POWSTAJE MONOGRAFIA KRASNOBRODU

W zawiązku z prowadzonymi zaawansowanymi pracami nad redakcją „Monografii Krasnobrodu” zwracamy się z prośbą do mieszkańców miasta i gminy Krasnobród oraz innych osób, które posiadają w swoich zbiorach archiwalne zdjęcia Krasnobrodu i wydarzeń jakie miały tu miejsce, a także inne materiały takie jak mapy, obrazy i inne pamiątki, o ich udostępnienie w celu wykorzystania w powstającym wydawnictwie.
Na materiały oczekujemy w Krasnobrodzkim Domu Kultury w terminie do dnia 31.03.2023 roku. Oryginały, po ich zeskanowaniu lub sfotografowaniu zostaną zwrócone właścicielom. Materiały można też dostarczyć w wersji elektronicznej (skan lub zdjęcie dobrej jakości) na adres e-mail: kontakt@ kultura.krasnobrod.pl.
Przekazując materiały należy dołączyć do nich następujące informacje: imię i nazwisko osoby przekazującej, nr telefonu do kontaktu, co dane zdjęcie/dokument przedstawia, autora zdjęć, z jakich lat pochodzi (jeżeli takie informacje są znane). Osoba przekazująca zobowiązana jest do podpisania zgody na wykorzystanie materiałów w monografii.
W przypadku wybrania materiałów do publikacji, imię i nazwisko osoby przekazującej te materiały będzie podane w wykazie źródeł, jeżeli osoba ta wyrazi na to zgodę.
Szczegółowe informacje można uzyskać w KDK, tel. 84 660 71 17.

Może Ci się również spodoba

Skip to content