III WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej, zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu na najpiękniejszą tradycyjną oraz współczesną palmę i pisankę wielkanocną. Konkurs trwa do 11 marca br., a jego uroczyste podsumowanie odbędzie się 2 kwietnia w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Beata Mazurek – poseł do Parlamentu Europejskiego.
Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną przez ww. urząd gminną instytucję kultury. Do udziału w konkursie szczególnie zaproszeni są twórcy ludowi, artyści plastycy, członkinie kół gospodyń wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolna.
Pisanki tradycyjne muszą być wykonane zgodnie z technikami tradycyjnymi wraz z dawnymi wzorami charakterystycznymi dla Lubelszczyzny i jej subregionów. Pisanki współczesne muszą być zbliżone wyglądem do naturalnej wielkości jaj (np. kurzych, gęsich czy strusich). Materiały i technika wykonania jest dowolna. Palmy tradycyjne, jak i współczesne nie mogą przekraczać wysokości jednego metra. Palmy tradycyjne muszą być wykonane wyłącznie z naturalnych surowców.
Organizatorzy przewidują 4 kategorie konkursowe:
I. Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ.
II. Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ.
III. Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ.
IV. Palma wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ.


Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do Krasnobrodzkiego Domu Kultury prac konkursowych wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi w terminie do 8 marca br.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 2 kwietnia br. podczas imprezy tradycyjno-obrzędowej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, a zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie otwartej w dniu rozdania nagród.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem konkursu dostępnym na stronie: wok.lublin.pl

Możesz również polubić…

Skip to content