„Juliusz Słowacki – Między słowem a obrazem” – projekt z dofinansowaniem MKDNiS

Na podstawie umowy zawartej w dniu 10.06.2021 roku z Narodową Galerią Sztuki „Zachęta”, Krasnobrodzki Dom Kultury realizuje projekt pn. „Juliusz Słowacki – Między słowem a obrazem”, który otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2021 z programu „Sztuki wizualne”.
Jego całkowita wartość to 32.410,00 zł , w tym dofinansowanie z MKDNiS – 25.000,00 zł.
Projekt obejmuje organizację wystawy oryginalnych ilustracji, których autorami są najwybitniejsi polscy ilustratorzy, laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych prądów, kierunków, kilku pokoleń, wśród nich twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie, „polskiej szkoły ilustracji” oraz uzdolnieni młodzi artyści. Prace na wystawę gromadzone są od kilkunastu lat, więc znajdą się na niej także ilustracje nieżyjących już artystów m.in. prof. Janusza Stannego.
Wystawie towarzyszyć będzie katalog, zawierający reprodukcje tych prac. Obecnie prowadzone są działania związane z wykonaniem projektu katalogu i przygotowaniem go do druku.
Autorką projektu i kuratorem realizacji jest Maria Grażyna Szpyra, która od 40 lat zajmuje się promocją polskiej ilustracji w Polsce i za granicą (plenery, warsztaty, wystawy i towarzyszące im wydawnictwa), a od 15 lat współpracuje z Krasnobrodzkim Domem Kultury.
Celem projektu jest popularyzacja oraz prezentacja dorobku polskich ilustratorów, ilustracji jako dzieł sztuki, kierunków i trendów rozwoju tej dziedziny, jej walorów artystycznych, a także pokazanie różnorodności rozwiązań plastycznych w interpretacji jednego wybranego tematu, jakim jest twórczość J. Słowackiego.
Termin otwarcia wystawy i promocji katalogu w Krasnobrodzkim Domu Kultury zaplanowany jest na 2 września, potem wystawa będzie prezentowana w galeriach i palcówkach kultury na terenie Polski.

Mariola Czapla – dyrektor KDK

Projekt „Juliusz Słowacki – Między słowem a obrazem”
dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Możesz również polubić…

Skip to content