KONCERT JUBILEUSZOWY KRASNOBRODZKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ

W niedzielę 4 grudnia 2022 roku w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 35-lecia działalności Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej. Został on zorganizowany przy wsparciu Partnera wydarzenia, którym był Totalizator Sportowy Sp. z o. o.
Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na koncert byli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy, dyrektorzy szkół, miejscowy ksiądz proboszcz, rodziny i znajomi członków orkiestry, zespół folklorystyczny „Wójtowianie” oraz mieszkańcy miasta i gminy Krasnobród.
Na początku wszystkich zebranych powitała dyrektor KDK, a następnie w skrócie przedstawiła historię orkiestry. Minutą ciszy uczczono pomięć zmarłych członków orkiestry.
Potem rozbrzmiała muzyka. Rozpoczął się koncert w wykonaniu orkiestry, który poprowadził kapelmistrz Mateusz Krawiec, przedstawiając informacje o poszczególnych utworach i ich twórcach.
Program koncertu był zróżnicowany. Znalazły się tam m. in. utwory rozrywkowe, marsze i melodie ludowe. Na zakończenie koncertu publiczność zgromadzona na sali widowiskowej nagrodziła muzyków gromkimi brawami i poprosiła o bis. W odpowiedzi na tę prośbę orkiestra zagrała „Orkiestry dęte”.
W dalszej części tego jubileuszowego spotkania był czas na podziękowania i życzenia. Jako pierwsza słowa uznania i wdzięczności za zaangażowanie muzyków w działalność orkiestry oraz za wieloletnią miłą i owocną współpracę wyraziła dyrektor KDK Mariola Czapla. Następnie o zabranie głosu poproszeni zostali burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal i zastępca burmistrza Janusz Oś. Przekazując podziękowania obaj włodarze podkreślali jak ważna dla lokalnej społeczności jest działalność orkiestry, jej obecność podczas uroczystości patriotycznych, kulturalnych, sportowych i religijnych. Do podziękowań i słów uznania dołączyli okolicznościowe dyplomy i pamiątkowe statuetki, które wręczyli kapelmistrzowi i członkom orkiestry.
Były też gratulacje i życzenia od powiatowych władz samorządowych. Starostę Zamojskiego Stanisława Grześko na uroczystości reprezentowała radna powiatowa Agnieszka Adamczuk, która odczytała list od starosty, wręczyła upominek i przekazała gratulacje jubilatom, życząc dalszej owocnej pracy społecznej.
Swoje życzenia dla orkiestry złożyli również ks. prałat Eugeniusz Derdziuk – proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie i Magdalena Drożdż – prezes spółdzielni socjalnych „WartO” i „Źródło”.
Natomiast zespół „Wójtowianie” przygotował muzyczny upominek, wykonując piosenkę o orkiestrze. Jej tekst wraz z życzeniami został wręczony Kapelmistrzowi.
A to wybrane zwrotki dedykowanej piosenki:

Kochani zebrani dziś ważny to fakt
Ma orkiestra dęta 35 lat.
Umila nam życie i raduje nas,
A dziś jubileusz swój świętuje wraz.

Krasnobrodzka orkiestra, gdy zagra nam,
Znajduje zachwyty wśród dzieci i mam.
Gdzie tylko przygrywa słuchaczy zdobywa,
Koncertuje w miejscu, na odpustach bywa.

Są w orkiestrze tacy, co długi staż mają,
Którzy od początku nieprzerwanie grają,
Tym się osobliwy szacunek należy,
Że dobro orkiestry na sercu im leży.
(…)

Repertuar mają ciekawy, bogaty,
Zadowolą młodych i tych z starej daty.
Zagrają nam marsza, nuty rozrywkowe,
Pieśni patriotyczne, kościelne, ludowe.
(…)

Niech szczęście Wam sprzyja w każdej życia chwili,
Abyście niejedno trofeum zdobyli,
Byście siłę mieli, w piersiach dużo krzepy,
Do dmuchania w trąby, puzony, klarnety.

Kapelmistrz Mateusz jak dobry ten duch
Kieruje orkiestrą, pracuje za dwóch.
Życzenia najlepsze Mateuszu weź –
Od wszystkich obecnych i „Wójtowian” też.

Dla naszych Jubilatów i naszych sław
Niech każdy zaśpiewa dziś gromkie sto lat.
Sto lat, sto lat, sto lat…
Niech każdy zaśpiewa, a śpiew leci w świat
Niech żyją, niech żyją, niech żyją sto lat!

Kiedy wszystkie życzenia zostały złożone wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek – urodzinowy tort. Przy jego degustacji była czas na rozmowy i wspomnienia.
Życzymy dostojnym Jubilatom wielu pięknych koncertów, owocnej działalności, satysfakcji z grania w orkiestrze oraz kolejnych jubileuszy. Na najbliższy z okazji 40-lecia nie trzeba będzie długo czekać, bo odbędzie się za nieco ponad 2 lata, w 2025 roku. Faktycznie orkiestra ma już ponad 37 lat. 35 lat jej działalności minęło bowiem w 2020 roku, ale niestety wówczas ze względu na pandemię jubileusz nie mógł być obchodzony.

Galeria

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowanie dla Totalizatora Sportowego Sp. z o. o. – Partnera Koncertu Jubileuszowego.

Mariola Czapla
Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury

Możesz również polubić…

Skip to content