XIII Ogólnopolski Konkurs Organowy

Krasnobrodzki Dom Kultury realizuje projekt pn. „XIII Ogólnopolski Konkurs Organowy w Sanktuarium NNMP w Krasnobrodzie”, który otrzymał wsparcie finansowe z programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Edukacja Artystyczna”.
Konkurs odbędzie się w dniach 26 – 28 sierpnia 2021 roku w ramach Jubileuszowego XV Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Asta”.
Jest on adresowany do młodych organistów (urodzonych po 1998 r.) – uczniów szkół muzycznych II stopnia, liceów muzycznych i szkół organistowskich.
Nabór został już zamknięty. Zgłosiło się 12 uczestników.
Uczestników konkursu oceniać będzie Jury, w skład którego wchodzą wybitne autorytety świata muzyki organowej: prof. UMFC dr hab. Jarosław Wróblewski (przewodniczący Jury), prof. dr hab. Andrzej Białko – Kierownik Katedry Organów AM w Krakowie, dr hab. Jadwiga Kowalska – KUL w Lublinie oraz Józef Serafin – prof. em. UMFC w Warszawie i AM w Krakowie.
Na laureatów XIII Ogólnopolskiego Konkursu Organowego czekają atrakcyjne nagrody. Laureaci I kategorii otrzymają nagrody rzeczowe, a laureaci kategorii II – zaproszenia do wykonania koncertów w kilku miejscowościach na terenie Polski oraz nagrody finansowe: laureat I Nagrody – 3.000 zł, laureat II Nagrody – 2.000 zł, laureat III Nagrody – 1.000 zł.
Całkowita wartość projektu to kwota 23 500,00 zł, w tym: 15 000,00 zł – dofinansowanie z MKDNiS, pozostałe środki, to wkład własny KDK oraz środki finansowe pozyskane z opłaty wpisowej.

Projekt pn. „XIII Ogólnopolski Konkurs Organowy w Sanktuarium NNMP w Krasnobrodzie”
dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych
monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.

Możesz również polubić…

Skip to content