NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

RELIGIJNIE i PATRIOTYCZNIE

Po dwóch latach przerwy spowodowanej ograniczeniami związanymi pandemią koronawirusa, obchody Narodowego Święta Niepodległości powróciły do tradycyjnego porządku. Uroczystości rozpoczęły się słowno-muzycznym programem patriotycznym w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie, który został zaprezentowany w krasnobrodzkim Sanktuarium Maryjnym. Bezpośrednio po części artystycznej została odprawiona Msza święta w intencji Ojczyzny sprawowana przez ks. Prałata Eugeniusza Derdziuka proboszcza parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W uroczystościach wzięły udział władze samorządowe naszego miasta z burmistrzem Kazimierzem Misztalem oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Radosławem Ciosem-Mairot na czele, radni gminni, radna powiatowa Agnieszka Adamczuk, a także dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i poczty sztandarowe szkół, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych z terenu gminy oraz lokalna społeczność. Oprawę liturgiczną Mszy św. zapewnili: Radosław Cios-Mairot i Kazimierz Mielniczek – wiceprzewodniczący rady oraz uczniowie z Zespołu Szkół oraz Krasnobrodzka Orkiestra Dęta pod kierownictwem kapelmistrza Mateusza Krawca. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik 100 lecia Niepodległości. Na czele przemarszu była miejscowa orkiestra dęta, za nią władze samorządowe i kościelne oraz delegacje z wiązankami, a tuż za nimi mieszkańcy lokalnej społeczności, którzy tradycyjnie już nieśli dużą, blisko 30 metrową flagę narodową. Przy pomniku odbyła się dalsza część uroczystości, która rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania Hymnu Narodowego przy akompaniamencie Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, a po jego wysłuchaniu zgromadzone delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem. Jako pierwsza była delegacja, którą tworzyli: burmistrz, przewodniczący i wiceprzewodniczący rady oraz proboszczowie krasnobrodzkich parafii – ks. Eugeniusz Derdziuk i ks. Stanisław Błaszczuk. Ponadto wiceprzewodniczący rady Kazimierz Mielniczek zapalił znicz przekazany przez Prezesa Rady Ministrów, Premiera RP Mateusza Morawickiego. Kolejne delegacje to: Zespół Szkół w Krasnobrodzie, Krasnobrodzki Dom Kultury, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach, Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim, Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, Sanatorium Rehabilitacyjne w Krasnobrodzie, Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne. W tym miejscu warto wspomnieć, że przy pomniku, zamontowany został nowy maszt wraz z flagą narodową RP, który gmina Krasnobród pozyskała dzięki głosom mieszkańców w ramach projektu „Pod biało czerwoną”.

SPORTOWO

Druga, sportowa część obchodów, rozpoczęła się w samo południe. Na godz. 12.00 zaplanowano bowiem Rajd Nordic Walking „IDĘ DLA NIEPODLEGŁEJ”. Zbiórka uczestników rajdu miała miejsce w sąsiedztwie tarasu widokowego przy ul. Młyńskiej. Tam wszystkich zebranych powitał burmistrz Krasnobrodu i odbyła się rozgrzewka, którą poprowadził Tomasz Pawelec – instruktor nordic walking i inicjator organizacji tego wydarzenia. Trasa rajdu miała około 8 kilometrów i prowadziła między innym w okolicach zalewu. Na mecie, którą wyznaczono na początku ulicy Młyńskiej na uczestników rajdu czekał burmistrz Kazimierz Misztal, który wręczał kończącym rajd okolicznościowe medale. Uczestnicy rajdu wzięli także udział w otarciu ścieżki edukacyjno kulturowej na 450 lecie Krasnobrodu, a potem spotkali się przy ognisku, które odbyło się na terenie krasnobrodzkiego sanatorium. Tam można było się ogrzać i posilić upieczoną na ognisku kiełbasą. Tu odbyło się także losowanie nagród dla uczestników.

GALERIA

EKONOMICZNIE i SPOŁECZNIE

O godzinie 14.00 miało miejsce uroczyste otwarcie nowego budynku Podmiotów Ekonomii Społecznej w Krasnobrodzie, który jest siedzibą dwóch Spółdzielni Socjalnych powołanych do funkcjonowania przez Gminę Krasnobród w 2018 roku. Na zaproszenie Burmistrza Krasnobrodu oraz Zarządów Spółdzielni przybyli liczni goście: Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP, Ksiądz proboszcz Eugeniusz Derdziuk, Agnieszka Adamczuk Prezes Stowarzyszenia Kulturalno Naukowego „Do Źródeł” oraz radna powiatu zamojskiego, Urszula Czapla Wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „Radość i Nadzieja” z Dominikanówki i Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, Mariola Czapla Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury, Sylwia Parafiniuk doradca kluczowy Fundacji „Nowy Staw” w Lublinie, Bożena Ożga Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, Małgorzata Kawałek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim, Leszek Zdżyłowski – pierwszy Prezes Krasnobrodzkiej Spółdzielni Socjalnej „Źródło”, Krzysztof Zub Przewodniczący Osiedla Krasnobród – Centrum, Radosław Cios-Mariot – Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi: Bernadettą Borek, Anną Szkałubą, Piotrem Sachajko, Wiesławem Najdą, Janem Kopczyńskim, Jerzym Korgą, Kazimierzem Mielniczkiem, a także
sympatycy i pracownicy Spółdzielni wraz z rodzinami. Prezes Spółdzielni Magdalena Drożdż – gospodyni tego miejsca – powitała wszystkich przed wejściem i poprosiła o dokonanie symbolicznego otwarcia budynku poprzez przecięcie wstęgi, którego dokonali: poseł Sławomir Zawiślak, burmistrz Kazimierz Misztal, przewodniczący rady Radosław Cios Mairot, prezes stowarzyszenia „Do źródeł” Agnieszka Adamczuk i wiceprezes stowarzyszenia „Radość i Nadzieja” Urszula Czapla oraz
ks. prałat Eugeniusz Derdziuk, który pomodlił się też w intencji pracowników spółdzielni oraz osób korzystających z ich usług i dokonał poświęcenia obiektu. Następnie goście udali się na pierwsze piętro, do sali warsztatowo szkoleniowej, aby posłuchać krótkiej historii podmiotów ekonomii społecznej w Krasnobrodzie. Zaproszeni gości kolejno, zabierali głos, wyrażając aprobatę dla działalności spółdzielni, a Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal na ręce Pani Prezes przekazał symboliczne klucze do budynku. Prezes w imieniu własnym, Zarządów oraz Pracowników PES w Krasnobrodzie podziękowała Burmistrzowi za wyremontowanie i oficjalne przekazanie lokalu mieszczącego się przy ul. Rynek 12 w Krasnobrodzie, a pracownikom Urzędu Miasta: Małgorzacie Miecznik oraz Dorocie Sikorze za pracę administracyjną przy projekcie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności, Budynku Podmiotów Ekonomii Społecznej przy ul. Rynek 12 w Krasnobrodzie”. Po oficjalnej części, goście zostali obdarowani upominkami wykonanymi przez PES oraz oprowadzeni po wszystkich pomieszczeniach nowo wyremontowanego budynku, a także poczęstowani pyszną kawą i ciastem.

Możesz również polubić…

Skip to content