„Cztery pory roku” – XV Ogólnopolski Plener Ilustratorów w Krasnobrodzie

W dniach 31 sierpnia – 6 września 2021 roku odbywa się w Krasnobrodzie XV Ogólnopolski Plener Ilustratorów.

            Na zaproszenie dyrektora Krasnobrodzkiego Domu Kultury Marioli Czapli i kuratora Marii Grażyny Szpyry, która od 1984 roku organizuje w Krasnobrodzie plenery dla przedstawicieli tej dziedziny sztuki, przyjechali znani i lubiani ilustratorzy książek dla dzieci, laureaci wielu nagród i wyróżnień, z powodzeniem nawiązujący do sukcesów znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”.

            Temat pleneru – Cztery pory roku.

            Pory roku mają silny wpływ na człowieka, wyznaczają życie społeczne, zawodowe, jego emocje i samopoczucie. Różnorodność zmieniającej się w ciągu roku przyrody, jak również symbolika pór roku (wiosna – to młodość, lato – dojrzałość, jesień – starość, zima – śmierć), od zawsze inspirowały artystów, w tym również pisarzy i poetów, m. in.: K. K. Baczyńskiego, J. Czechowicza, S. Grochowiaka, Z. Herberta, K. Iłłakowiczówną, J. Iwaszkiewicza, B. Leśmiana, H. Poświatowską, L. Staffa, J. Tuwima, czy J. Twardowskiego. Każdy z nich postrzega przyrodę inaczej, przez pryzmat własnych przeżyć i doświadczeń, o czym pisze J. Iwaszkiewicz w wierszu „Ogród zielony w zimie”:

Mój świat jest moim światem

nie mogę go przed wami otworzyć

A gdybym nawet opisał

te posągi dwunastu miesięcy

schowane w gęstej zieleni

to każdy z was zobaczy

inną zieleń

posąg inny

i nie taki ogród

            Słowa te odnoszą się również do ilustratorów, uczestników pleneru – różnorodność pomysłów i rozwiązań plastycznych będziemy mogli zobaczyć już za rok. Ale efekty pleneru to nie tylko wystawa, czy pozyskiwanie ilustracji do powstającej w KDK kolekcji. To okazja do integracji, konfrontacji i międzypokoleniowej wymiany doświadczeń dla artystów, a dla miasta – znakomita promocja Krasnobrodu i jego okolic.

            W czasie trwania pleneru odbędzie się wernisaż ogólnopolskiej wystawy ilustracji pt. „Juliusz Słowacki – między słowem a obrazem”, która powstała na bazie jednej z wcześniejszych edycji pleneru. Projekt realizowany jest w ramach programu Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Sztuki wizualne”.

            Uczestnicy pleneru to:Maria Ekier, Piotr Fąfrowicz, Artur Gołębiowski, Hanna Grodzka-Nowak, Mikołaj Kamler, Aleksandra Kucharska-Cybuch, Halina Kuźnicka, Bartłomiej Kuźnicki, Jolanta Marcolla, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Małgorzata Sawicka-Worowowicz, Zuzanna Orlińska, Bogusław Orliński, Stanisław Ożóg, Elżbieta Wasiuczyńska.

Możesz również polubić…

Skip to content