VIII ORSZAK TRZECH KRÓLI W KRASNOBRODZIE

VIII Orszak Trzech Króli, który przeszedł ulicami Krasnobrodu w dniu 6 stycznia 2023 roku odbył się pod hasłem „Niechaj prowadzi nas gwiazda”.

Kolędowanie na placu Siekluckiego
Wspólne świętowanie rozpoczęło się o godz. 10.30 w centrum miasta, na placu Siekluckiego, od kolędowania prowadzonego przez dziecięcą scholę z Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, która działa pod kierunkiem małżeństwa Agnieszki i Dariusza Kostrubców. Schola wystąpiła w składzie: Kinga Skrzyńska, Paulina i Karolina Korzeniowskie, Lena, Miriam i Igor Kostrubiec, Julia, Piotr i Dawid Skóra, Marta Borek, Magdalena Kozdra i Amelia Mołda.
Uczestnicy orszaku zostali obdarowani przez organizatorów koronami i śpiewnikami przygotowanymi przez Fundację „Orszak Trzech Króli”

Scena I
Ogłoszenie spisu i wyruszenie do Betlejem

Po kolędowaniu na placu Siekluckiego przedstawiona została pierwsza scena pt. „Ogłoszenie spisu i wyruszenie do Betlejem”. W tej części wystąpili aktorzy – amatorzy reprezentujący miejscowości i instytucje, które podjęły się przygotowania scen na trasie orszaku. W tym roku byli to mieszkańcy Majdanu Wielkiego, Osiedla Podklasztor, Nowej Wsi oraz uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Kaczórkach: Mateusz Kołtun – Herod, Mateusz Pryciuk – sługa, Hubert Jarszak – posłaniec, Jakub Bajwoluk – herold, Jarosław Roczkowski – gospodarz, Teresa Szpyra – gospodyni, Barbara Wlaź – Maryja i Andrzej Piskor – Józef oraz pasterze: Borys Kostrubiec i Dawid Kwiatkowski.
Następnie na plac Siekluckiego przybyli trzej królowie: król Europy Kacper – Grzegorz Piwko, król Azji Melchior – Tomasz Pawelec i król Afryki Baltazar – Marek Grądz. Monarchów i wszystkich zebranych powitali ks. prałat Eugeniusz Derdziuk – proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal. Po powitaniu orszak wyruszył w drogę.
Na jego początku były sztandary orszakowe niesione przez: burmistrza Kazimierza Misztala, Pawła Korzeniowskiego, Janusza Gęślę i Marcina Kwiatkowskiego, a za nimi trzej królowie, przebrani w barwne stroje aktorzy (pasterze, aniołki, sługa, posłaniec, Maryja z Józefem), krasnobrodzcy harcerze (Paweł Korga – drużynowy, Jakub Kozłowski, Bartłomiej Kurantowicz, Mateusz Pryciuk, Konrad Czapla, Michał Czapla, Marcin Czapla, Dawid Kwiatkowski i Hubert Kwiatkowski) ze szczepowym Józefem Wryszczem na czele, którzy nieśli swój sztandar oraz pozostali uczestnicy tego wydarzenia.
Kolędowanie podczas przemarszu orszaku prowadzili Lucyna Ujma i Barbara Żółkiewska, którym na gitarze akompaniował Andrzej Ujma.

