„BEZPIECZNE ZACHOWANIA W SIECI” – bezpłatne szkolenie on-line dla dzieci i młodzieży – ruszyły zapisy

Krasnobrodzki Dom Kultury serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie „BEZPIECZNE ZACHOWANIA W SIECI”, które odbędzie się w ramach projektu „Sieć na kulturę”.
Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem zachowania w sieci.
W ramach tego projektu zorganizowane będą bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 zajęcia będą odbywały się w formie online.
Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie.

☑️ Kto może wziąć udział w szkoleniu?
Dzieci i młodzież od 10 – 18 lat (do ukończenia 18 r.ż.)
☑️ Czego dowie się Twoje dziecko?
Dowie się na jakie niebezpieczeństwa w sieci powinno zwrócić uwagę oraz gdzie szukać aktualnych informacji związanych z bezpieczeństwem w sieci. Pozna narzędzia do bezpiecznego przechowywania plików i danych, jak również sposoby zabezpieczenia ich, gdy zaatakuje cyberwirus, a także dobre praktyki w bezpiecznym korzystaniu z narzędzi online.
Czas trwania: 1 x 1 godzina lekcyjna + 15 x 2 godziny lekcyjne = 31 godzin lekcyjnych.
☑️ Do realizacji szkolenia będą potrzebne:
Komputer lub tablet z dostępem do internetu i zainstalowanymi następującymi programami: Przeglądarka internetowa np. Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Pakiet Microsoft Office lub bezpłatne programy mu odpowiadające: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
☑️ Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
☑️ Termin zgłoszeń: do 15.06.2021r. (dostarczenie do KDK deklaracji i oświadczenia – druki do pobrania w załącznikach). Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem na zajęcia – osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane telefonicznie.
☑️ Chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę projektu: https://www.siecnakulture.pl/

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 Innowacyjne działania na rzecz aktywizacji cyfrowej).

Szczegółowe informacje i zapisy:
Krasnobrodzki Dom Kultury
ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnobród
tel. 84 660 71 71, e-mail: kontakt@kultura.krasnobrod.pl

Możesz również polubić…

Skip to content