DIECEZJALNO-GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW W KRASNOBRODZIE

W dniu 19 września 2021 roku w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie odbyło się Święto Plonów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Organizatorami uroczystości byli: Biskup Zamojsko-Lubaczowski, Duszpasterz Rolników Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie i Burmistrz Krasnobrodu.
Ze względu na warunki atmosferyczne (opady deszczu i niska temperatura) i w trosce o zdrowie uczestników uroczystości zrezygnowano z tradycyjnego korowodu dożynkowego, którego trasa prowadziła zwykle spod Kaplicy Objawień na Wodzie do Sanktuarium. Delegacje z wiecami dożynkowymi (było ich 31) zgromadziły się na korytarzach klasztoru, aby tam, chroniąc się od chłodu i deszczu uczestniczyć w sumie dożynkowej, która rozpoczęła się o godz. 12.00 i była (ze względu na prace remontowe w sanktuarium) sprawowana w namiocie ustawionym na czas remontu na placu przykościelnym.
Uroczystości dożynkowe zaszczyciło swoją obecnością wielu gości. Wśród nich byli m.in.: poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Starosta Zamojski Stanisław Grześko, przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych, kierownictwo instytucji związanych z rolnictwem, sponsorzy. Samorząd Rolniczy reprezentowali Antoni Skura – Wiceprezes Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej, Mariusz Król – Przewodniczący Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Zamościu, pełniący funkcję starosty dożynek diecezjalnych w 2019 roku oraz Piotr Kuranc – Kierownik Biura Lubelskiej Izby Rolniczej Oddział Zamiejscowy w Zamościu.
Nie wszyscy zaproszeni goście mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu, w związku z tym przesłali okolicznościowe listy skierowane do organizatorów i uczestników święta plonów. Były to listy od: Prezydenta RP Andrzeja Duty, posłów do Parlamentu Europejskiego – Beaty Mazurek i Krzysztofa Hetmana, Posła na Sejm RP – Beaty Strzałki, Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego, Radnego Województwa Lubelskiego Arkadiusza Bratkowskiego i Starosty Tomaszowskiego Henryka Karwana.
O godz. 12.00, po powitaniu, którego dokonał kustosz krasnobrodzkiego sanktuarium ks. prałat Eugeniusz Derdziuk, rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył jej J.E. ks. bp Marian Rojek – Pasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Wraz z Księdzem Biskupem sumę dożynkową koncelebrowali ks. Józef Bednarski – Diecezjalny Duszpasterz Rolników i ks. Eugeniusz Derdziuk – Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie.
Starostowie dożynek, którymi byli Anna Skop i Jakub Kuliński przekazali na ręce Księdza Biskupa – Gospodarza Dożynek, piękny bochen chleba. Po homilii, którą wygłosił Pasterz Diecezji odbyło się poświęcenie wieńców dożynkowych. W tym celu, Ksiądz Biskup wraz księżmi sprawującymi eucharystię i starostami dożynek, udali się na korytarz klasztoru do ustawionych tam delegacji z wieńcami. Podczas ofiarowania Starostowie złożyli dary ołtarza, a w ślad za nimi uczyniły to pozostałe delegacje przekazując m.in. piękne bochny chleba, ciasta, owoce, miód, kwiaty. Kosz z darami przekazała też delegacja Polskiego Związku Łowieckiego – Zarząd Okręgowy w Zamościu, z Łowczym Okręgowym i Przewodniczącym Zarządu Okręgowego PZŁ Wojciechem Adamczykiem.
Na zakończenie Mszy św. słowa wdzięczności dla Księdza Biskupa i księży, wszystkich wiernych uczestniczących w uroczystości, przybyłych delegacji z wieńcami oraz gości, a także sponsorów i współorganizatorów dożynek przekazali miejscowy proboszcz ks. prałat Eugeniusz Derdziuk i Duszpasterz Rolników Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Józef Bednarski.
Po Mszy św. ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i wręczono nagrody.
Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród uczestnicy dożynek zostali poczęstowani chlebem, który został przekazany przez delegacje w ramach darów ołtarza. Chlebem dzielili starostowie dożynek i panie z zespołu „Wójtowianie”.
Oprawę muzyczną uroczystości dożynkowych zapewnili – Krasnobrodzka Orkiestra Dęta i zespół folklorystyczny „Wójtowianie”.
Choć wszystko było przygotowane, ze względu na pogodę, została odwołana część artystyczna – występy zespołów ludowych. Ograniczona była też ilość stoisk promocyjnych przygotowanych przez instytucje wspierające i działające na rzecz rolnictwa.
Na uczestników uroczystości dożynkowych czekała ciepła grochówka ugotowana przez kuchnię Zespołu Szkół w Krasnobrodzie z produktów przekazanych przez sponsorów oraz stoisko z różnymi smakołykami przygotowane przez KGW z Klocówki.

