyński i Kamil Małek – żołnierze, Elżbieta Skrzyńska i Anna Korzeniowska – zarząd osiedla. Oprawę muzyczną przygotował zespół „Wójtowianie”, którzy zaśpiewali kolędy: „Od wschodu słońca” i „Kolęda głosi pokój”

Przed bramą prowadzącą do Sanktuarium Maryjnego rozegrano scenę V „Przygotowanie”, w której pasterz Ambroży (Bartłomiej Roczkowski) poinformował zebranych, iż zbliżamy się do domu Bożego, gdzie należy zachować się poważnie i być ubranym tak, aby nie siać zgorszenia.

 Przed wejściem do kościoła uczestników orszaku powitała Krasnobrodzka Orkiestra Dęta grając kolędę „Mędrcy świata”.

Ostatnia scena orszakowa „Złożenie hołdu” miała miejsce w sanktuarium przy żłóbku. Dzieciątku Jezus hołd i dary złożyli pasterze oraz trzej królowie.

Zwieńczeniem orszaku była Msza święta, którą w intencji uczestników i organizatorów orszaku odprawił  ks. prałat Eugeniusz Derdziuk. Oprawę muzyczną zapewniła Krasnobrodzka Orkiestra Dęta i pan organista Józef Bąk.

Orszak był realizowany w oparciu o scenariusz napisany przez Pawła Murdzka – polonistę z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie. Drobnych korekt związanych z aktualizacją scenariusza dokonały panie Marzena Gęśla i Renata Nowosielecka.

W poprzednich scenariuszach, oprócz treści związanych z Bożym Narodzeniem znajdowały się też kwestie nawiązujące do naszej lokalnej rzeczywistości oraz ważnych wydarzeń jakie miały miejsce w roku poprzedzającym orszak. Zgodnie z tą tradycją i w bieżącej edycji orszaku scenariusz zawierał takie wątki. Dotyczyły one „Rodowitej z Roztocza” – wody, która od ubiegłego roku wydobywana jest na terenie gminy Krasnobród w miejscowości Grabnik. Oficjalne otwarcie rozlewni tej wody – firmy „Natviana Roztocze” odbyło się 12 września 2019 roku.

Mariola Czapla

       Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację orszaku:

  • Panu Pawłowi Murdzkowi – autorowi scenariusza oraz Paniom Marzenie Gęśli i Renacie Nowosieleckiej zajegoaktualizację,
  • Aktorom scen orszakowych – mieszkańcom Nowej Wsi, Osiedla Krasnobród Centrum, Osiedla Krasnobród Podklasztor oraz członkom Zespołu „Krasnobrodzki Gospel”, a także mieszkańcom Krasnobrodu, Majdanu Małego i Bondyrza grającym role królów,
  • Pani Halinie Gontarz i Właścicielom Ośrodka Wypoczynkowego „Barwy Roztocza” z Krasnobrodu za użyczenie strojów,
  • Wykonawcom oprawy muzycznej i prowadzącym kolędowanie – Dziecięcej Scholi z Parafii NNMP, zespołowi „Wójtowianie”, Zespołowi „Krasnobrodzki Gospel”, Krasnobrodzkiej Orkiestrze Dętej oraz Pani Marzenie Kałuży i Alicji Kałuży.
  • Harcerzom ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” (Paweł Korga, Mariusz Najda, Karol Kostrubiec, Bartłomiej Kurantowicz, Maciej Kołtun, Jakub Kozłowski, Wiktoria Bukała, Mateusz Pryciuk wraz ze szczepowym Józefem Wryszczem)za prowadzenie orszaku z gwiazdą oraz obsługę nagłośnienia,
  • Księżom proboszczom – ks. dr Eugeniuszowi Derdziukowi, ks. Romanowi Sawicowi i ks. Arturowi Sokołowi za współorganizację orszaku i jego promocję,
  • Policji i strażakom z OSP w Wólce Husińskiej za zapewnienie bezpieczeństwa podczas przemarszu,
  • Uczestnikom orszaku za udział w tym wydarzeniu. 

        Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i owocną współpracę, których efektem były piękne plenerowe jasełka. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas oraz za miłą atmosferę.

W imieniu organizatorów Mariola Czapla

Galeria

Może Ci się również spodoba

Skip to content