Laptopy dla KDK z projektu „Sieć na kulturę”

Wyposażenie Krasnobrodzkiego Domu Kultury wzbogaciło się o nowy sprzęt komputerowy w postaci 6 sztuk laptopów marki Lenowo, które przekazała nam Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy.
Nowy sprzęt komputerowy jest efektem udziału KDK w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie chełmsko-zamojskim” realizowanego przez Fundację.
Projekt miał na celu:

 1. podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
 2. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 (z podziałem na dwie kategorie wiekowe 10-14 lat i 15-18 lat), poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
 3. wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.
  W wyniku realizacji pierwszego celu, kadra KDK od stycznia 2021 roku brała udział w szkoleniach na tematy wybrane przez siebie, spośród 4 zaproponowanych. „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”, to szkolenie w którym wzięły udział Marzena Mazurek i Mariola Czapla. Natomiast Jarosław Monastyrski uczestniczył w szkoleniu pt. „Bezpieczne zachowanie w sieci”.
  Drugi cel projektu został osiągnięty poprzez szkolenia dzieci i młodzieży. Zgodnie z założeniami projektu „Sieć na kulturę”, przeszkoleni w ramach projektu pracownicy KDK, przy pomocy trenera wspierającego, przeprowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą, z tego samego zakresu tematycznego, w których uczestniczyli.
  Zgodnie z pierwotnymi założeniami projekt miał być realizowany stacjonarnie, ale ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, zarówno szkolenie kadry KDK, jak i zajęcia dla dzieci odbyły się w formie online. Udział w projekcie był bezpłatny.
  Ostatni cel projektu został zrealizowany poprzez dostarczenie laptopów, które właśnie otrzymaliśmy.
  Udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie chełmsko-zamojskim” przyniósł oczekiwane rezultaty – umożliwił zdobycie wiedzy pracownikom KDK i wzbogacił zaplecze domu kultury o nowy sprzęt komputerowy, który ułatwi pracę i umożliwi stworzenie nowej formy działalności – zajęć edukacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem otrzymanych laptopów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Mariola Czapla

Możesz również polubić…

Skip to content