„Juliusz Słowacki – Między słowem a obrazem”. Projekt KDK dofinansowany z programów MKDNiS 2021

W dniu 8 kwietnia 2021 roku zostały ogłoszone wyniki naboru do programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2021 pn. „Sztuki wizualne”. Wśród podmiotów aplikujących do tego programu był także Krasnobrodzki Dom Kultury, którego wniosek pn. „Juliusz Słowacki – Między słowem a obrazem” uzyskał pozytywną ocenę i dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł.

W związku z tym, że projekt otrzymał trochę mniejsze dofinansowanie niż to, o które się ubiegaliśmy, konieczne jest dokonanie aktualizacji naszego wniosku. Potem nastąpi podpisanie umowy z instytucją zarządzającą programem „Sztuki wizualne”, którą jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, a po jej podpisaniu będziemy mogli rozpocząć realizację projektu.

Projekt „Juliusz Słowacki – Między słowem a obrazem” obejmuje organizację wystawy oryginalnych ilustracji, których autorami są najwybitniejsi polscy ilustratorzy, laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych prądów, kierunków, kilku pokoleń, wśród nich twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie, „polskiej szkoły ilustracji” oraz uzdolnieni młodzi artyści. Prace na wystawę gromadzone są od kilkunastu lat, więc znajdą się na niej także ilustracje nieżyjących już artystów m.in. prof. Janusza Stannego. Wystawie towarzyszyć będzie katalog, zawierający reprodukcje tych prac.

Celem projektu jest popularyzacja oraz prezentacja dorobku polskich ilustratorów, ilustracji jako dzieł sztuki, kierunków i trendów rozwoju tej dziedziny, jej walorów artystycznych, a także pokazanie różnorodności rozwiązań plastycznych w interpretacji jednego wybranego tematu, jakim jest twórczość J. Słowackiego. Wystawa po prezentacji w KDK, będzie miała pokazy w wielu galeriach na terenie Polski.

O kolejnych etapach realizacji tego projektu będziemy na bieżąco informowali.

Może Ci się również spodoba

Skip to content