KDK oczekuje na dostawę sceny mobilnej

Krasnobrodzki Dom Kultury oczekuje na dostawę sceny mobilnej, która będzie zakupiona w ramach realizacji zadania pn. „Krasnobrodzka kultura w plenerze – zakup sceny mobilnej na potrzeby wydarzeń i edukacji kulturalnej” dofinansowanego z programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Infrastruktura domów kultury”.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2021 z dnia 17.09.2021 r. na „Dostawę sceny mobilnej dla Krasnobrodzkiego Domu Kultury”, najkorzystniejszą ofertą złożyła firma ALSPAW Sp. z o. o z Ostrowa Wielkopolskiego. Cena oferty brutto wynosi 120 204,21 zł.
Wartość dofinansowania zakupu sceny z programu MKDNiS, zgodnie z zawartą umową wyniesie 43,33 % tej kwoty, tj. nieco ponad 52 tys. zł. Pozostała kwota zostanie sfinansowana z dotacji celowej z budżetu gminy (prawie 50 tys. zł.) oraz środków własnych KDK i funduszy sponsora – firmy „Rodowita z Roztocza”, które wynoszą po 10 tys. zł.
Scena, którą zakupi KDK ma podnoszony dach o kształcie łukowym i jest umocowana na przyczepie, która może być ciągnięta przez samochód osobowy, dzięki czemu jej transport nie wymaga dużego zaangażowania sprzętowego. Jej wymiary to: szerokość – 8 m, głębokość – 6 m i wysokość – 5 m. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym scena jest łatwa w obsłudze. Do jej montażu wystarczą 2 osoby, które mogą to wykonać w czasie ok. 60 minut.
Termin dostawy sceny określony w umowie zawartej w dniu 29.09.2021 roku pomiędzy KDK a firmą ALSPAW to 15 grudnia 2021 roku.

Mariola Czapla

Zadanie pn. „Krasnobrodzka kultura w plenerze – zakup sceny mobilnej na potrzeby wydarzeń i edukacji kulturalnej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Możesz również polubić…

Skip to content