Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W dniu 2 lutego 2020 roku o godz. 17.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się doroczne spotkanie burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Krasnobród.
Jego celem jest podsumowanie działalności tych organizacji w roku 2019 oraz omówienie planów na rok 2020, a także nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami, szczególnie nowo powstałymi oraz samorządem, wymiana doświadczeń i integracja.
Na terenie gminy działa ponad 20 organizacji (oprócz OSP). Są to głównie stowarzyszenia, ale także kluby oraz założone w okresie ostatnich dwu lat Koła Gospodyń Wiejskich.
Udział w spotkaniu należy zgłosić do Krasnobrodzkiego Domu Kultury telefonicznie – 84 660 71 17, lub mailowo na adres: kontakt@kultura.krasnobrod.pl

Może Ci się również spodoba

Skip to content