Starostowie dożynek

ANNA SKOP – starościna
Anna Skop wraz z mężem Adamem mieszka w Nabrożu, parafia Wniebowzięcia NMP w Nabrożu i prowadzi wielopokoleniowe gospodarstwo. Mają dwie córki. Starsza córka jest mężatką, ukończyła studia geodezyjne. Młodsza z córek uczy się w technikum architektury krajobrazu. Przy pracach w gospodarstwie pomaga również babcia. Powierzchnia gospodarstwa to 65 ha gruntów własnych i 45 ha dzierżawy.
Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie roślinnej – fasola, pszenica, buraki oraz warzywnej – kalafior. W gospodarstwie posiadają hale magazynową o powierzchni 1300 m2. Jest w pełni zmodernizowane. Uprawa kalafiora jest usprawniona przez nawadnianie oraz przyczepy z taśmociągiem. Posiadają nowoczesny sprzęt do zbioru fasoli. Mają również własne sprzęty do zbioru pszenicy i buraków. Część upraw jest siana w systemie bez orkowym. Gospodarstwo posiada wszystkie potrzebne sprzęty potrzebne do pracy przy uprawach

JAKUB KULIŃSKI – starosta
Jakub Kuliński mieszka w Hostynnym Kolonii, gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski, parafia wp. św. Jana Chrzciciela. Wraz z żoną Katarzyną wychowują syna.
Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie – mgr inż. metalurgii i odlewnictwa.
Wspólnie z rodzicami oraz z młodszym bratem prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 70 ha użytków rolnych, ukierunkowanym na produkcję zbóż, fasoli oraz dyni bez łuskowej.
Dodatkowo wspólnie z bratem Pawłem prowadzą firmę Beanpol, zajmującą się skupem i przetwórstwem fasoli, świadcząc usługi dla okolicznych rolników. Fasola sprzedawana jest zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym (w krajach UE, Azji, Afryki). Beanpol prowadzi również sprzedaż maszyn do zbioru fasoli, sortowników optycznych oraz linii czyszczących. Pomysł na rozszerzenie profilu działalności rolniczej wziął się z dotychczasowego doświadczenia rodziców w uprawie fasoli oraz chęci wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
Firma Beanpol posiada Certyfikat Głównego Partnera w sprzedaży sortowników optycznych, maszyn czyszczących, maszyn do zbioru fasoli w Polsce.
Firma zdobyła nagrodę „Perła Biznesu” w kategorii Małe Przedsiębiorstwo, w konkursie Kroniki Tygodnia w 2021 roku.

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2021
Oceny wieńców dokonała Komisja Konkursowa w składzie: Marzena Maziarczyk – doradca ds. rozwoju obszarów wiejski Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie (przewodnicząca) oraz członkowie: Halina Gontarz i Marzena Kuniec – nauczycielki Zespołu Szkół w Krasnobrodzie, która po obejrzeniu 31 wieńców ustaliła werdykt przyznając poszczególne miejsca w dwóch kategoriach wieńcom przygotowanym przez niżej wymienione miejscowości:

Kategoria I – Wieniec tradycyjny
Miejsce I – JAROSŁAWIEC – Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Jarosławcu
Miejsce II – LIPSKO POLESIE – Parafia Jana Chrzciciela w Lipsku
Miejsce III – ZAMOŚĆ – Parafia Katedralna w Zamościu

Kategoria II – Wieniec współczesny:
Miejsce I – GRODYSŁAWICE – Parafia NMP Królowej Świata w Grodysławicach
Miejsce II – DĄBROWA – Parafia Wniebowzięcia NMP w Dzierążni
Miejsce III – MALEWSZCZYZNA – Parafia Opatrzności Bożej w Bondyrzu
Laureat I miejsca konkursu w kategorii wieniec tradycyjny, w nagrodę będzie reprezentował Diecezję Zamojsko-Lubaczowską na Ogólnopolskich Dożynkach w Częstochowie w roku 2022.
Ponadto laureaci w obu kategoriach otrzymali następujące nagrody:

  1. Statuetki z postacią Świętego Józefa za I, II i III miejsce, które wręczył fundator – J.E. ks. bp. Marian Rojek – Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
  2. Vouchery na mąkę (do realizacji w sklepie przyzakładowym) ufundowane przez Zamojskie Zakłady Zbożowe, o wartościach: I miejsce – 300 zł, II miejsce – 200 zł, III miejsce – 100 zł, które w imieniu prezesa Zarządu ZZZ Dariusza Danilewicza wręczali Antoni Skura – Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej i Mariusz Król – Przewodniczący Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Zamościu, Starosta Dożynek Diecezjalnych w 2019 roku.
  3. Vouchery na kwalifikowany materiał siewny ufundowane przez Małopolską Hodowlę Roślin Oddział Centrala Nasienna w Zamościu za: I miejsce – 300 kg, II miejsce – 200 kg, III miejsce – 100 kg, które wręczył Dyrektor ds. handlu Jarosław Kuchta.
  4. Dyplomy, które wręczył Diecezjalny Duszpasterz Rolników ks. Józef Bednarski. Organizatorzy Diecezjalno-Gminnego Święta Plonów w Krasnobrodzie składają serdeczne podziękowania delegacjom z wieńcami, gościom przybyłym na uroczystości, sponsorom i wszystkim zaangażowanych w organizację tego wydarzenia.

GALERIA

Możesz również polubić…

Skip to content