ZAPRASZAMY na bezpłatne zajęcia (online) dla dzieci i młodzieży pt. „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”

Krasnobrodzki Dom Kultury bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie chełmsko-zamojskim”.

Celem projektu jest:
• podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
• rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
• wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

W ramach tego projektu zorganizowane będą bezpłatne zajęcia z tematu „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” dla dzieci i młodzieży. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 zajęcia będą odbywały się w formie online.
Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie.

☑️ Kto może wziąć udział w szkoleniu?
Dzieci i młodzież od 10 – 18 lat (do ukończenia 18 r.ż.)
☑️Czego dowie się Twoje dziecko?
Podczas szkolenia zostaną omówione możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Pozna dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów. Zdobędzie umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego. Dowie się o przysługujących mu prawach autorskich i co to jest creative commons.
☑️ Czas trwania: 1 x 1 godzina lekcyjna + 15 x 2 godziny lekcyjne = 31 godzin lekcyjnych.
☑️ Do realizacji szkolenia będą potrzebne:
Komputer lub tablet z dostępem do internetu i zainstalowanymi następującymi programami: Przeglądarka internetowa np. Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Pakiet Microsoft Office lub bezpłatne programy mu odpowiadające: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
☑️ Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
☑️ Termin zgłoszeń: do 02.02.2021r. (dostarczenie do KDK deklaracji i oświadczenia – druki do pobrania w załącznikach). Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem na zajęcia – osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane telefonicznie.

ℹ️ Chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę projektu: https://www.siecnakulture.pl/

Szczegółowe informacje i zapisy:
Krasnobrodzki Dom Kultury
ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnobród
tel. 84 660 71 71, e-mail: kontakt@kutura.krasnobrod.pl

Możesz również polubić…

Skip to content