Scena II
Maryja z Józefem poszukują noclegu

Z placu Siekluckiego orszak udał się ulicą 3 Maja w kierunku Sanktuarium, zatrzymując się przy budynku Krasnobrodzkiego Domu Kultury. Tam rozegrana była scena pt. „Maryja z Józefem poszukują noclegu”.
Oprawę muzyczną tej sceny, tak jak i w latach poprzednich zapewnił zespół folklorystyczny „Wójtowianie”, który przed rozpoczęciem sceny zaśpiewał kolędę „Tedy się radujmy”, a po jej zakończeniu „Nie było miejsca dla Ciebie” i „Wiwat dzisiaj Boskiej Istności”. „Wójtowianie” wystąpili a cappella w składzie: Alicja Parkitny, Elżbieta Piela, Wiesława Dąbrowska, Wanda Sachajko i Zofia Przytuła.
Aktorami tej sceny byli mieszkańcy Majdanu Wielkiego, którzy po raz pierwszy włączyli się w organizację tych plenerowych jasełek. W role gospodarzy betlejemskiej gospody wcielili się Teresa Szpyra i Jarosław Roczkowski, Maryi i Józefa – Barbara Wlaź i Andrzej Piskor, a biesiadników: Monika Kostrubiec, Dorota Tytuła, Wiesław Kostrubiec, Mateusz Piskor, Oskar Tytuła, Piotr Tytuła i Iwona Piskor, która była koordynatorką tej sceny.
Po jej zakończeniu, kolędując orszak udał się w dalszą drogę.


Scena III
Anioł u Pasterzy

Kolejnym przystankiem na trasie orszaku był parking przy budynku urzędu miejskiego, na którym przedstawiona była trzecia scena pt. „Anioł u Pasterzy”. Tak jak i w roku ubiegłym jej przygotowaniem zajęli się mieszkańcy osiedla Podklasztor.
Scenografię – szałas, w którym schronili się pasterze przygotowali państwo Elżbieta i Mariusz Skrzyńscy oraz Jarosław Bucior. W role pastuszków i anioła wcieliły się dzieci: Dawid Skrzyński (Ambroży), Borys Kostrubiec (Stach), Hubert Kwiatkowski (Maciej) i Dawid Kwiatkowski (Wojciech), Kalina Kostrubiec (Anioł). Oprawę muzyczną zapewniła schola dziecięca z Parafii NNMP działająca pod kierownictwem Agnieszki i Dariusza Kostrubców. Koordynatorkami tej sceny były Elżbieta Skrzyńska i Agnieszka Kostrubiec.
Kontynuując kolędowanie prowadzone przez Lucynę i Andrzeja Ujmów oraz Barbarę Żółkiewską orszak wyruszył w kierunku Podklasztoru.

Scena IV
Pałac Heroda

Po przybyciu na osiedle Podklasztor uczestnicy barwnego orszak zatrzymali się przy ulicy Tomaszowskiej, w niewielkiej odległości od sanktuarium, aby obejrzeć scenę pt. „Pałac Heroda” przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej w Kaczórkach i mieszkańców Nowej Wsi. Heroda grał Mateusz Kołtun, sługę – Mateusz Pryciuk, śmierć – Katarzyna Szkałuba, diabła – Wiktoria Szymańska, żołnierzy – Adrian Romaszko i Igor Dobek, a przedstawicielkę osiedla Podklasztor – Dominika Kukiełka. Dla większości młodych aktorów udział w orszakowej scence był debiutem. Koordynatorem tej części była Dagmara Pryciuk.

Po każdej scenie aktorów przedstawiała i podziękowania przekazywała dyrektor KDK Mariola Czapla.

Scena V
Przygotowanie

Przed bramą pięknie odnowionego Sanktuarium Maryjnego rozegrano krótką scenę pt. „Przygotowanie”, w której pasterz Ambroży (Dawid Skrzyński) przypomniał zebranym jak należy się zachować w domu Bożym. Poprosił też o zachowanie powagi. Wspomniał również o wykonanych pracach remontowych w sanktuarium, których efektem jest m. in. ogrzewanie kościoła.
Następnie wszyscy weszli do wnętrza świątyni, w którym kolędą „Mędrcy świata” powitała ich Krasnobrodzka Orkiestra Dęta.

Scena VI
Złożenie hołdu i darów Dzieciątku Jezus

Ostatnia scena orszakowa miała miejsce przed ołtarzem głównym krasnobrodzkiego Sanktuarium, przy którym była Święta Rodzina: Maryja – Barbara Wlaź, Józef – Andrzej Piskor oraz Dzieciątko Jezus – Paulinka Wlaź. Składanie hołdu i darów Dzieciątku Jezus rozpoczęli pasterze ofiarując owoce ich codziennej pracy i trudu: chleb, pszenicę, masło, ser, miód. Po nich pokłon i dary złożyli trzej królowie ofiarując: Kacper (Grzegorz Piwko) – złoto, Melchior (Tomasz Pawelec) – kadzidło, Baltazar (Marek Grądz) – mirrę.

