REALIZACJA PROJEKTU NA BUDOWĘ WINDY DLA KDK Z DOFINANSOWANIEM MKIDN

Krasnobrodzki Dom Kultury przy współpracy z Urzędem Miejskim w Krasnobrodzie prowadzi działania związane z realizacją zadania pn. „Dostosowanie budynku Krasnobrodzkiego Domu Kultury na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”, który obejmuje zakup i montaż windy zewnętrznej.

W ramach projektu planowana jest dostawa i montaż platformy przyściennej przy głównym wejściu do budynku, która umożliwi dostęp do wszystkich pomieszczeń, na poszczególnych poziomach obiektu.

Celem zadania jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Krasnobrodzki Dom Kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i spełnienie wymogów dostępności poprzez budowę zewnętrznej windy. Celem zadania jest zniwelowanie barier architektonicznych Krasnobrodzkiego Dom Kultury. Od głównego wejścia znajdują się schody uniemożliwiające wejście osobom niepełnosprawnym, również wejście od ulicy Mickiewicza posiada schody uniemożliwiające wejście do budynku osobom na wózkach inwalidzkich. Planowane do realizacji przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na dostępność usług dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności.

Zadanie pn. „Dostosowanie budynku Krasnobrodzkiego Domu Kultury na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” realizowane jest przy dofinansowaniu z Rządowego Programu „Infrastruktura domów kultury” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Umowa, pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego działa Pan Robert Piaskowski – Dyrektor Narodowego Centrum Kultury a Krasnobrodzkim Domem Kultury, na dofinansowanie tego zadania została zawarta w dniu 14.05.2024 roku.
Zgodnie z umową całkowity koszt projektu wynosi 350 149,15 zł.
Dofinansowanie MKiDN – 150 000,00 zł.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy. Przygotowaniem przetargu zajmują się pracownicy referatu inwestycji i projektów unijnych Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.

Możesz również polubić…

Skip to content