„Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu”

W dniu 22 czerwca 2021 roku w Krasnobrodzkim Domu Kultury miało miejsce wydarzenie pod nazwą „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu”. Była to lekcja historii online dla uczniów szkół podstawowych (z klas 7-8) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu zamojskiego zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie. Partnerami wydarzenia byli: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna i Miasto i Gmina Krasnobród, a koordynatorem – Zespół Szkół w Krasnobrodzie. Projekt obejmujący lekcję historii, a także konkurs historyczny „Wakacje z historią” jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej.
Scenariusz lekcji dotyczył walk Żołnierzy Niezłomnych na terenie Zamojszczyzny i miał na celu zgłębianie historii naszego regionu z okresu II wojny światowej i kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia.
Spotkanie rozpoczęło się od powitania, którego dokonała prowadząca całe wydarzenie Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele ŚZŻAK O/Z – Sławomir Zawiślak – Prezes, Poseł na Sejm RP, kpt. Józef Łaba – członek ŚZŻAK O/Z i jednocześnie członek Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej w Lublinie O/Z oraz Józef Więcław – wiceprezes ŚZŻAK O/Z, Prezes Koła Rejonowego w Józefowie, Monika Żur – Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, Janusz Oś – Zastępca Burmistrza Krasnobrodu, Bogdan Leszczuk – wieloletni pracownik Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu, Adam Kałuża – historyk, regionalista z Krasnobrodu, Elżbieta Działa – Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnobrodzie oraz przedstawiciele z ponad 30 placówek oświatowych – szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu zamojskiego.
Po powitaniu przez Panią Wizytator głos zabrali: gospodarz spotkania – Zastępca Burmistrza Krasnobrodu Janusz Oś oraz organizatorzy – Prezes ŚZŻAK O/Z, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak i Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie – Monika Żur, którzy dołączając się do powitań wyrazili zadowolenie z możliwości udziału w tym wydarzeniu i realizacji projektu „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu” w Krasnobrodzie.
Dalsza część spotkania składała się z dwóch części. Pierwsza to emisja filmu dokumentalnego „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944”. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem jego powstania był Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – Poseł Sławomir Zawiślak. Produkcję filmu dofinansował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz inni darczyńcy. Film, który powstał we współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Lublinie swoją premierę miał w styczniu 2017 r. Ma on na celu przybliżenie młodemu widzowi tragicznych losów ludności Zamojszczyzny w okresie II wojny światowej, wiedzy o niemieckich akcjach wysiedleńczo-pacyfikacyjnych oraz bohaterskiej walce zbrojnej podziemia niepodległościowego, które w Powstaniu Zamojskim skutecznie przeciwstawiło się terrorowi okupanta. Film ma charakter edukacyjny.
Natomiast w drugiej części spotkania odbyła się debata z udziałem zgłoszonych do udziału w projekcie uczniów i nauczycieli oraz kombatantów, świadków historii, regionalistów. W debacie uczestniczyli przedstawiciele ŚZŻAK O/Z – Prezes Sławomir Zawiślak, Wiceprezes Józef Więcław i kpt. Józef Łaba, a także znawcy i pasjonaci historii – Adam Kałuża i Bogdan Leszczuk.
Podczas spotkania miało też miejsce inne wydarzenie – wręczenie odznaczenia za szczególne zasługi na rzecz ŚZŻAK Okręg Zamość dla prowadzącej spotkanie Pani Anety Bartoszczyk-Trochimiuk – wizytator Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie. Decyzją Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość „Odznakę Zasługi ŚZŻAK Okręg Zamość”, zatwierdzoną przez Kancelarię śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wręczyli Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł Sławomir Zawiślak w asyście kpt. Józefa Łaby – członka ŚZŻAK O/Z.
Żywej lekcji historii towarzyszyła wystawa przygotowana przez ŚZŻAK Okręg Zamość pt. „Powstanie Zamojskie 1942-1944”, która była prezentowana. w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Wystawę tą ŚZŻAK O/Z może bezpłatnie wypożyczać szkołom dla celów edukacyjnych, nauki historii. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
Na zakończenie spotkania był poczęstunek. Ponadto uczestnicy otrzymali upominki przygotowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość i Burmistrza Krasnobrodu w postaci publikacji książkowych oraz słodki upominek upieczony w stołówce Zespołu Szkół w Krasnobrodzie.
Żywa lekcja patriotyzmu była transmitowana na żywo na facebookowym profilu Światowego Związku Żołnierzy Okręg Zamość i cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Osoby zainteresowane zapraszamy do jej obejrzenia relacji z przebiegu spotkania, która jest dostępna jest na: https://www.facebook.com/SZZAKZamosc/videos/343572097164962/.
Zapraszamy też do udziału w Konkursie historycznym „Wakacje z historią” organizowanym przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej ŚZŻAK O/Z. Termin składania prac konkursowych – 10.09.2021r.

Możesz również polubić…

Skip to content