OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY ILUSTRATORÓW

Prezentowane w Galerii prace są efektem corocznych, twórczych spotkań artystycznych organizowanych w Krasnobrodzie, który od wielu lat ilustratorzy traktują jako miejsce swoich środowiskowych spotkań, miejsce inspiracji, konfrontacji i międzypokoleniowej wymiany doświadczeń. Po raz pierwszy przyjechali tu w 1984 roku na Ogólnopolski Plener Ilustratorów, na zaproszenie Marii Grażyny Szpyra, która jako ówczesna dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Zamościu szczególną troską otoczyła tę grupę artystów. Od 2006 roku tę formę środowiskowych spotkań realizuje wspólnie z Krasnobrodzkim Domem Kultury pod nazwą Ogólnopolskie Warsztaty Ilustratorów. Każda edycja ma swój temat wiodący. W warsztatach uczestniczą polscy artyści, laureaci wielu nagród i wyróżnień, którzy z powodzeniem nawiązują do dorobku i tradycji „polskiej szkoły ilustracji” m.in.: Teresa Wilbik, prof. Mieczysław Wasilewski, Zdzisław Witwicki, Franciszek Maśluszczak, Krystyna Michałowska, Wanda i Bogusław Orlińscy, Hanna Grodzka-Nowak, Jolanta Marcolla, Anna Sędziwy, Elżbieta Wasiuczyńska, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Katarzyna Stanny, Stanisław Ożóg, Artur Gołębiowski.
Opiekę artystyczną nad warsztatami sprawował przez wiele lat, zmarły w 2005r. profesor Janusz Stanny – wybitny artysta, współtwórca „polskiej szkoły ilustracji”, grafik, plakacista, rysownik, pedagog warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, laureat wielu prestiżowych nagród. Autorką projektu i kuratorem warsztatów jest Maria Grażyna Szpyra, która od ponad 30 lat zajmuje się promocją polskiej ilustracji w Polsce i za granicą (plenery, warsztaty, wystawy i towarzyszące im wydawnictwa), inicjatorka organizacji Ogólnopolskich Plenerów Ilustratorów organizowanych od 1984 przez BWA w Zamościu, którego była dyrektorem latach 1978-2000, laureatka Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odznaczona Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.
Efekty tych twórczych spotkań są trudne do przecenienia, to bardzo ważne wydarzenia zarówno dla Krasnobrodu jak i dla ilustratorów. Artystom stwarzają okazję do integracji oraz międzypokoleniowej konfrontacji i wymiany doświadczeń. Dzięki nim w Krasnobrodzkim Domu Kultury tworzy się kolekcja oryginalnych ilustracji o wysokim poziomie artystycznym oraz walorach edukacyjnych. Prace składają się na wystawy – tematyczne kolekcje ilustracji m. in.: „Korczak i jego dzieło”, „Pieśń ujdzie cało. Polskie pieśni patriotyczne”, „Juliusz Słowacki”, „Żywoty świętych”, „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”, „Tam za dworem, za jeziorem. Polskie pieśni ludowe”, „Wiersze, powiastki i rymowanki z przedwojennej czytanki”. Kolekcje te w formie wystaw prezentowane były w Krasnobrodzkim Domu Kultury, a potem w wielu rożnych placówkach kultury takich jak: galerie, domy i centra kultury, muzea, biblioteki na terenie całej Polski, ale także poza granicami kraju np. w Instytutach Polskich w Pradze i Bratysławie.
Ponad to mieszkańcy Krasnobrodu oraz turyści i kuracjusze przebywający w Krasnobrodzie mają możliwość bezpośredniego kontaktu z czołówką polskich ilustratorów i ich sztuką. Okazją do tego jest zawsze wernisaż wystawy prezentującej dorobek ubiegłorocznych warsztatów. Artyści – autorzy prac spotykają się również z dziećmi i młodzieżą – uczniami szkół z terenu miasta i gminy Krasnobród, aby wspólnie obejrzeć wystawę i porozmawiać o sztuce oraz swojej pracy twórczej. W tym miejscu warto wspomnieć o organizowanych wcześniej „Sanatoryjnych spotkaniach ze sztuką” – warsztatach plastycznych dla dzieci, podczas których artyści dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z kuracjuszami krasnobrodzkiego sanatorium.
Wystawom często towarzyszą katalogi – publikacje albumowe, które mogą funkcjonować jako samodzielne wydawnictwa.
Podczas warsztatów były też organizowane indywidualne wystawy wybitnych polskich ilustratorów: prof. Janusza Stannego, Zdzisława Witwickiego oraz Olgi Siemaszko.

Możesz również polubić…

Skip to content