Eucharystia
Tradycyjnie już zwieńczeniem Orszaku Trzech Króli była Msza święta, którą w intencji uczestników i organizatorów tego wydarzenia, a także wszystkich parafian i gości odprawił proboszcz ks. prałat Eugeniusz Derdziuk. Oprawę muzyczną zapewnili – Krasnobrodzka Orkiestra Dęta działająca pod kierownictwem kapelmistrza Mateusza Krawca i Chór Parafialny działający pod kierunkiem organisty Józefa Bąka.
Na zakończenie Mszy św. ksiądz proboszcz podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację orszaku i biorącym w nim udział. Zaprosił także do wspólnego pamiątkowego zdjęcia, które zostało wykonane przed głównym ołtarzem.
Podsumowanie
Orszak został zorganizowany przez Krasnobrodzki Dom Kultury przy współpracy z Burmistrzem Krasnobrodu, Parafią Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie i Fundacją „Orszak Trzech Króli”.
Był zrealizowany w oparciu o scenariusz autorstwa Pawła Murdzka – polonisty z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie. Za zgodą autora scenariusz co roku jest nieznacznie modyfikowany tak, aby wpleść w jego treść aktualne tematy związane z naszym lokalnym środowiskiem, czy też dotyczące bieżącej sytuacji w kraju. Stąd też w tym roku, w scenariuszu pojawiły się kwestie związane z wojną na Ukrainie oraz pomocą, jakiej uchodźcom udzielali Polacy, w tym mieszkańcy miasta i gminy Krasnobród.

Podziękowania
Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację VIII Orszaku Trzech Króli w Krasnobrodzie:
• Burmistrzowi Krasnobrodu Kazimierzowi Misztalowi i księdzu proboszczowi Eugeniuszowi Derdziukowi za współorganizację,
• Panu Pawłowi Murdzkowi – autorowi scenariusza.
• Aktorom scen orszakowych, twórcom scenografii, koordynatorom – mieszkańcom Majdanu Wielkiego z panią Iwoną Piskor na czele, Osiedla Podklasztor z paniami Agnieszką Kostrubiec i Elżbietą Skrzyńską na czele, Nowej Wsi oraz uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Kaczórkach z panią Dagmarą Pryciuk na czele,
• Pani Halinie Gontarz za pomoc w przygotowaniu strojów dla aktorów,
• Wykonawcom oprawy muzycznej i prowadzącym kolędowanie – Dziecięcej Scholi z Parafii NNMP, zespołowi „Wójtowianie”, Krasnobrodzkiej Orkiestrze Dętej, Chórowi Parafii Nawiedzenia NMP oraz państwu Lucynie i Andrzejowi Ujmom oraz pani Barbarze Żółkiewskiej,
• Osobom niosącym flagi orszakowe – burmistrzowi Kazimierzowi Misztalowi oraz panom: Pawłowi Korzeniowskiemu, Januszowi Gęśli i Marcinowi Kwiatkowskiemu,
• Harcerzom ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Szczep im. Św. Rocha działający przy Parafii NNMP w Krasnobrodzie, ze szczepowym Józefem Wryszczem na czele – za obecność i obsługę sprzętu nagłośnieniowego,
• Policji i strażakom z OSP w Wólce Husińskiej za zapewnienie bezpieczeństwa podczas przemarszu,
Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację, bo bez Waszego udziału orszak nie mógłby się odbyć.
Składam również serdeczne podziękowania mieszkańcom naszej lokalnej społeczności i gościom za udział w tym wydarzeniu, za wspólnie spędzony czas oraz miłą atmosferę.

Mariola Czapla

Galeria

Możesz również polubić…

Skip to content